KẾ HOẠCH THỰC HIỆN TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG NĂM HỌC 2016- 2017

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG NĂM HỌC 2016- 2017

Số kí hiệu VBT
Ngày ban hành 28/09/2016
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Kế hoạch
Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
Cơ quan ban hành Trường THCS Lê Hồng Phong
Người ký Khác

Nội dung

UBND HUYỆN THẠCH HÀ
TRƯỜNG THCS LÊ HỒNG PHONG
 
   


Số:     /KH- THCSLHP
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
   
         
Thạch Khê, ngày     tháng 9  năm 2016
             
KẾ HOẠCH
THỰC HIỆN GIÁO DỤC TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG
NĂM HỌC  2016 - 2017
         
Thực hiện công văn số 1420/SGD ĐTVP ngày 23/09/2016 về việc triển khai công tác giáo dục ATGT năm học 2016 – 2017;
Tiếp tục tổ chức các hoạt động nhằm đẩy mạnh công tác giáo dục trật tự an toàn giao thông trong học sinh năm học 2016 – 2017; Trường THCS Lê Hồng Phong xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện giáo dục ý thức giữ gìn trật tự an toàn giao thông năm học 2016 – 2017, cụ thể như sau:
          I.  MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
          1. Mục đích:
         - Nhằm nâng cao nhận thức và ý thức tự giáo chấp hành pháp luật ATGT cho học sinh, nhất là kỷ năng tham giao thông bằng xe đạp điện, xe máy điện an toàn. Qua đó hạn chế đến mức thấp nhất các hành vi vi phạm pháp luật ATGT cho học sinh;
- Nâng cao vai trò, trách nhiệm đối với ATGT trong tất cả CB – GV – NV và toàn thể học sinh;
- Nâng cao trách nhiệm và hiệu quả công tác phối hợp giữa gia đình, nhà trường với chính quyền địa phương và các đoàn thể chính trị trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông.
          2. Yêu cầu:
- Kết hợp giáo dục chính khóa với các hoạt động ngoại khóa, lồng ghép giáo dục an toàn giao thông với các cuộc vận động, các phong trào thi đua lớn của Ngành và các hoạt động của nhà trường. Các đơn vị tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả, có chiều sâu.
- Tập trung các hình thức tuyên truyền trực quan sinh động bằng các hoạt động thiết thực, có hiệu quả, không phô trương hình thức và trên tinh thần tiết kiệm.
- Tăng cường phối hợp, phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể nhà trường trong việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông.
II. CÁC GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
          1. Tổ chức phát động thực hiện giáo dục trật tự an toàn giao thông năm học 2016 – 2017:
- Đoàn Đội tổ chức triển khai, quán triệt tinh thần thực hiện Kế hoạch giáo dục trật tự an toàn giao thông trong năm học 2016 – 2017:
+ Phối hợp với Công an huyện Thạch Hà về học tập quán triệt nội quy, quy định khi tham gia ATGT vào đầu năm học;
+ Phối hợp với các ban, ngành liên quan của địa phương xây dựng mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” và tăng cường tổ chức các buổi phổ biến, giáo dục, tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông, nội dung tập trung vào các lỗi vi phạm thường gặp khi tham gia giao thông; nguyên nhân gây ra các vụ tai nạn, ùn tắc giao thông; các kỹ năng tham gia giao thông an toàn.
+ Tổ chức tuyên truyền, nhắc nhở và ký cam kết việc không giao xe máy cho học sinh chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe và cam kết đội mũ bảo hiểm cho học sinh khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, khi điều khiển xe đạp điện, xe máy điện; không chở quá số người theo quy định và không dàn hàng hai, hàng ba khi tham gia giao thông. Bản cam kết phải ký 02 bản, 01 bản nhà trường giữ, 01 bản giao cho học sinh giữ và giáo viên chủ nhiệm kiểm tra, nhắc nhở hàng tuần.
+ Xây dựng quy định cụ thể về việc học sinh phải tuân thủ các quy định của Luật giao thông đường bộ, các quy tắc giao thông, có hình thức xử lý kỷ luật phù hợp với những trường hợp học sinh vi phạm để kịp thời răn đe, giáo dục học sinh và thông báo cho tất cả phụ huynh biết để cùng phối hợp thực hiện.
+ Lồng ghép nội dung giáo dục về văn hóa giao thông vào các môn học giáo dục công dân, đạo đức, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp…
            2. Tổ chức các loại hình giáo dục, tuyên truyền:
          - Tuyên truyền ý thức tự giác chấp hành nghiêm chỉnh luật lệ giao thông, khi tham gia giao thông.
- Tuyên truyền theo từng chủ đề “Quy tắc giao thông”; “Đội mũ bảo hiểm”; “Rượu bia với an toàn giao thông”, …vv.
          -  Thực hiện tuyên truyền trước và sau cổng trường với những câu khẩu hiệu sinh động, dễ nhớ, tác động mạnh mẽ đến ý thức chấp hành luật giao thông của học sinh.
          -  Tổ chức thực hiện bảng tin với hình ảnh, khẩu hiệu hoặc tranh biếm họa về trật tự ATGT trong khuôn viên trường và từng phòng học, bản tin phát thanh học đường….
           -  Tiếp tục phối hợp thực hiện tốt “Cổng trường em sạch đẹp, an toàn” và duy trì thường xuyên suốt năm học.
          3. Hoạt động giảng dạy trong nhà trường:
Đưa Giáo dục trật tự an toàn giao thông trong giờ học chính khóa của bộ môn GDCD ở tất cả các khối lớp và thực hiện lồng ghép, tích hợp nội dung giảng dạy GD trật tự ATGT trong hoạt động ngoài giờ lên lớp.
 4. Công tác xử lý học sinh vi phạm Luật giao thông:
  Hiệu trưởng các trường đề ra những hình thức xử lý nghiêm các trường hợp học sinh vi phạm Luật giao thông như: yêu cầu học sinh vi phạm làm bản kiểm điểm và lưu hồ sơ, mời cha mẹ học sinh vào thông báo, nhắc nhở và cam kết với nhà trường không để con em tiếp tục vi phạm; cảnh cáo trước lớp; cảnh cáo dưới cờ; hạ bậc hạnh kiểm trong đánh giá xếp loại của tháng, của học kỳ.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
- Kiện toàn, củng cố Ban ATGT, có sự phân công, phân nhiệm rõ ràng; xây dựng kế hoạch thực hiện tại đơn vị hàng tháng, quý, năm.
- Phối hợp tốt với chính quyền địa phương không để xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông trước cổng trường vào giờ đến trường và giờ tan học.
-    Trong tháng 9/2016: Đại diện Công an GT huyện Thạch Hà đã về truyền đạt cho toàn thể CB – GV – NV và học sinh luật ATGT; GVCN phổ biến đến cha mẹ học sinh các quy định về trật tự an toàn giao thông của nhà trường trong cuộc họp với đại diện Cha mẹ học sinh đầu năm học; yêu cầu cha mẹ học sinh các lớp cam kết với nhà trường không để cho con em vi phạm luật giao thông và nêu biện pháp xử lý nếu học sinh vi phạm.
- Đoàn Đội và giáo viên chủ nhiệm thường xuyên đưa nội dung nhắc nhở, giáo dục Luật giao thông cho học sinh là điều kiện bắt buộc trong các buổi chào cờ và tiết sinh hoạt chủ nhiệm đầu tuần của năm học 2016 - 2017.
 Nơi nhận:
- Phòng GD để báo cáo;
- GVCN để phổ biến;
- Lưu: VP, Đoàn Đội.
 
               HIỆU TRƯỞNG
 
 
                 Nguyễn Văn Kỳ
 
 
 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây