KẾ HOẠCH ĐẢM BẢO TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG NĂM 2019

Thứ tư - 13/02/2019 07:22
UBND HUYỆN THẠCH  HÀ
TRƯỜNG THCS LÊ HỒNG PHONG
 
 
 

Số:   09/KH-THCS LHP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
 

Thạch Khê, ngày  12  tháng 02 năm 2019
 
KẾ HOẠCH
Đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2019
       
Thực hiện Kế hoạch số 13/KH-BATGT ngày 21/01/2019 của Ban An toàn giao thông tỉnh về việc triển khai công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT) năm 2019; Kế hoạch số 152/KH-SGDĐT ngày 30/01/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông của Ngành Giáo dục năm 2019; Kế hoạch số 43/KH-PGD-ĐT ngày 31/01/2019 của  Phòng GD-ĐT Thạch Hà về việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông Ngành Giáo dục năm 2019; Trường THCS Lê Hồng Phong xây dựng Kế hoạch năm 2019 cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Chủ đề năm an toàn giao thông 2019: “An toàn giao thông cho hành khách và người đi mô tô, xe máy”.
2. Mục đích
- Thực hiện có hiệu quả việc xây dựng “Văn hóa giao thông” trong toàn thể Cb-GV-NV và Học sinh.
- Nâng cao trách nhiệm và hiệu quả công tác phối hợp giữa gia đình, nhà trường với chính quyền địa phương và các đoàn thể chính trị trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông.
3. Yêu cầu
- Nội dung “An toàn giao thông cho hành khách và người đi mô tô, xe máy” phải được cụ thể hóa bằng các nhiệm vụ cụ thể trong năm 2019.
- Kết hợp giáo dục chính khóa với các hoạt động ngoại khóa, lồng ghép giáo dục an toàn giao thông với các cuộc vận động, các phong trào thi đua lớn của Ngành và các hoạt động của nhà trường. Các đơn vị tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả, có chiều sâu.
- Tập trung các hình thức tuyên truyền trực quan sinh động bằng các hoạt động thiết thực, có hiệu quả, không phô trương hình thức và trên tinh thần tiết kiệm.
- Tăng cường phối hợp, phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể nhà trường trong việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông.
II. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
1. Đổi mới phương thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự ATGT
- Phối hợp các ngành liên quan tổ chức thường xuyên, liên tục việc giáo dục pháp luật về ATGT trong nhà trường, kết hợp giáo dục học sinh với việc cung cấp thông tin về pháp luật ATGT cho phụ huynh học sinh.
- Tổ chức cho giáo viên, học sinh và phụ huynh ký cam kết thực hiện trật tự ATGT.
- Khuyến khích cán bộ, giáo viên, học sinh tham gia tích cực và có hiệu quả các cuộc thi về ATGT do cấp trên tổ chức.
- Tăng cường tuyên truyền bằng sân khấu hóa, tuyên truyền bằng pano, áp phic; trên các trang thông tin điện tử, mạng xã hội, hệ thống truyền thanh; phát huy vai trò của các tổ chức, đoàn thể trong tuyên truyền, phổ biến giáo dục ATGT.
         -  Thường xuyên tuyên truyền ý thức tham gia giao thông, ý thức đảm bảo trật tự giao thông của giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh tại trước cổng trường và trên các tuyến đường (Liên Đội tổng hợp theo hàng ngày vào sổ nhật ký)
2. Thực hiện tốt việc thay đổi hành vi, tuân thủ các quy định của pháp luật về đảm bảo trật tự ATGT
- Đoàn Đội tổ chức triển khai, quán triệt tinh thần thực hiện Kế hoạch công tác đảm bảo An toàn trật tự giao thông năm 2019:
+ Yêu cầu 100% học sinh khi tham gia giao thông bằng xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện phải đội mũ bảo hiểm; phụ huynh khi đưa đón học sinh đến trường bằng xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện phải đội mũ bảo hiểm cho các em và chấp hành nghiêm túc luật giao thông. Nghiêm cấm học sinh điều khiển xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông khi chưa đủ tuổi theo quy định.
+ Phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan trong thực hiện tuyên truyền giáo dục và triển khai việc đảm bảo trật tự ATGT, tăng cường tổ chức các buổi phổ biến, giáo dục, tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông, nội dung tập trung vào các lỗi vi phạm thường gặp khi tham gia giao thông; nguyên nhân gây ra các vụ tai nạn, ùn tắc giao thông; các kỹ năng tham gia giao thông an toàn.
+ Tổ chức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, cha mẹ học sinh thuộc quyền quản lý ký cam kết không vi phạm trật tự ATGT. Thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở học sinh cam kết chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe và cam kết đội mũ bảo hiểm cho học sinh khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, khi điều khiển xe đạp điện, xe máy điện; không chở quá số người theo quy định và không dàn hàng hai, hàng ba khi tham gia giao thông. Bản cam kết phải ký 02 bản, 01 bản nhà trường giữ, 01 bản giao cho học sinh giữ và giáo viên chủ nhiệm kiểm tra, nhắc nhở hàng tuần.
+ Kiểm tra thực tế về ý thức đảm bảo trật tự ATGT thể hiện qua việc đội mũ bảo hiểm, đăng ký biển số xe mô tô, xe máy điện theo luật định (lập danh sách học sinh đăng ký đi xe máy điện).
+ Phát động cuộc thi “An toàn giao thông” tới tất cả các em học sinh toàn trường.
+ Xây dựng quy định cụ thể về việc học sinh phải tuân thủ các quy định của Luật giao thông đường bộ, các quy tắc giao thông, có hình thức xử lý kỷ luật phù hợp với những trường hợp học sinh vi phạm để kịp thời răn đe, giáo dục học sinh và thông báo cho tất cả phụ huynh biết để cùng phối hợp thực hiện.
3. Hoạt động giảng dạy trong nhà trường:
- Đưa việc tổ chức hoạt động dạy học theo tài liệu “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” vào trong giờ học chính khóa của bộ môn GDCD ở tất cả các khối lớp và thực hiện lồng ghép, tích hợp nội dung giảng dạy GD trật tự ATGT trong hoạt động ngoài giờ lên lớp.
- Tiếp tục khai thác hiệu quả bộ tài liệu “Giáo dục văn hóa giao thông trong trường học” cho học sinh cấp Tiểu học, Trung học cơ sở và tài liệu “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” cấp THPT trong các hoạt động giáo dục về ATGT.
 4. Công tác xử lý học sinh vi phạm Luật giao thông:
  Hiệu trưởng các trường đề ra những hình thức xử lý nghiêm các trường hợp học sinh vi phạm Luật giao thông như: Yêu cầu học sinh vi phạm làm bản kiểm điểm và lưu hồ sơ, mời cha mẹ học sinh vào thông báo, nhắc nhở và cam kết với nhà trường không để con em tiếp tục vi phạm; cảnh cáo trước lớp; cảnh cáo dưới cờ; hạ bậc hạnh kiểm trong đánh giá xếp loại của tháng, của học kỳ.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
- Kiện toàn, củng cố Ban ATGT, có sự phân công, phân nhiệm rõ ràng; xây dựng kế hoạch thực hiện tại đơn vị hàng tháng, quý, năm.
- Phối hợp tốt với chính quyền địa phương không để xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông trước cổng trường vào giờ đến trường và giờ tan học.
- Phối hợp với Ban ATGT huyện hướng dẫn việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự ATGT tại trường học;
- Đoàn Đội và giáo viên chủ nhiệm thường xuyên đưa nội dung nhắc nhở, giáo dục Luật giao thông cho học sinh là điều kiện bắt buộc trong các buổi chào cờ và tiết sinh hoạt lớp.
Trên đây là kế hoạch công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông  trong năm 2019. Đề nghị các đoàn thể, Liên đội phổ biến đầy đủ tới toàn thể CB-GV-NV và Học sinh và tổng hợp, báo cáo về cho Ban giám hiệu nhà trường trước ngày 25/05/2019 và ngày 25/11/2019 để tổng hợp nộp báo cáo về Phòng GD- ĐT./.
 
 Nơi nhận:
- Phòng GD-ĐT;
- BGH, toàn thể CB-GV-NV;
- Lưu: Trang Web và VP..
HIỆU TRƯỞNG
 
                Nguyễn Văn Kỳ
 
 

Nguồn tin: Trường THCS Lê Hồng Phong

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
HỖ TRỢ QUẢN TRỊ WEBSITE
LIÊN KẾT WEBSITE
  THỐNG KÊ
  • Đang truy cập12
  • Hôm nay102
  • Tháng hiện tại1,322
  • Tổng lượt truy cập966,185
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây