Báo cáo tổng kết năm học 2018- 2019, phương hướng nhiệm vụ năm học 2019- 2020

Thứ bảy - 14/09/2019 20:37
UBND HUYỆN THẠCH  HÀ
TRƯỜNG THCS LÊ HỒNG PHONG
 
 
 
 
Số: 45/BC-THCS LHP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
 
 
Thạch Khê, ngày  30  tháng 8 năm 2019
 
BÁO CÁO
Tổng kết năm học 2018 - 2019
Phương hướng, nhiệm vụ năm học 2019 - 2020
 
 
 
 

Phần thứ nhất

TỔNG KẾT NĂM HỌC 2018 - 2019
I. SỐ LỚP, HỌC SINH; CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN
1. Đội ngũ CBQL, giáo viên, nhân viên
Tổng số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên: 29. Trong đó: Cán bộ quản lý: 2; Giáo viên đang giảng dạy: 23 (Tỉ lệ: 2,16 GV/lớp). Nhân viên: 3. Trình độ: đạt chuẩn: 100%, trên chuẩn: 90%.
2. Học sinh
Toàn trường có 401 học sinh, 12 lớp; trong đó khối 6: 3 lớp  100 em, khối 7: 3 lớp có 97 em, khối 8: 3 lớp có 104 em, khối 9: 3 lớp có 100 em.
3. Cơ sở vật chất
Tổng số phòng học: 13 phòng (cao tầng 13 phòng)
Tổng số phòng học bộ môn: 5 phòng (Vật lí, Hóa học, Sinh học, Tin học, Máy chiếu), thư viện đạt chuẩn.
Văn phòng, phòng BGH, Đoàn-Đội, Tổ CM, CTĐ, Văn thư, Kế toán, Công đoàn, Y tế học đường, được xây dựng và trang bị các thiết bị đảm bảo cho các hoạt động giáo dục của nhà trường. Hệ thống các phòng học được trang bị tivi thông minh, có kết nối internet. Nhà tập đa năng hiện đại, hệ thống sân chơi bãi tập đầy đủ, có sân vận động riêng biệt được đầu tư lắp đặt cỏ nhân tạo, có bễ bơi thông minh, có hệ thống camera an ninh.
4. Thuận lợi, khó khăn
a. Thuận lợi: Giáo viên đủ về số lượng, chất lượng đồng đều, nhiều giáo viên nhiệt tình, tâm huyết với nghề, có ý thức trau dồi nghề nghiệp, đổi mới phương pháp để nâng cao chất lượng dạy học.
Học sinh đa số chăm chỉ, ngoan ngoãn, có ý thức học tập, rèn luyện.
Cơ sở vật chất  đầy đủ, khang trang, đồng bộ, hiện đại.
b. Khó khăn: Đời sống nhiều gia đình phụ huynh còn khó khăn, nhiều gia đình chưa quan tâm đúng mức đến việc học tập của con em.
Một số thiết bị dạy học đã bị hư hỏng, việc bố trí hệ thống các phòng chức năng chưa hợp lý, nhà trường còn cần đầu tư dãy nhà hiệu bộ và các phòng chức năng về một chỗ để sắp xếp lại các phòng hợp lý hơn, nhà vệ sinh học sinh chưa đủ diện tích, nhà xe học sinh chưa đủ, sân trường xuống cấp.
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ
1. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua
a) Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chỉ thị 35, kết luận 05 của Ban Thường vụ tỉnh ủy, Quyết định  của UBND tỉnh về siết chặt nền nếp kỷ cương hành chính.
- Tăng cường phối hợp với các tổ chức, đoàn thể, cha mẹ học sinh xây dựng cảnh quan sư phạm nhà trường, đảm bảo yêu cầu trường học xanh - sạch - đẹp - an toàn; đảm bảo tốt các tiêu chí “trường học thân thiện, học sinh tích cực”.
Đầu năm học, nhà trường tổ chức học chính trị và mời Cán bộ tuyên giáo huyện Thạch Hà về nói chuyện với CB-GV-NV, học sinh về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Các nội dung “học tập và làm theo Bác” được lồng ghép trong hoạt động cuả  đoàn thể, trong các cuộc họp của thường kỳ của nhà trường của chi bộ đảng. Từ đó mỗi thầy, cô giáo lựa chọn đăng ký những việc làm cụ thể, thiết thực; tạo chuyển biến đáng kể về nhận thức và hành động cho cán bộ, giáo viên và học sinh;
Nền nếp kỷ cương được đảm bảo, đại đa số CB-GV-NV chấp hành nghiêm kỷ luật lao động nói đi đôi với làm xuất hiện nhiều gương điển hình trong giảng dạy như cô Trần Nhung, cô Phan Nga, cô Trần Hằng, cô Bang, cô Hương, cô Vân Anh, cô Phan Hằng, cô Lân...; không có giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo.
Bên cạnh những kết quả đạt được còn một số ít giáo viên vẫn còn tình trạng nói chưa đi đôi với làm, còn chậm giờ lên lớp, chưa thân thiện với đồng nghiệp với học sinh, chưa nhiệt tình trong công việc.
b) Cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”
Đội ngũ cán bộ, giáo viên nhận thức sâu sắc nội dung và ý nghĩa về: “Tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” trong hoạt động giáo dục;
Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong đội ngũ cán bộ, giáo viên về ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, đạo đức nghề nghiệp, thường xuyên tự học nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; Sáng tạo trong vận dụng tri thức và công nghệ mới vào quá trình giảng dạy, nghiên cứu, đúc rút và viết SKKN (năm học 2018-2019 có 8 SKKN cấp huyện, 1 sáng kiến cấp tỉnh – Cô Phan Nga), có 1 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh (bảo lưu).
Việc soạn bài được giáo viên chú trọng. Trong trường nhiều giáo viên có giáo án có chất lượng tốt như: cô Nga, cô Nhung, cô Cảnh, cô Ái, cô Trần Hằng, thầy  Nam, cô Phan Hằng, cô Hương, cô Vân Anh...
Nhà trường triển khai các chuyên đề đúng quy định. Toàn trường, triển khai được 21 chuyên đề; trong đó: tổ Văn, tổ Hóa mỗi tổ  triển khai được 7 chuyên đề ; có 14 chuyên đề được xếp loại tốt và 7 chuyên đề được xếp loại khá.
Công tác tự học: công tác BDTX được nhà trường triển khai tận giáo viên ngay từ đầu năm học; toàn thể cán bộ giáo viện nhân viên tham gia học chính trị đầu năm do Cụm triển khai; giáo viên được học 3 nội dung của công tác BDTX trong đó nội dung 3 đã triển khai được ba modul.
Việc dự giờ thăm lớp có nhiều chuyển biến. Đa số GV dự đủ số tiết theo quy định. Sau dự giờ có sự nhận xét chu đáo để bản thân rút kinh nghiệm cũng như tư vấn cho đồng nghiệp; tiêu biểu như: tổ Toán-Lý-Tin-CN (cô Tuyết, cô Nhung, cô Nga, thầy Hảo); tổ Văn-Sử-Địa-GD (cô Hằng, cô Anh, cô Hương)...
Giáo viên có sự đổi mới trong việc kiểm tra đánh giá học sinh, thực hiện đầy đủ các bài kiểm tra theo đúng quy định, chấm trả bài và nhận xét bài chu đáo.
Đa số GV nhiệt tình trong giảng dạy; khơi gợi được niềm yêu thích, đam mê cho HS, có ý thức trau dồi nghề nghiệp, thực hiện dạy đúng và đủ chương trình phương pháp giảng dạy có nhiều tiến bộ.
Quan tâm phát hiện và tích cực bồi dưỡng những người học có năng khiếu, học giỏi, đồng thời quan tâm phụ đạo những học sinh học yếu kém .
Công tác tự học: công tác BDTX được nhà trường triển khai tận giáo viên ngay từ đầu năm học; toàn thể cán bộ giáo viện nhân viên tham gia học chính trị đầu năm do hiệu trưởng triển khai; giáo viên được học 3 nội dung của công tác BDTX trong đó nội dung 3 đã triển khai được ba modul kết quả ở trường đánh giá có 9 GV xếp loại giỏi 18 xếp loại khá.
c) Phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” đã đi vào chiều sâu.
Nhà trường đã tổ tích cực truyên truyền cho toàn thể cán bộ giáo viên, học sinh và phụ huynh học sinh học tập quán triệt cuộc vận động của ngành. Nắm vững những mục đích, yêu cầu  nội dung “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; Cụ thể hoá vào phong trào “Dạy tốt, học tốt” coi đây là một trong các mục tiêu cơ bản giáo dục trong  nhà trường. 
Học sinh đã ý thức được quan hệ ứng xử văn minh lịch sự, trang phục gọn gàng, có tinh thần tương thân, tương ái. Giáo viên chủ nhiệm lớp có kế hoạch và biện pháp tích cực hiệu quả chống hành vi gian lận trong học tập và rèn luyện; xây dựng và thực hiện tốt quy tắc ứng xử văn hoá trong các hoạt động giáo dục; Liên đội  nhận chăm sóc đài tưởng niệm Liệt sĩ, đền thờ Trương Quốc Dụng, đền thờ Lê khôi...;  chăm sóc cây cảnh, cây xanh, bảo vệ cơ sở vật chất; làm vệ sinh sạch sẽ khuôn viên nhà trường ngày càng Xanh, Sạch, Đẹp hơn; ngoài ra liên đội đã tổ chức các trò chơi truyền thống, hoạt động văn hóa, văn nghệ... các hoạt động ngoài giờ lên lớp đã triển khai sâu rộng đến toàn thể học sinh: an toàn giao thông, ngày hội thiếu nhi vui khỏe tiến bước lên Đoàn, tuyên truyền giáo dục pháp luật trẻ em 2019 và phòng chống các tai nạn thương tích, tổ chức thi các trò chơi dân gian như nhảy dây, nhảy bao bố kéo co, tổ chức quyên góp cho bạn nghèo ăn tết với số tiền 6500000 đồng và đã trao được 30 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn....
2. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý
- Đã triển khai tới CB-GV-NV Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các văn bản liên quan trực tếp đến ngành giáo dục. Tham gia các chuyên đề do Phòng, Sở tổ chức. Tổ chức tốt các chuyên đề về bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ tới tận tổ chuyên môn. Căn cứ vào nhiệm vụ và kế hoạch đầu năm học của Phòng GD-ĐT, nhà trường xây dựng kế hoạch hoạt động phù hợp với thực tế, phân công phân nhiệm cụ thể cho từng tổ chức tổ nhóm chuyên môn, từng cá nhân; hồ sơ quản lý nhà trường được lưu giữ cập nhật thường xuyên và bảo quản chu đáo. Mọi thông tin của nhà trường thường xuyên được cập nhật trên phần mềm SMAS.
- Tuân thủ kế hoạch khung chương trình dạy học, thường xuyên kiểm tra việc thực hiện chương trinh qua sổ đầu bài, sổ KH dạy học và thực tế ở trên lớp; có kế hoạch dạy bù các môn nếu chậm chương trình. Tăng cường Quản lý việc thực hiện chương trình và kế hoạch giảng dạy, xây dựng được kỷ cương, nề nếp trong dạy học, trong kiểm tra đánh giá, thi cử đảm bảo khách quan, chính xác, công bằng.
- Đã tổ chức họp phụ huynh thống nhất các nội dung lập tờ trình xin phòng GD-ĐT Thạch Hà cấp phép và tổ chức việc dạy học nghiêm túc trong nhà trường.
- Ngay từ đầu năm học, trường đã rà soát công tác kiểm tra nội bộ của năm học trước, xây dựng kế hoạch cho năm học mới. Trong kiểm tra, đã tư vấn và định hướng cho những giáo viên còn thiếu kinh nghiệm về chuyên môn, xây dựng kế hoạch chưa hợp lý, chưa có các giải pháp phù hợp để thực hiện có hiệu quả công việc được phân công; đồng thời kiểm tra giúp giáo viên điều chỉnh và khắc những tồn tại. Vì vậy, công tác kiểm tra nội bộ của đơn vị trong năm học 2018 - 2019 đã  góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ năm học, kết quả: Kiểm tra chuyên đề được 26 giáo viên trong đó (Tốt 20; khá 6). Qua thanh tra, kiểm tra, các GV đều thể hiện sự đổi mới phương pháp dạy học ; kiểm tra toàn diện được 13 giáo viên trong đó xếp loại Tốt 10 giáo viên, Khá: 3 giáo viên.
- Làm tốt công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức và học sinh; Trong triển khai kế hoạch hàng tháng trường đã lồng ghép nội dung giáo dục pháp luật cho CBGV, HS; tổ chức triển khai nội dung GDPL vào giờ chào cờ đầu tuần, giao ban, thông qua các cuộc họp, các hội nghị, các đợt tập huấn, lồng ghép với việc quán triệt chủ trương, chính sách khác của Đảng và nhà nước. Nhà trường đã mời cán bộ Công an về phổ biến luật an toàn giao thông, luật phòng chống tệ nạn xã hội, mời chuyên gia về tư vấn tâm lý, giáo dục kỹ năng mềm, tuyên truyền về tài nguyên biển đảo, hướng dẫn kỹ năng phòng tránh xâm hại tình dục cho học sinh nữ...
- Thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả việc thực hiện Thông tư số 09/2009/TT- BGDĐT ngày 07/5/2010 về Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân. Tổ chức thu chi đúng mục đích có sự giám sát của HĐND và hội CMHS. Mọi thu chi đều được công khai minh bạch, tạo sự đồng thuận cao trong CBGV, Hội CMHS.
- Kết quả đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học. Trong năm học 2018-2019, trường đã duy trì tốt hoạt động websiter, hộp thư cá nhân đảm bảo các thông tin giữa nhà trường và giáo viên giữa nhà trường với phòng GD-ĐT. Tất cả kế hoạch hoạt động của BGH và các tổ chức đoàn thể đều được đăng tải đầy đủ trên trang thông tin điện tử của trường để CB-GV theo dõi, thực hiện. Nhà trường lắp đặt đầy đủ hệ thống tivi thông minh có kết nối internet, hệ thống camera an ninh.
- Đổi mới công tác thi đua khen thưởng, tạo phong trào thi đua sôi nổi trong toàn trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học. Thực hiện công tác TĐ-KT kịp thời đúng thành tích xứng đáng với công sức và chất xám của CBGV phấn đấu thi đua
3. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện
Trường tiếp tục triển khai đổi mới PPDH, đổi mới hình thức dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá theo chuẩn kiến thức, kỹ năng phù hợp với từng đối tượng học sinh. Phát huy vai trò đội ngũ giáo viên cốt cán bộ môn nhằm trao đổi kinh nghiệm trong việc bồi dưỡng, phụ đạo nhằm giảm tỷ lệ học sinh yếu kém, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Nhà trường phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh tổ chức hội thảo rèn kĩ năng sống cho học sinh, phát hiện kịp thời những học sinh có dấu hiệu bỏ học, tuyên truyền vận động học sinh ra lớp.
Đổi mới mạnh mẽ hình thức tổ chức dạy học, tăng cường các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, giáo dục kỹ năng sống, tổ chức các câu lạc bộ, thể dục thể thao, giáo dục thể chất.
Tăng cường liên kết với các cơ sở, trung tâm để mời các giáo viên cốt cán, giáo viên nước ngoài, các chuyên gia về tham gia thỉnh giảng, nói chuyện các chuyên đề.
Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi được nhà trường rất quan tâm chỉ đạo xây dựng kế hoạch bồi dưỡng và có các chế độ động viên, hỗ trợ kinh phí kịp thời. Giáo viên và học sinh thực hiện kế hoạch bồi dưỡng nghiêm túc đúng quy định của nhà trường. Kết quả cụ thể như sau:
- Chất lượng đại trà
3.1. Học lực và hạnh kiểm cuối năm:
* Học sinh được công nhận danh hiệu học sinh giỏi:  95 em (23,69%), học sinh được công nhận danh hiệu tiên tiến: 169 em (42,14%).
* Chất lượng về hạnh kiểm: Tốt: 339 em chiếm tỉ lệ 84,54%; Khá: 43 em chiếm tỷ lệ 10,72%. 5 em loại yếu chiếm 1,25%.
* Tỉ lệ tốt ngiệp THCS đạt 97 % ( Số HS xét TN 100 em; đậu TN là 97 em);
3.2. Kết quả học sinh giỏi:
- Các môn văn hóa:
Cấp tỉnh: 7 em. Trong đó: Nhì : 1, Ba: 3, KK: 3
Cấp huyện: 25  giải trong đó: giải Nhất: 2, giải Nhì: 7, giải Ba: 7, Giải KK: 9)
- Các môn TDTT:  Cấp tỉnh: 1 KK; Cấp huyện: 15 giải trong đó: giải Nhì: 4, giải Ba: 11.
- STKKHKT: cấp huyện: 2 Nhất, cấp tỉnh: 2 KK.
Cá nhân: Chiến sỹ thi đua cơ sở: 3 người; Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen: 3 người; Lao động tiên tiến: 18 người.
4. Công tác y tế, vệ sinh trường học, tham gia bảo hiểm
Nhà trường có 2 công trình vệ sinh (1 cho giáo viên, 1 cho học sinh) phân  công cho TPT Đội phụ trách các lớp thay phiên nhau làm vệ sinh nên công trình luôn sạch sẽ; nhà trường ký hợp đồng với một công ty thường xuyên cung cấp nước uống cho GV và HS đảm bảo an toàn; hệ thống cống rãnh mương thoát nước trong nhà trường đảm bảo theo yêu cầu. Kết quả:
* 100 % học sinh không mắc vào các tệ nạn xã hội;
* 100 % học sinh được khám sức khỏe ban đầu cụ thể:
          Phối hợp với trạm y tế địa phương tổ chức tiêm Vacine cho học sinh khối 9 đạt tỷ lệ 100%
          Học sinh tham gia BH y tế đạt tỷ lệ cao, BHYT đạt tỷ lệ 96,4%.
Được cấp trên xếp loại tốt về công tác y tế trường học;
5. Công tác Đoàn đội, công tác Thanh thiếu niên - Chữ thập đỏ
Bám sát nội dung 5 chương trình công tác Đội, liên đội đã tổ chức được nhiều hoạt động thiết thực:
Tuyên truyền, giáo dục về truyền thống cách mạng của dân tộc, của quê hương là nhiệm vụ quan trọng. Nhân các ngày lễ lớn như : Ngày Quốc khánh nước cộng hoà XHCN Việt Nam 2/9, ngày phụ nữ Việt Nam 20/10, Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, Ngày thành lập Quân đội nhân dân 22/12, các liên đội 8A, 8B, 8C, 9C, 98, đã lao động dọn vê sinh tại đài tương niệm xã Thạch Khê và đền thờ Trương Quốc Dụng,
Tổ chức trồng hoa, cây cảnh, trang trí lớp học chào mừng Ngày nhà giáo Việt nam 20/11. Tiêu biểu như các chi đội 6A, 8A, 9C, 9A, 9B, 7A... Tổ chức “ngày hội thiếu nhi vui khỏe -tiến bước lên Đoàn”, với nhiều nội dung phong phú như: đồng diễn thể dục, văn nghệ, trò chơi dân gian tiêu biểu có các chi đôi dành giải nhât nhì các trò chơi dân gian như: 8C,9B,7B,9C...Tổ chức làm báo tường. Tiêu biểu là chi đội 6A, 7A, 8A, 7B.  Thực hiện cuộc thi “Vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường”, “Em làm kế hoạch nhỏ”, “Tự hào Việt Nam”, “Thi văn nghệ”...Đã tổ chức và hoàn thành được chuyên hiệu chăm học cho 106 em. Ký cam kết ATGT Và không sử dụng pháo nổ trong dịp tết nguyên đán.
 Tổ chức 3 buổi ngoại khóa về phổ biến luật an toàn giao thông và nói chuyện dưới cờ về ngày 22/12, ngày quốc tế phụ nữ 8-3 phòng chống tai nạn thương tích, quyền trẻ em. Tổ chức tốt ngày hội “Đọc sách” của trường.
Tiếp tục thực hiện phong trào “Thi đua xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực”, “Trường em xanh-sạch-đẹp”, với các hoạt động  tiêu biểu như: Tổ chức lao động làm vệ sinh tại mộ và đền thờ Đại học sĩ Trương Quốc Dụng, đài tưởng niệm 2 xã, ra quân cùng địa phương hai xã làm vệ sinh, phát quang đường làng ngõ xóm, thường xuyên quét dọn sân trường, lớp học, nhà vệ sinh, trang trí các phòng học, tham gia chiến dịch làm sạch biển Thạch Hải… Tiêu biểu cho phong trào đó là Chi đội 6C, 7A, 8A, 9A, 9C, 7B, 7C... Tổ chức cho học sinh lao động thường xuyên lao động đường làng ngõ xóm cho chiến dịch nông thôn mới ở xã Thạch Khê, Thạch Hải.
Tổ chức cuộc thi viết thư cho người thân, tổ chức thi sáng tác thơ ca hò vè, phát động cuộc thi ảnh về an toàn giao thông an toàn đi bộ; Triển khai thực hiện chương trình “Rèn luyện đội viên” đến các chi đội. Đã có 392 đội viên đăng kí thực hiện chương trình rèn luyện đội viên, thi chuyên hiệu đội trực tuyến, trong năm đã có 150 em hoàn thành từ 2 chuyên hiệu trở lên. Tổ chức được 03 đợt tập huấn kĩ năng hoạt động Đội cho BCH các CĐ, BCH liên đội với các nội dung: Kỹ năng sinh hoạt  Đội, các bài múa tập thể, Nghi thức Đội, kỹ năng trò chơi lớn, các trò chơi nhỏ, trò chơi dân gian, thành lập câu lạc bộ Dân ca ví dặm…
6. Công tác kiểm định chất lượng giáo dục
Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên về công tác KĐCLGD là việc làm thường xuyên, qua đó nhằm đánh giá thực trạng chất lượng giáo dục thực tế của đơn vị để có kế hoạch cải tiến chất lượng.
Xây dựng, quản lý hồ sơ khoa học, thuận lợi trong việc  sử dụng.
Phân công cán bộ quản lý, sử dụng phần mềm KĐCL theo hướng dẫn, kịp thời cập nhật các minh chứng để đảm bảo chất lượng cho từng tiêu chí, chỉ số, tiêu chuẩn.
7. Công tác quản lý tài chính, tài sản 
- Quản lý, sử dụng ngân sách được cấp: Thu NS cấp trên cấp lương, các khoản khác: 3.116.295.000 đồng. Các khoản chi chấp hành đúng luật NSNN và các quy định hiện hành của bộ tài chính, UBND tỉnh, Sở tài chính, Sở giáo dục, Phòng tài chính huyện. Thực hiện tiết kiệm chống lãng phí trong sử dụng ngân sách.
- Quản lý, sử dụng các khoản từ xã hội hóa giáo dục: Dự toán đầy đủ các nguồn thu, nhiệm vụ chi theo hướng dẫn cấp trên và phát sinh của đơn vị. Các báo cáo ngân sách làm và thuyết minh chi tiết.
- Thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ: Thực hiện dân chủ công khai và bàn bạc thảo luận rộng rãi trong đơn vị.
8. Xây dựng, mua sắm, sử dụng CSVC trang thiết bị giáo dục
Nhà trường hoàn thành xây dựng sân thể dục trong đó có sân cỏ nhân tạo, sữa chữa toàn bộ các phòng học, sữa chữa nhà văn phòng, nâng cấp sân trường, trang bị hệ thống tivi thông minh cho các phòng học, mua lắp đặt hai bể bơi, lắp đặt hệ thống camera an ninh, sữa chữa nhà vệ sinh học sinh, xây dựng công trình nước sạch…
Sử dụng đồ dùng dạy học 1814 lượt. Giáo viên và học sinh có ý thức cao trong việc bảo quản đồ dùng dạy học; 100% Giáo viên tham gia sử dụng đồ dùng dạy học; lên kế hoạch kịp thời nên cán bộ thiết bị lấy đồ dùng nhanh gọn chính xác ghi chép cẩn thận.
Mua thêm 27 loại đồ dùng và hoá chất với số tiền 12.000.000 đ (mười hai triệu đồng)
CSVC được bảo vệ an toàn, hiệu quả sử dụng tốt, thường xuyên được BGH bộ phận phụ trách  kiểm tra giám sát.
9. Công tác Phổ cập giáo dục
Năm Tiêu chí 14.1 Tiêu chí 14.2
Thạch Khê Thạch Hải Thạch Khê Thạch Hải
2018 93,36% 97,22% 91,67% 90,7%
10. Tham gia xây dựng Nông thôn mới
Nhà trường tham gia nhiều buổi lao động NTM tại các xã, xây dựng đầy đủ các loại hồ sơ tiêu chí 5 và tiêu chí 14 đảm bảo đúng quy định; Các giáo viên ở địa phương tổ chức ký cam kết cùng địa phương chung tay xây dựng nông thôn mới: hiến đất, hiến cây, xóa bỏ vườn tạp...
Tổ chức học sinh chăm sóc các công trình di tích văn hóa lịch sử tại địa phương, lao động làm sạch đường làng ngõ xóm theo KH của nhà trường và UBND xã Thạch Khê, Tham gia làm sạch biển đón mùa du lịch, Trồng đường hoa làm đẹp cảnh quan môi trường.
III. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Ưu điểm
Nhà trường thực hiện tốt các cuộc vận động và các phong trào thi đua. Chất lượng giáo dục tăng: Cụ thể số học sinh khá, giỏi tăng so với cùng kì năm học trước; tỷ lệ học sinh yếu giảm;
2. Tồn tại, khuyết điểm
Việc đổi mới phương pháp giảng dạy, giáo dục hiệu quả đạt được vẫn chưa cao. Công tác cải cách hành chính chuyển biến còn chậm.
Triển khai việc dạy học theo hướng phát triển năng lực học sinh hiệu quả chưa cao. Tổ chức đăng kí dạy học theo chủ đề triển khai còn chậm.
Chất lượng mũi nhọn chưa tương xứng với tiềm năng nhà trường.
Một số giáo viên chưa đầu tư nhiều trong đổi mới phương pháp dạy học.
Vẫn còn học sinh yếu, kém (0,26%),  một số giáo viên thiếu tâm huyết, chưa sáng tạo trong công tác, còn rập khuôn máy móc, chậm đổi mới việc ứng dụng công nghệ thông tin còn nhiều hạn chế.
Việc sinh hoạt tổ chuyên môn còn lúng túng chưa hiệu quả nhất là đưa sản phẩm lên trường trực tuyến trong trường học kết nối.
Công tác chỉ đạo quản lý của BGH đôi lúc chưa khoa học, kiên quyết
3. Nguyên nhân và bài học kinh nghiệm
a) Nguyên nhân thành công
Công tác tham mưu cho các cấp uỷ Đảng, chính quyền có hiệu quả; công tác xã hội hóa giáo dục được chú trọng; nên việc đầu tư cho CSVC phục vụ dạy và học được sự quan tâm đúng mức và có hiệu quả.                   
Đổi mới, tăng cường công tác quản lý giáo dục; Công tác bồi dưỡng cán bộ, giáo viên được coi trọng, chi bộ Đảng đã tăng cường công tác tổ chức, vận động CBGV giác ngộ bồi dưỡng lý luận chính trị.
BGH động viện, tạo mọi điều kiện để giáo viên, tham gia học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nhận thức chính trị và nghiệp vụ.
Coi trọng công tác thi đua, làm cho thi đua trở thành động lực thúc đẩy mọi hoạt động của nhà trường, động viên khen thưởng kịp thời các điển hình tốt, ghi nhận những cố gắng của giáo viên (như GV có công và thành tích bồi dưỡng HSG, giáo viên dạy ôn tập tuyển sinh).
Mạnh dạn đổi mới sáng tạo trong công tác tổ chức dạy học.
b) Nguyên nhân khuyết điểm, hạn chế
Một số GV chưa thực sự hăng say trong công việc, ý thức chấp hành kỷ luật chưa cao, còn có hiện tượng chậm giờ, ra sớm, hoặc chưa tích cực tìm tòi đổi mới PPDH, hiệu quả lao động sư phạm còn thấp. Công tác đi thực tế nắm bắt tình hình học sinh, phối hợp giáo dục gia đình, nhà trường và xã hội của một số giáo viên còn hạn chế. Một số GV chưa tích cực trong công tác BDTX nhất là ứng dụng CNTT vào soạn bài, khai thác thông tin dạy học nhất là trường học kết nối.
Công tác quản lí đôi lúc chưa khoa học, chưa dứt khoát trong quản lý điều hành, xử lý công việc  còn nặng về tình cảm.
c) Bài học kinh nghiệm
Làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ giáo viên, phổ biến các văn bản đặc biệt là các văn bản liên quan đến ngành.
Nâng cao năng lực quản lý giáo dục, chú trọng việc phân quyền quàn lý, thường xuyên kiểm tra rút kinh nghiệm và bổ sung kế hoạch đã đề ra.
Thực hiện tốt các phong trào thi đua, coi trọng công tác thi đua khen thưởng một cách công bằng vô tư khách quan.
Phân công nhiệm vụ cho cho cán bộ giáo viên và nhân viên hợp lý đúng người đúng việc.
Tích cực tham mưu và chấp hành triệt để sự chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền; phòng GD-ĐT, sở GD-ĐT.
 
Phần thứ hai
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2019-2020
I. SỐ LỚP, HỌC SINH; CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN
1. Tổng số học sinh: 414 em, số lớp: 12, trong đó: khối 6: 112 em; khối 7: 103 em; khối 8: 96 em; khối 9: 103 em.
2. Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên: 28
Giáo viên đứng lớp: 23, tỉ lệ 1,9 GV/lớp. 100% giáo viên có trình độ chuẩn và trên chuẩn, 90% giáo viên có trình độ Đại học.
Cơ cấu bộ môn: Văn-Sử-GD: 5, thiếu: 0; Địa lý: 1, thiếu: 0; Toán-Lý-Tin: 7, thừa 0; Sinh-Hóa: 3, thiếu: 0; Thể dục: 1, Thiếu 1; Công nghệ: 1, thiếu: 0; Anh: 3, thiếu: 0; Nhạc họa: 1, thiếu: 1.
Thực trạng đội ngũ khá đồng đều, riêng môn Tiếng Anh có một số giáo viên chất lượng giảng dạy chưa cao.
3. Thuận lợi, khó khăn
3.1. Thuận lợi:
Trường được công nhận lại chuẩn sau 10 năm. Được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp, Hội CMHS, các cựu học sinh; sự chỉ đạo kịp thời của Phòng Giáo dục và Đào tạo; Đội ngũ CBGV-NV nhiệt tình với nhiệm vụ được giao; Cơ sở vật chất TBDH  được đầu tư, mua sắm  thêm phục vụ tốt cho dạy và học.
3.2. Khó khăn:
Là địa bàn thuộc dự án khai mỏ sắt Thạch Khê. Dân cư phân bố không đồng đều, tỷ số hộ nghèo khá cao; nguồn thu nhập chủ yếu từ nông nghiệp và đánh bắt cá gần bờ với phương tiện thô sơ, thêm vào đó do sự cố ô nhiễm môi trường biển nên hải sản đánh bắt xong không tiêu thụ được. Kinh tế nhiều hộ còn gặp khó khăn đặc biệt có một số phụ huynh học sinh đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài cá biệt có trường hợp cả hai bố mẹ đều đi lao động ở nước ngoài ảnh hưởng không nhỏ đến việc chăm sóc giáo dục con em.
II. NHỮNG CHỈ TIÊU LỚN
1. Tập thể: Trường đạt danh hiệu Tập thể LĐXS; được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen. Liên Đội XS cấp tỉnh, Tỉnh Đoàn tặng Bằng khen.
2. Cá nhân:
CSTĐ cấp tỉnh: 1 người; CSTĐ cơ sở: 5 người; LĐTT: 25 người.
Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh: 1 (bảo lưu).
          3. Chất lượng giáo dục
- Hạnh kiểm: Loại tốt 98% không có loại yếu kém.
- Xếp loại học lực giỏi: 20-25%; loại khá: 40 – 45%.
- Tuyển sinh vào lớp 10 THPT: Xếp thứ 20-30 toàn tỉnh (thứ 2 toàn huyện); trong đó: vào Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh: 5-6 em.
- Học sinh giỏi tỉnh văn hóa: 9 em; trong đó: (Toán: 1; Địa lý: 1; Ngữ văn: 1; Sinh học:2; Hóa học: 1; Vật lý: 1; Tiếng Anh: 1; Lịch sử: 1). Thể dục thể thao: 4.
- Học sinh giỏi huyện: 48 em, trong đó: khối 9: 37 em (Toán: 3, Lý: 3; Hóa: 3; Sinh: 3; Văn: 3; Địa: 3; Anh: 4; Thể dục: 12; Tin học: 2) ; khối 8: 12 em. (Toán: 4,  Anh: 4, Văn: 4)
- Sáng kiến kinh nghiệm: bậc 3, 4 cấp huyện: 8; bậc 3, 4 cấp tỉnh: 2.
- Đồ dùng dạy học tự làm: 1 đồ dùng sử dụng dạy học có giá trị.
- Sáng tạo KHKT: 1 sản phẩm đạt giải cấp tỉnh. (Lĩnh vực khoa học tự nhiên)
- Tin học trẻ: 1 em đạt giải cấp tỉnh.
- Xây dựng và tổ chức báo cáo chuyên đề: mỗi bộ môn 1 chuyên đề.
          4. Xây dựng cơ sở vật chất
          Xây dựng nhà hành chính hiệu bộ, hệ thống sân trường, bồn hoa cây cảnh, xây mới nhà vệ sinh, xây dựng bễ bơi, làm thêm sân cỏ nhân tạo.
          III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
1. Đổi mới mạnh mẽ, sáng tạo trong việc tổ chức các hoạt động dạy học, xây dựng chương trình nhà trường theo phương thức dạy học lấy học sinh làm trung tâm, liên kết với các Trung tâm, các cơ sở giáo dục để giảng dạy nâng cao chất lượng dạy học nhất là môn Tiếng Anh. Tăng cường tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, các câu lạc bộ, giáo dục kỹ năng sống, phát triển thể lực.
Chỉ đạo các tổ chuyên môn xây dựng lại Chương trình nhà trường theo hướng tinh giản, gắn với đổi mới phương thức dạy học, phù hợp với đối tượng học sinh và hoàn cảnh thực tế của nhà trường.
Đánh giá lại chất lượng thực tế của môn Tiếng Anh để sắp xếp lại lớp học, tổ chức dạy sát với đối tượng, liên kết các Trung tâm Anh ngữ để giảng dạy, tăng thời lượng thực hành giao tiếp, tổ chức nhiều sân chơi để tạo môi trường giao tiếp bằng Tiếng Anh, mời giáo viên nước ngoài về dạy Tiếng Anh.
Tiếp tục mời các chuyên gia về nói chuyện chuyên đề, mời các giáo viên giỏi ở các đơn vị về tham gia thỉnh giảng ở một số bộ môn.
Đa dạng hóa các hình thức tổ chức dạy học. Tăng cường tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, các câu lạc bộ, giáo dục kỹ năng sông, phát triển thể lực.
2. Nâng cao chất lượng đội ngũ Cán bộ, giáo viên, nhân viên đáp ứng được yêu cầu đổi mới.
Tăng cường bồi dưỡng nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức nhà giáo của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên.
3. Tập trung nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác quản lý
4. Tiếp tục hiện đại hóa cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học
Tham mưu cho cấp ủy chính quyền tu sữa, xây dựng cơ sở vật chất đầy đủ, đồng bộ, hiện đại, từng bước đi lên xây dựng trường Điển hình Tiên tiến của huyện.
Xây dựng hạ tầng Công nghệ thông tin hiện đại.
IV. NHIỆM VỤ CỤ THỂ VÀ CÁC GIẢI PHÁP CƠ BẢN
          1. Thực hiện nội dung, chương trình, kế hoạch dạy học
          - Xây dựng lại chương trình nhà trường trước ngày 15/9/2019
          - Triển khai thực hiện: các tổ chuyên môn tiến hành tập huấn cho giáo viên và tổ chức thực hiện nghiêm túc.
- Tiếp cận chương trình giáo dục phổ thông mới.
          2. Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục
          - Phân công nhiệm vụ hợp lý cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên.
- Gắn công tác PBGDPL với quán triệt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương;
- Thực hiện tốt qui chế dân chủ cơ sở. Kết hợp kiểm tra chuyên môn với kiểm tra việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; tạo sự chuyển biến cơ bản, toàn diện trong toàn trường.
- Đẩy mạnh phong trào tự học, tự bồi dưỡng; tổ chức nhiều chuyên đề bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên; tập huấn nghiệp vụ xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch, nghiệp vụ quản lý cho các tổ trưởng chuyên môn.
- Đảm bảo chế độ hội họp, giao ban; chế độ chính sách cho CBGV.
          - Đánh giá, xếp loại công chức viên chức khách quan, chính xác, minh bạch. Kịp thời chấn chỉnh các biểu hiện sa sút về phẩm chất đạo đức, vi phạm đạo đức nhà giáo, vi phạm pháp luật, thực hiện không tốt quy chế chuyên môn.
          3. Xây dựng, quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị giáo dục; tài chính
3.1. Xây dựng, mua sắm, sử dụng CSVC, trang thiết bị giáo dục
Xây dựng nhà hành chính hiệu bộ, hệ thống sân trường, bồn hoa cây cảnh, xây mới nhà vệ sinh, xây dựng bễ bơi, làm thêm sân cỏ nhân tạo, mua 10 máy vi tính, 3 tivi thông minh.
3.2. Công tác sách, thiết bị
          Phối hợp gia đình học sinh, hướng dẫn, tạo điều kiện để học sinh mua đủ sách giáo khoa, vở, đồ dùng học tập.
Mua sắm, bổ sung trang thiết bị thực hành, thí nghiệm, tài liệu tham khảo, làm thêm đồ dùng dạy học.
Sử dụng có hiệu quả phòng học bộ môn, phòng chức năng, trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi ... Hồ sơ thư viện, thiết bị đầy đủ, có chất lượng.
3.3. Công tác tài chính, kế toán
          - Thực hiện các khoản thu từ gia đình học sinh đúng qui trình, qui định
- Sử dụng hiệu quả ngân sách được cấp và các khoản thu từ gia đình học sinh, các khoản từ xã hội hóa giáo dục; thực hiện thanh quyết toán theo đúng qui định của Nhà nước. Hồ sơ, sổ sách đảm bảo.
          4. Thực hiện nghiêm túc nội dung, chương trình, kế hoạch giảng dạy-giáo dục, đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học
          4.1. Thực hiện kế hoạch dạy học
          - Tựu trường vào ngày 19/8/2019, kết thúc học kì I  trước ngày 20/01/2020, kì II trước ngày 25/5/2020 và kết thúc năm học trước ngày 31/5/2020 (37 tuần thực học, học kì I: 19 tuần; học kì II: 18 tuần).
          - Trước 10/9/2019 các tổ/nhóm chuyên môn hoàn thành việc xây dựng kế hoạch tác nghiệp, kế hoạch dạy học cho các bộ môn, chủ đề học tập trong mỗi môn học và chủ đề tích hợp liên môn đồng thời xây dựng kế hoạch dạy học phù hợp với các chủ đề. Chú trọng lồng ghép các nội dung giáo dục đạo đức và giá trị sống, rèn  luyện kĩ năng sống, hiểu biết xã hội, thực hành pháp luật. Tăng cường các hoạt động vận dụng KTLM vào giải quyết các vấn đề thực tiễn. Kế hoạch dạy học của tổ/ nhóm chuyên môn, giáo viên phải được lãnh đạo nhà trường phê duyệt trước khi thực hiện và là căn cứ để kiểm tra, giám sát, nhận xét góp ý trong quá trình thực hiện.
          - Các tổ/nhóm chuyên môn tổ chức sinh hoạt chuyên môn về đổi mới phương pháp, hình thức dạy học và kiểm tra, đánh giá. Tổ chức sinh hoạt chuyên môn qua trường học kết nối vận dụng các thành tố tích cực của mô hình trường học mới.
          - Thực hiện tốt bài thể dục buổi sáng, thể dục giữa giờ và bài thể dục chống mệt mỏi.
          - Tổ chức các hoạt động tập thể, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, ngoại khóa chuyển mạnh sang hướng hoạt động trải nghiệm sáng tạo; tăng cường tổ chức và quản lí các hoạt động giáo dục kĩ năng sống cho học sinh.
4.2. Đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học; đổi mới KTĐG
- Đổi mới phương pháp dạy học: Phối hợp có hiệu quả các phương pháp dạy học. Đổi mới đánh giá giờ dạy của giáo viên theo tiêu chí đánh giá giờ dạy của Sở GDĐT. Tích cực ứng dụng CNTT vào dạy học phù hợp với nội dung bài học.
- Đổi mới hình thức tổ chức dạy học: Đa dạng hóa các hình thức học tập. Chú trọng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, NCKH. Coi trọng hoạt động chuyển giao nhiệm vụ học tập cho học sinh ở trên lớp, ở nhà, ở ngoài nhà trường. Triển khai cuộc thi NCKHKT, Vận dụng kiến thức liên môn vào giải quyết tình huống thực tiễn trong học sinh. Tăng cường tổ chức các hoạt động dạy học thí nghiệm
Chỉ đạo các tổ chuyên môn xây dựng lại Chương trình nhà trường theo hướng tinh giản, gắn với đổi mới phương thức dạy học, phù hợp với đối tượng học sinh và hoàn cảnh thực tế của nhà trường.
Đánh giá lại chất lượng thực tế của môn Tiếng Anh để sắp xếp lại lớp học, tổ chức dạy sát với đối tượng, liên kết các Trung tâm Anh ngữ để giảng dạy, tăng thời lượng thực hành giao tiếp, tổ chức nhiều sân chơi để tạo môi trường giao tiếp bằng Tiếng Anh, tổ chức dạy học Tiếng Anh có yếu tố nước ngoài.
Tiếp tục mời các chuyên gia về nói chuyện chuyên đề, mời các giáo viên giỏi ở các đơn vị về tham gia thỉnh giảng ở một số bộ môn.
Đa dạng hóa các hình thức tổ chức dạy học. Tăng cường tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, các câu lạc bộ, giáo dục kỹ năng sông, phát triển thể lực.
- Đổi mới kiểm tra và đánh giá: Chú trọng đánh giá thường xuyên đối với học sinh: đánh giá qua các hoạt động trên lớp, qua hồ sơ, vở học tập; qua báo cáo kết quả thực hiện một dự án học tập. Thực hiện nghiêm túc việc xây dựng đề thi, kiểm tra cuối kì, cuối năm theo ma trận đề.
4.3. Phát triển đội ngũ, nâng cao chất lượng giáo dục
          - Đổi mới công tác bồi dưỡng đội ngũ, tăng cường BDTX cho giáo viên. Chú trọng bồi dưỡng đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh, phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo của học sinh; tổ chức dạy học và kiểm tra đánh giá theo chuyên đề tích hợp liên môn; tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, NCKHKT; giáo dục kĩ năng sống…
          - Rà soát, đánh giá năng lực giáo viên ngoại ngữ, động viên giáo viên tham gia bồi dưỡng theo chuẩn quy định của Bộ đáp ứng việc triển khai Đề án "Dạy và học ngoại ngữ".
          - Đổi mới sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn. Phát huy vai trò đội ngũ giáo viên cốt cán các môn học trong  nhà trường. Phối hợp các đơn vị, tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo cụm; tham gia có hiệu quả “trường học kết nối”.
          - Tổ chức triển khai chương trình BDTX GV theo kế hoạch của Bộ và Sở.
          - Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý; động viên, khuyến khích giáo viên phấn đấu trở thành giáo viên giỏi, CSTĐ các cấp.
          - Gắn đổi mới phương pháp giảng dạy, giáo dục của thầy cô giáo với đổi mới phương pháp học tập của học sinh
          5. Tăng cường công tác giáo dục đạo đức, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh
          - Phối hợp tốt 3 môi trường giáo dục. Thường xuyên liên hệ với gia đình học sinh, cộng đồng để phối hợp giáo dục các em. Lồng ghép các hoạt động giáo dục vào các môn học; các hoạt động NGLL.
          - Đẩy mạnh công tác đoàn đội, công tác thanh thiếu niên chữ thập đỏ.
- Thực hiện tốt BHYT bắt buộc đối với học sinh, tỷ lệ tham gia: 100%.
- Tăng cường các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, các câu lạc bộ, giáo dục kỹ năng sống.
          6. Công tác phổ cập giáo dục
          - Hoàn thành điều tra, xử lý số liệu trong tháng 10/2019;
- Hoàn thành báo cáo tổng kết PCGD các xã trong tháng 10/2019
- Đảm bảo lỷ lệ 14.1; 14.2
Năm Tiêu chí 14.1 Tiêu chí 14.2
Thạch Khê Thạch Hải Thạch Khê Thạch Hải
2020 95% 98% 92% 91%
- Hồ sơ, sổ sách đảm bảo
7. Công tác kiểm định chất lượng giáo dục
- Xây dựng, bổ sung các minh chứng, quản lý tốt hồ sơ nhà trường.
- Đánh giá đúng thực trạng, khách quan chất lượng giáo dục, xác định điểm mạnh để phát huy, điểm yếu để cải tiến nhằm từng bước nâng cao chất lượng dạy học; tuyệt đối tránh chạy theo thành tích, hình thức.
- Hoàn thành tự đánh giá đúng quy định, sử dụng có hiệu quả phần mềm KĐCLGD. Chuẩn bị tốt các điều kiện để đón đoàn kiểm tra đánh giá ngoài vào năm sau.
          8. Tăng cường công tác quản lý của BGH đối với giáo viên, nhân viên
          - Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, các cá nhân xây dựng kế hoạch công tác cá nhân, tham mưu xây dựng kế hoạch công tác (hoạt động) của lĩnh vực mình phụ trách cho bộ phận, tổ, trường (theo tuần, tháng, năm học) và triển khai thực hiện tốt kế hoạch đề ra.
          - Thực hiện nghiêm túc kỷ luật lao động: Không để xẩy ra tình trạng chậm giờ; cho học sinh ra khi chưa hết giờ. Nghỉ phải có lý do chính đáng và phải được sự đồng ý của hiệu trưởng. Nhân viên của bộ phận nào vi phạm kỷ luật lao động, người đứng đầu của bộ phận đó phải liên đới chịu trách nhiệm.
          - Tăng cường vai trò của Ban thanh tra nhân dân. Thực hiện nghiêm túc chỉ thị 35, kết luận 05 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, quyết định  của UBND tỉnh về siết chặt nền nếp kỷ cương trong các cơ quan hành chính.
          - Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra. Kiểm tra đủ số lượng, kịp thời phát hiện những vấn đề mới nảy sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ để có sự tập trung chỉ đạo; làm tốt công tác tư vấn cho các tập thể cá nhân được kiểm tra.
          - Làm tốt công tác thi đua khen thưởng; lấy hiệu quả công tác, mức độ hoàn thành nhiệm vụ để đánh giá, xếp loại của công chức, viên chức, người lao động.
- Phát huy tốt phong cách quản lý dân chủ, hiệu quả.
          9. Nâng cao chất lượng hoạt động của tổ Văn phòng
          - Nhận, phát, lưu công văn đi, đến; sắp xếp, bảo quản các loại hồ sơ của nhà trường theo đúng qui định của nhà nước;
          - Đảm bảo các điều kiện cho các hoạt động của nhà trường;
          - Thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo   
10. Quản lý dạy thêm học thêm.
Quản lý theo quy định hướng dẫn của Bộ GD-ĐT và của UBND tỉnh.
          11. Phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong đơn vị (có văn bản phân công riêng).
 
Phần thứ ba
DỰ KIẾN THỜI GIAN THỰC HIỆN KẾ HOẠCH GIÁO DỤC
NĂM HỌC 2019 – 2020
 
Tháng Nội dung Ghi chú
8/2019 Xây dựng, tua sữa CSVC chuẩn bị cho năm học.
Tuyển sinh lớp 6
 
Tổ chức chuyên đề bồi dưỡng chính trị đầu năm cho cán bộ giáo viên; tổ chức chuyên đề các môn học  
Xét hạnh kiểm, thi lại các môn văn hóa cho các em học sinh phải rèn luyện hạnh kiểm hoặc thi lại sau hè  
Tham dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ cấp THCS năm học 2019-2020 do Sở GD&ĐT tổ chức  
Sắp xếp lớp học, phân công giảng dạy, giáo dục  
Tựu trường triển khai lao động vệ sinh trường lớp; tổ chức  tuần “sinh hoạt tập thể”  
9/2019 Tuyên truyền cổ động ngày toàn dân đưa trẻ đến trường và chuẩn bị cho năm học mới.  
Tổ chức khai giảng năm học mới;  
Duyệt kế hoạch năm học  
Tổ chức các Hội nghị đầu năm.  
Xây dựng kế hoạch dạy them học thêm.  
Triển khai điều tra và nhập số liệu PCGD  
Hoàn thành các báo cáo số liệu trực tuyến (EMIS, SMAS…)  
Thi HSG lớp 9 các môn Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh  
10/2019 Tổ chức tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời  
Tham gia chuyên đề BDGV dạy ôn tập TS; tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo  
Thi HSG lớp 9 các môn còn lại  
Tổ chức Đại hội ĐKTT cấp trường  
Tổ chức kiểm tra chuyên môn  
Hoàn thành việc điều tra và nhập số liệu PCGD, soát xét lại số liệu để BCĐ PCGD-XMC xã kiểm tra công nhận  
Xây dựng hồ sơ NTM  
11/2019 Tổ chức chuyên đề BDGV  
Tổ chức các hoạt động hướng về ngày NGVN 20/11  
Tổ chức Đại hội ĐKTT cấp Cụm  
Kiểm tra kết quả PCGD  
12/2019 Tham gia chuyên đề đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học  
Tham gia Đại hội ĐKTT cấp huyện  
Tổ chức ôn tập, thi KSCL học kì I theo đề chung  
Tổ chức thi thử tuyển sinh  
01/2020 Tổ chức sơ kết học kỳ I; Báo cáo kết quả sơ kết học kỳ I  
Tham gia dự thi HSG tỉnh các môn văn hóa  
Chấm SKKN cấp trường chọn SKKN gửi về HĐKH huyện.  
Tập trung và bồi dưỡng đội tuyển ĐK-TT thi tỉnh  
02/2020 Tham gia HKPĐ cấp huyện;  
Tham gia bồi dưỡng đội tuyển ĐK-TT thi tỉnh  
Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo  
Cùng cụm chuyên môn tổ chức chuyên đề BDGV  
03/2020 Tập trung và bồi dưỡng đội tuyển ĐK-TT thi tỉnh  
Tham gia Chuyên đề BDGV, chuyên đề ôn tập tuyển sinh 10  
Tổ chức thi thử tuyển sinh  
Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày 26/3  
4/2020 Thi HSG các môn khối 8  
Tin học trẻ cấp huyện  
Tham dự chuyên đề BDGV; ôn tập tuyển sinh vào lớp 10 THPT  
Tiếp tục ôn thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT  
Tổ chức kiểm tra chuyên ngành trường học  
Thi KSCL HK2 theo đề chung của Phòng, tổ chức thi thử tuyển sinh 10  
5/2020 Làm hồ sơ tuyển sinh; xét TNTHCS;  
Xây dựng kế hoạch phát triển năm học 2020 - 2021  
Tham gia Hội thi Sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng cấp huyện  
Tổ chức tốt công tác ôn thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT  
Tiếp tục ôn thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT  
Tổng kết năm học 2019-2020  
Bàn giao học sinh về sinh hoạt tại địa phương  
Xây dựng kế hoạch tuyển sinh lớp 6 năm học 2020-2021  
Thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2020-2021  
Hoàn thành hồ sơ thi đua năm học 2019-2020   
6/2020 Tham gia Hội thi Sáng tạo kỹ thuật, Cuộc thi ST TTNNĐ cấp tỉnh, thi Tin học trẻ cấp tỉnh  
Thống kê kết quả TS lớp 10, làm hồ sơ NTM  
Xây dựng chương trình và tổ chức các hoạt động trải nghiệm hè 2020  
Rà soát lại các điều kiện CSVC xây dựng trường chuẩn quốc gia, xây dựng NTM  
7/2020 Dự thi cấp quốc gia: Tin học trẻ, STKT, ST TTNNĐ (nếu có)  
Xây dựng kế hoạch chuyên đề Hè 2020  
 
Trên đây là các chỉ tiệu, nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp cơ bản của trường trong năm học 2019-2020, các tổ chuyên môn, cá nhân trong trường cần cụ thể hóa thành chỉ tiêu, biện pháp của bộ phận, cá nhân để thực hiện tốt.
 
Nơi nhận:
- Phòng GD-ĐT (B/c);
- UBND các xã Thạch Khê, Thạch Hải (B/c);
- Hiệu trưởng, P.Hiệu trưởng;
- Tổ trưởng CM, TPTĐ;
- Lưu VP.
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
Nguyễn Văn Kỳ
 

PHỤ LỤC : HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO
1. Các hoạt động TNST ở ngoài giờ học chính khóa:
Nội dung Đối tượng tham gia Thời gian
thực hiện
Địa điểm
Tổ chức câu lạc bộ dân ca ví dặm Học sinh trong câu lạc bộ của nhà trường Tháng 9 năm 2019 Di tích văn hóa cấp quốc gia: Đề thờ Đại học sĩ Trương Quốc Dụng
Tham quan dã ngoại Học sinh khối 6 Tháng12 năm 2019 Di tích văn hóa cấp quốc gia: Đền Lê Khôi
Quyên góp giúp bạn nghèo vui tết Học sinh toàn trường Tháng 2 năm 2020 Tại trường
Tham quan dã ngoại Học sinh tiêu biểu của trường Tháng 3 năm 2020 Ngã ba Đồng Lộc, Khu di tích Đại thi hào Nguyễn Du
Chiến dịch làm sạch khu du lịch biển Học sinh toàn trường Tháng 4 năm 2020 Khu du lịch biển Thạch Hải
Tham quan dã ngoại Học sinh có thành tích  toàn trường Tháng 5 năm 2020 Quê hương Bác Hồ
 
2. Hoạt động TNST qua các môn học:
 
Môn Thứ tự Tên của tiết dạy học trải nghiệm Thời gian dạy học (Tuần) Khối lớp Quy mô Địa điểm
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toán
1  Độ dài đoạn thẳng . Bắt đầu HĐTNST: Chế tạo thước đo 8 6 Theo từng lớp Tại lớp học
2  HĐ TNST chế tạo thước đo 9 6 Theo từng lớp Tại sân trường
3  Báo cáo HĐTNST: chế tạo thước đo 10 6 Theo từng lớp Tại lớp học
4  Bắt đầu HĐTNST: Đo chỉ số BMI của học sinh THCS 29 7 Theo khối Tại nhà đa chức năng
5  Báo cáo hoạt động TNST: Đo chỉ số BMI của HS THCS 32 7 Theo khối Tại nhà đa chức năng
6  Báo cáo hoạt động TNST: Đo chỉ số BMI của HS THCS 32 7 Theo khối Tại nhà đa chức năng
7 Bắt đầu tổ chức HĐTNST         “ Diện tích đa giác” 14 8 Theo từng lớp Tại sân trường
8 Báo cáo kết quả hoạt động TNST “ Diện tích đa giác” 16 8 Theo từng lớp Tại lớp học
9 Báo cáo kết quả hoạt động TNST “ Diện tích đa giác” 17 8 Theo từng lớp Tại lớp học
10 Bắt đầu HĐTNST: hình lăng trụ đứng- hình trụ 29 9 Theo từng lớp Tại lớp học
11 Báo cáo HĐTNST: Hình lăng trụ đứng – lăng trụ 32 9 Theo từng lớp Tại phòng thực hành
12 Báo cáo HĐTNST: Hình lăng trụ đứng – lăng trụ 32 9 Theo từng lớp Tại lớp học
 
 
 
Vật lí
1 Bắt đầu thực hiện hoạt động trải nghiệm sáng tạo: Chưng cất nước 31 6 Theo từng lớp Tại phòng thực hành
2 Báo cáo hoạt động trải nghiệm sáng tạo: Chưng cất nước 33 6 Theo từng lớp Tại lớp học
3 Bắt đầu thực hiện trải nghiệm sáng tạo: Phòng chống tiếng ồn 15 7 Theo từng lớp Tại lớp học
4 Báo cáo hoạt động trải nghiệm sáng tạo 18 7 Theo từng lớp Tại lớp học
5 Bắt đầu thực hiện trải nghiệm sáng tạo: Chế tạo máy sấy nông sản dùng năng lượng mặt trời 28 8 Theo từng lớp Tại lớp học
6 Báo cáo hoạt động trải nghiệm sáng tạo: Chế tạo máy sấy nông sản dùng năng lượng mặt trời 32 8 Theo từng lớp Tại lớp học
7 Bắt đầu tổ chức hoạt động Trải nghiêm sáng tạo: Chế tạo pin điện hóa 10 9 Theo từng lớp Tại lớp học
8 Báo cáo thực hiện chủ đề: Chế tạo pin điện hóa 12 9 Theo từng lớp Tại lớp học
Tin học 1 Mô hình báo cháy ở chung cư 3 6 Theo từng lớp Tại lớp học
1 Bắt đầu: Hoạt động TNST: Xây dựng sổ quản lý điểm của lớp bằng Excel 20 7 Theo từng lớp Tại lớp học
Anh 1 1.Tet holiday
How to make Chung Cake
 17 6 toàn khối  tại sân trường
2 2. Vietnamese food and drink
How to cook some traditional food of your village
22 7 Toàn khối Tại sân trường
3 3. Pollution
How to classify and recycle rubbish
 
 26 8 Toàn khối Tại sân trường
4 4. Natural disasters
The importance of protecting our environment
30 9 Toàn khối Tại sân trường
 
 
Ngữ văn
 
 
 
 
Địa li
1 1.Điệu hò Nam Khê 17 6 Toàn khối Nhà đa năng
2 2.Rèn kĩ năng nói, sử dụng thành ngữ địa phương Hà Tĩnh 18 7 Theo lớp Lớp học
3 3. Trải nghiệm Truyện Kiều của Nguyễn Du  6 9 Theo lớp Lớp học
  4.        
4 1.Truyền thông về dân số và sức khỏe sinh sản vị thành niên cho hs lớp 9  2 9 Theo lớp Lớp học
  2.        
Lịch sử 1 Tham quan về Thành Cổ  23 9 Khối  
Sinh học 1 Tiết:  44, 46:  Ươm mầm  giá đỗ 23 6 Theo từng lớp Tại lớp
2 Tiết: 15,17: Khám phá về giun đất 8 7 Theo từng lớp Tại lớp
3 Tiết:  7,9: Phòng chống còi xương suy dinh dưỡng ở trẻ em  4,5 8 Theo từng lớp Tại lớp
4 Tiết:  62,64 Bảo vệ môi trường  31,32 9 Theo từng lớp Tại lớp
Hóa học 1 Tiết 64,70: Pha chế nước muối sinh lí và dd orezon 32,35 8 Theo từng lớp Tại lớp
2 Tiết 36,39: Thiết kế phương án phòng và chống ngộ độc khí CO khi đốt than 18,19 9 Theo từng lớp Tại lớp
Phụ lục 2:
 
KẾ HOẠCH DẠY HỌC LIÊN MÔN
 
TT Bộ môn tham gia Tên chuyên đề Thời gian
thực hiện
1 Tiếng Anh- Mĩ Thuật- Văn học- Âm nhạc- Địa Lý- Giáo dục CD Anh 9: Unit 2: CLOTHING
 period 8: GETTING STARED, LISTEN AND READ
Tuần 04
2 Tiếng anh- Mĩ thuật- Âm nhạc Anh 7 – Unit 4. Music and arts
 Lesson 1. Getting started: “MAKING PLANS FOR THE WEEKEND
Tuần 9
3 Toán - Lý Giải bài toán bằng cách lập phương trình Tuần 25, 26, 27
4 Ngữ văn-Lich sử  Tích hợp liên môn vào giảng dạy chủ đề chương trình địa phương môn Ngữ văn 8 Tuần 13
5 Sinh- hóa Sự biến đổi chất Tiết 17 Tuần 9
 
 
 
Phụ lục 3:
CÁC HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP
 
 
Tháng Nội dung Đối tượng tham gia Phụ trách tổ chức điều hành
8/2019 Tổ chức tuần sinh hoạt tập thể đầu năm Học sinh toàn trường BGH, GVCN, GV-TPT,
Tổ chức tập nghi thức đội Học sinh toàn trường GVCN, GV-TPT,
Tổ chức ngoại khóa pháp luật về ATGT Học sinh toàn trường,CB,GV,NV CA huyện, GV-TPT
     
Tháng 9/2019 Sinh hoạt chào cờ theo chủ điểm truyền thống nhà trường Học sinh toàn trường,GVCN,TPT GVCN,TPT
     
Lớp trực tuần tháng 9 tổ chức tìm hiểu về truyền thống trường THCS Lê Hồng Phong Học sinh toàn trường  
Tổ chức học nội quy cho cán bộ,CNV,và học sinh Học sinh toàn trường,CB,GV,NV BGH, GVCN, GV-TPT
     
Tháng 10 Tổ chức các hoạt động theo chủ điểm “chăm ngoan học giỏi” Học sinh toàn trường GVCN,GV-TPT,HS
Tổ chức cho hs tìm hiểu và thể hiện tình cảm và trách nhiệm với mẹ và cô qua các giờ chào cờ đầu tuần. Học sinh toàn trường GVCN,GV-TPT,HS
Tổ chức chương trình “là con gái thật tuyệt”nhân ngày 20-10 Học sinh toàn trường GVCN,GV-TPT,HS
Tháng 11 Sinh hoạt theo chủ điểm “Tôn sư trọng đạo” Học sinh toàn trường GVCN,GV-TPT,HS
Tổ chức chương trình”Tri ân thầy cô giáo” Học sinh toàn trường,GV,NV GVCN,GV-TPT,HS
Tổ chức các trò chơi dân gian và vẽ tranh về chủ đề”em yêu thầfy cô giáo”trong giờ chào cờ đầu tuần. Học sinh toàn trường GVCN,GV-TPT,HS
Tháng 12 Sinh hoạt theo chủ điểm”uống nước nhớ nguồn” Học sinh toàn trường GVCN,GV-TPT,HS
  Tổ chức chương trình “Em yêu tổ quốc việt nam” Học sinh toàn trường GVCN,GV-TPT,HS
Tổ chức cho HS tham quan di tích ngã ba Đồng Lộc Học sinh toàn trường,GVCN,TPT,ĐTN GVCN,GV-TPT,HS,BGH
Tổ chức làm vệ sinh và chăm sóc đài tưởng niệm xã Thạch Khê và đền thờ Trương Quốc Dụng Học sinh toàn trường GVCN,GV-TPT,HS
Tháng 1
                 
Sinh hoạt theo chủ điểm “Mừng đảng-mừng xuân –mừng đất nước” Học sinh toàn trường GVCN,GV-TPT,HS
Tổ chức hoạt động quyên góp vì bạn nghèo Học sinh toàn trường GVCN,GV-TPT,HS
Tổ chức các hoạt động múa hát sân trường Học sinh toàn trường GVCN,GV-TPT,HS
Tháng 2
   
Sinh hoạt theo chủ điểm “Mừng đảng-mừng xuân –mừng đất nước Học sinh toàn trường GVCN,GV-TPT,HS
Tổ chức hội chợ xuân vì bạn nghèo Học sinh toàn trường,CB,GV,NV GVCN,GV-TPT,HS,BGH
Tổ chức tìm hiểu về Đảng và Bác Hồ qua giờ chào cờ đầu tuần Học sinh toàn trường GVCN,GV-TPT,HS
Tổ chức HĐ trao quà cho học sinh nghèo Học sinh toàn trường,CB,GV,NV GVCN,GV-TPT,HS
Tổ chức câu lạc bộ “em yêu dân ca” Học sinh toàn trường GVCN,GV-TPT,HS
Tháng 3 Sinh hoạt theo chủ điểm “Tiến bước lên Đoàn” Học sinh toàn trường GVCN,GV-TPT,HS
Tổ chức chương trình “Thiếu nhi vui khỏe- Tiến bước lên đoàn” Học sinh toàn trường,CB,GV,NV GVCN,GV-TPT,HS
Thi nghi thức đội,hát múa sân trường. Học sinh toàn trường GVCN,GV-TPT,HS
Tháng 4 Sinh hoạt theo chủ điểm “Hòa bình và hữu nghị” Học sinh toàn trường GVCN,GV-TPT,HS
Tổ chức tìm hiểu về các nước ASEAN trong giờ chào cờ Học sinh toàn trường GVCN,GV-TPT,HS
Tổ chức chương trình văn nghệ chào mừng 30-4,1-5 Học sinh toàn trường,CB,GV,NV GVCN,GV-TPT,HS
Tháng 5 Tổ chức các hoạt động theo chủ điểm “Bác Hồ kính yêu” Học sinh toàn trường GVCN,GV-TPT,HS
Tổ chức chương trình “Em yêu Bác Hồ- em yêu Đội” Học sinh toàn trường,CB,GV,NV GVCN,GV-TPT,HS
Tổ chức Đại hội cháu ngoan Bác Hồ Học sinh toàn trường,CB,GV,NV GVCN,GV-TPT,HS
 
 
 
 
 
Phụ lục 4:
KẾ HOẠCH TRIÊN KHAI CUỘC THI KHKT
Thời gian Nội dung Đối tượng
 tham gia
Tổ chức
thực hiện
Tuần 1 Phổ biến quy chế cuộc thi, kế hoạch thi của Phòng, Sở CBGV, HS toàn trường BGH, GV – TPT
Tuần 2 Cho học sinh tìm kiếm ý tưởng Toàn trường  
Cho học sinh báo cáo ý tưởng Toàn trường BGH, GV – TPT, GVCN
Chọn ý tưởng phù hợp. BGH, Nhóm chuyên môn BGH
Xây dựng kế hoạch nghiên cứu cho dự án HS và GV hướng dẫn HS và GV hướng dẫn
Phê duyệt kế hoạch nghiên cứu dự án   Hiệu trưởng
Tuần 3 Triển khai làm dự án HS và GV hướng dẫn HS và GV hướng dẫn
Tuần 6 Triển khai làm dự án HS và GV hướng dẫn HS và GV hướng dẫn
Tuần 7 Kiểm tra tiến độ dự án   BGH
Tuần 8 Hoàn thành sơ bộ dự án, cho sản phẩm vận hành thử HS và GV hướng dẫn HS và GV hướng dẫn
Khắc phục, bổ sung hoàn thiện sản phẩm HS và GV hướng dẫn HS và GV hướng dẫn
Báo cáo kết quả thực hiên dự án HS và GV hướng dẫn BGH
Tuần 10 Hoàn tất sản phầm dự án. HS và GV hướng dẫn HS và GV hướng dẫn
Hoàn tất hồ sơ dự án HS và GV hướng dẫn HS và GV hướng dẫn
Chuẩn bị dự thi cấp huyện HS và GV hướng dẫn HS và GV hướng dẫn
Phụ lục 5:         LỊCH KIỂM TRA CÁC HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN
THÁNG 8/2019:
1.  Kiểm tra việc tổ chức ôn tập kiểm tra lại, vào hồ sơ cho học sinh.
 1. Kiểm tra việc phân công chuyên môn .
 2. Kiểm tra các phòng bộ môn, rà soát thiết bị, thư viện đầu năm để có phương án thanh lí  mua bổ sung. Kiểm tra CSVC phục vụ cho ứng dụng CNTT trong quản lí và dạy học (Hệ thống mạng, số lượng phòng máy, máy tính, các phần mềm ứng dụng, mý chiều, dụng cụ luyện tập TDTT…)
THÁNG 9/2019:
 1. Kiểm tra chất lượng đầu năm: thông qua bài kiểm tra tất cả các khối, lớp.
 2. Kiểm tra, dự giờ GV các tổ CM, Kiểm tra việc bồi dưỡng học sinh giỏi (môn Toán, Vật lí)
 3. Kiểm tra việc lên kế hoạch, phân phối chương trình chi tiết đối với các môn của các tổ theo hướng dẫn của phòng GD.
 4. Kiểm tra việc lập hồ sơ phòng thiết bị ở các bộ môn và việc SD TBDH của GV.
 5. Kiểm tra việc lập các kế hoạch chuyên môn, thực hiện các chuyên đề của các tổ CM trong năm học mới.
 6. Kiểm tra HSSS các lớp
THÁNG 10/2019:
 1. Kiểm tra việc dạy thêm học thêm.
 2. Kiểm tra dự giờ đột xuất, dự giờ giáo viên.
 3. Kiểm tra việc bồi dưỡng học sinh giỏi các môn còn lại của lớp 9.
 4.  Kiểm tra kế hoạch tự bồi dưỡng của GV.
 5. Kiểm tra việc thực hiện chương trình, Kiểm tra việc biên soạn đề kiểm tra định kì của các tổ chuyên môn
 6. Kiểm tra việc chấm bài kiểm tra định kì .
 7. Kiểm tra Sổ điểm điện tử, Sổ đầu bài, sổ báo giảng,
 8. Kiểm tra  hồ sơ tổ chuyên môn,cá nhân.
 9. Kiểm tra việc sử dụng TBDH của một số giáo viên( Tổ Toán-Lí-CN-Tin và tổ Sinh Hoá)
THÁNG 11/2019:
 1. Kiểm tra, dự giờ  GV.
 2. Kiểm tra chất lượng phong trào thi đua chào mừng ngày 20/11 để đánh giá cuối đợt..
 3. Kiểm tra việc vào điểm tháng ở phần mềm SMAS.
 4. Các tổ CM kiểm tra thực hiện chương trình, Hồ sơ giáo án định kì..
 5. Kiểm tra việc triển khai chuyên đề của tổ CM.
 6. Kiểm tra Hồ sơ Tổ chuyên môn.
 7. Thực hiện Kiểm tra dự giờ giáo viên.
 8. Kiểm tra việc sử dụng TBDH của một số giáo viên( Tổ Toán-Lí-CN-Tin và tổ Sinh Hoá), hướng dẫn học sinh NCKH.
 9. Kiểm tra nội bộ theo kế hoạch đầu năm học và KH tháng.
THÁNG 12/2019:
 1. Kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn tất cả các tổ CM,
 2. Kiểm tra, dự giờ GV, GV.
 3. Các tổ CM kiểm tra thực hiện chương trình, Hồ sơ giáo án định kì.
 4. Kiểm tra việc dạy thêm học thêm.
 5. Kiểm tra hoạt động sư pham của giáo viên.
 6. Kiểm tra việc tổ chức ôn tập kiểm tra học kỳ 1 cho học sinh. Kiểm tra việc chấm, phát, sửa bài kiểm tra học kỳ 1, vào điểm, xếp loại học sinh học kì I.
 7. Kiểm tra việc thực hiện dạy học theo chủ đề, thích hợp liên môn.
THÁNG 01/2020:
 1. Kiểm tra đánh giá việc đổi mới phương pháp dạy học.
 2. Kiểm tra việc thực hiện quy chế, đánh giá, xếp loại học sinh cuối kì của giáo viên.
 3. Kiểm tra đánh giá Hồ sơ chuyên môn của giáo viên toàn trường học kỳ 1
 4. Kiểm tra hồ sơ học sinh lần 2
 5. Kiểm tra việc sơ kết học kỳ 1, lên  kế hoạch chuyên môn cho học kì II  của tổ chuyên môn.
THÁNG 2/2020:
 1. Dự giờ kiểm tra GV.
 2. Kiểm tra việc phụ đạo học sinh yếu kém, bồi dương HSG nhất là HSG khối 8.
 3. Các tổ kiểm tra thực hiện chương trình.
 4. Kiểm tra việc tổ chức ra đề kiểm tra chung, chấm chung (bài kiểm tra định kì theo kế hoạch chuyên môn)
 5. Kiểm tra sổ báo giảng,  sổ đầu bài.
 6. Kiểm tra việc vào điểm và điểm danh tháng 1 tại SMAS.
 7. Kiểm tra nội bộ theo kế hoạch
THÁNG 3/2020
 1. Kiểm tra phong trào thi đua
 2. Kiểm tra dự giờ GV .
 3. Các tổ thực hiện kiểm tra thực hiện chương trình định kì
 4. Kiểm tra  dạy phụ đạo học sinh yếu kém, bồi dương học sinh giỏi
 5. Kiểm tra việc vào điểm, điểm danh tháng 2 ở tại SMAS.
 6. Kiểm tra việc đánh giá viết các đề tài, nghiên cứu KHSP của các tổ chuyên môn
 7. Kiểm tra nội bộ theo kế hoạch.
 8. Kiểm tra việc sử dụng TBDH của giáo viên.
THÁNG 4/2020:
 1. Dự giờ kiểm tra số GV còn lại.
 2. Kiểm tra việc chấm bài, ghi điểm  của GV.
 3.  Kiểm tra việc ôn tập kiểm học kì II
 4. Kiểm tra, đánh giá  hồ sơ chuyên môn toàn thể giáo viên
THÁNG 5/2020:
 1. Tổ chức việc kiểm tra thi học ki 2
 2. Kiểm tra việc thực hiện quy chế, đánh giá, xếp loại học sinh cuối năm của giáo viên.
 3. Kiểm tra, rà soát điều kiện lên lớp, thi lại của học sinh;  học bạ học sinh
 4. Kiểm tra toàn diện Hồ sơ chuyên môn của các tổ CM, của tất cả các giáo viên.
 5. Kiểm tra công tác triển khai ôn tập thi lên lớp 10 THPT.
 
 

Nguồn tin: Trường THCS Lê Hồng Phong:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn cần  
/
 để chia sẽ thông tin,ý kiến ...

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

HỖ TRỢ QUẢN TRỊ WEBSITE
LIÊN KẾT WEBSITE
  THỐNG KÊ
 • Đang truy cập2
 • Hôm nay159
 • Tháng hiện tại1,379
 • Tổng lượt truy cập966,242
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây