KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC PHÁP LÝ NĂM 2019

Thứ tư - 13/02/2019 07:19
UBND HUYỆN THẠCH  HÀ
TRƯỜNG THCS LÊ HỒNG PHONG
 
 
 

Số:  08/KH-THCS LHP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
 

Thạch Khê, ngày  12  tháng 02 năm 2019
 
KẾ HOẠCH
Thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp và trợ giúp pháp lý năm 2019
 
Thực hiện văn bản của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh: Số 17/KH-UBND ngày 23/01/2019 về Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2019; Số 18/KH-UBND ngày 18/01/2019 về Kế hoạch trợ giúp pháp lý năm 2019; Kế hoạch số 159/KH-SGDĐT ngày 31/01/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp và trợ giúp pháp lý năm 2019; Kế hoạch số 44/KH-PGD-ĐT ngày 31/01/2019 của Phòng Giáo dục - Đào tạo  về việc thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp và trợ giúp pháp lý năm 2019. Trường THCS Lê Hồng Phong xây dựng Kế hoạch cụ thể như sau:
1. Mục đích, yêu cầu:
- Các nhiệm vụ trọng tâm về công tác tư pháp và trợ giúp pháp lý năm 2019 trong Ngành bám sát các chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND huyện và các nhiệm vụ trong công tác Pháp chế của Ngành theo năm học;
- Tiếp tục tạo chuyển biến về chất lượng, hiệu quả công tác tư pháp và trợ giúp pháp lý trong các nhà trường;
- Việc triển khai các nhiệm vụ tư pháp phải đảm bảo kịp thời, chất lượng, hiệu quả.
2. Nội dung kế hoạch:
2.1.Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả việc theo dõi, đôn đốc việc ban hành các văn bản quy định chi tiết, bảo đảm có hiệu lực cùng thời điểm với văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) của cấp trên. Thực hiện tốt công tác tự kiểm tra và kiểm tra văn bản QPPL theo thẩm quyền. Tăng cường đôn đốc, theo dõi việc xử lý các văn bản trái pháp luật; kiến nghị xử lý trách nhiệm khi ban hành, tham mưu ban hành văn bản trái pháp luật.
2.2. Tiếp tục thực hiện tốt công tác hệ thống hóa văn bản QPPL giai đoạn 2, kỳ 2014 - 2018 đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ đề ra. Tích cực tham gia góp ýxây dựng các luật mới khi có yêu cầu.
2.3. Tiếp tục chú trọng công tác theo dõi thi hành pháp luật, gắn với công tác xây dựng, kiểm tra văn bản QPPL, nhất là những văn bản có tác động trực tiếp, rộng rãi đến người dân và doanh nghiệp; đề xuất và thực hiện các giải pháp giảm thiểu tình trạng ban hành văn bản trái pháp luật. Đẩy mạnh công tác tổ chức thi hành pháp luật, tiếp tục triển khai hiệu quả các nhiệm vụ thuộc “Đề án một số giải pháp đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật giai đoạn 2018 - 2022” trên địa bàn huyện.
2.4. Chủ động triển khai các luật, nghị quyết của Quốc hội, của tỉnh, của huyện ban hành trong năm 2018, 2019; Các đơn vị tập trung tuyên truyền, phổ biến các Luật mới, các chính sách của Trung ương, của tỉnh, của huyện của Ngành liên quan trực tiếp đến cán bộ, giáo viên, học sinh và nhân dân.
2.5. Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả chương trình PBGDPL giai đoạn 2017-2021; Đánh giá 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL theo hướng dẫn của cấp trên; Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong Ngành.
2.6. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Luật Trợ giúp pháp lý và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành; Tăng cường hoạt động truyền thông về trợ giúp pháp lý và trợ giúp pháp lý bằng hình thức tư vấn trong trường học.
2.7. Thực hiện tốt công tác thông tin, truyền thông về hoạt động tư pháp và trợ giúp pháp lý.
2.8. Kiện toàn hội đồng/tổ/bộ phận phối hợp PBGDLP từ tỉnh, đến cấp huyện, đến trường học. Lồng ghép nhuần nhuyễn việc PBGDPL vào trong các môn học chính khóa và hoạt động ngoại khóa. Tổ chức tốt các hoạt động hưởng ứng “Ngày pháp luật” năm 2019.
3. Tổ chức thực hiện:
1. Ban giám hiệu:
          + Xây dựng kế hoạch thực hiện, kiểm tra việc tham gia thực hiện công tác pháp chế, pháp luật. Hàng tháng kiểm tra, đánh giá, điều chỉnh việc thực hiện công tác pháp chế củaCBGV, NV.
          + Căn cứ vào kế hoạch triển khai tổ chức thực hiện công tác pháp chế của trường, giao cho bộ phận kế toán lập dự toán cho các hoạt động từ nguồn kinh phí chi sự nghiệp giáo dục đã giao cho nhà trường. Kinh phí chi cho công tác tuyên truyền, PBGDPL thực hiện theo Thông tư liên tịch số 73/2010/TTLT-BTC-BTP, ngày 14/5/2010 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp hướng dẫn.
2. Các đoàn thể: Công đoàn, Đội TN, tổ chuyên môn:
          - Triển khai kịp thời kế hoạch thực hiện tuyên truyền pháp lý tới các thành viên của tổ mình, thường xuyên tham gia thực tích cực các hoạt động giáo dục của nhà trường, có trách nhiệm tham gia học tập và tham gia công tác truyên truyền phổ biến pháp luật cùng ban công tác của nhà trường.
          - Nâng cao hiệu quả giáo dục pháp luật trong chương trình giáo dục của nhà trường, các tổ chuyên môn, các đoàn thể nhà trường thường xuyên tổ chức các hoạt động giáo dục pháp luật ngoại khóa thông qua các hình thức như: tuyên truyền miệng, phát hành tài liệu, xây dựng tủ sách pháp luật, thi tìm hiểu, tư vấn pháp luật, lồng ghép vào các hoạt động văn hóa, văn nghệ, các đợt sinh hoạt chính trị, ngoại khóa.Tuyên truyền, phổ biến thông qua buổi sinh hoạt tổ.
          - Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo tới BGH về thực hiện nhiệm vụ pháp chế của tổ, đoàn thể.
3. Lịch nộp các báo cáo:
Ngoài những báo cáo đột xuất theo yêu cầu các đoàn thể, tổ chức công đoàn nộp kết quả thực hiện về cho nhà trường theo kế hoạch vào cuối học kỳ I, cuối năm học:
          Trên đây là kế hoạch thực hiện công tác tư pháp và trợ giúp pháp lý của nhà trường năm 2019, yêu cầu các Đoàn thể, tổ chuyên môn, CBGVNV nhà trường nghiêm túc thực hiện, trong quá thực hiện có gì vướng mắc, báo cáo BGH nhà trường để kịp thời giải quyết./.
Nơi nhận:
- Phòng GD- ĐT để báo cáo;
- HT, HP, TTCM, CTCĐ, đoàn thể để thực hiện;
- Trang web của nhà trường;
- Lưu VP.
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
 
Nguyễn Văn Kỳ
 
 
 
 
 
 

Nguồn tin: Trường THCS Lê Hồng Phong

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
HỖ TRỢ QUẢN TRỊ WEBSITE
LIÊN KẾT WEBSITE
  THỐNG KÊ
  • Đang truy cập12
  • Hôm nay70
  • Tháng hiện tại1,290
  • Tổng lượt truy cập966,153
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây