KẾ HOẠCH TỔ ANH VĂN NĂM HỌC 2016- 2017

Thứ năm - 10/11/2016 09:59
TRƯỜNG THCS LÊ HỒNG PHONG
TỔ ANH VĂN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BÁO CÁO
TỔNG KẾT  HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN  NĂM HỌC 2015-2016
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2016 -2017
 
 
 

Căn cứ kế hoạch số 01/BC-THCS LHP ngày 26/8/2016 của Trường THCS Lê Hồng Phong về  phương hướng nhiệm vụ năm học 2016-2017

Tổ Anh văn xây dựng kế hoạch hoạt động năm học 2016-2017 như sau:

Phần thứ nhất

TỔNG KẾT NĂM HỌC 2015-2016
I. SỐ LỚP, HỌC SINH;  GIÁO VIÊN
1. Đội ngũ giáo viên:
Giáo viên:3 trong đó có 1 giáo viên nghỉ sinh(Đ/c Bang) nên nhà trường hợp đồng thêm 1 giáo viên(Đ/c Thủy).
2. Học sinh:
Toàn trường có 391 học sinh, 12 lớp; trong đó khối 6: 3 lớp  99 em, khối 9: 3 lớp có 102 em; khối 8: 3 lớp có 89 em, khối 7: 3 lớp có 101 em.Toàn trường đang học theo chương trình tiêng anh hệ 7 năm(sách cũ)
3. Cơ sở vật chất:
Tổng số phòng học: 13 phòng (cao tầng 13 phòng),có 3 đài có thể sử dụng được,có phòng máy chiếu nhưng chưa được kết nối mạng và sử dụng chung với các tổ khác. Chưa có phòng chuyên biệt cho dạy ngoại ngữ
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ
* Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nghị quyết TƯ 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và đặc thù của ngành là triển khai cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.
Đầu năm học, nhà trường tổ chức học chính trị và mời NGƯT Lê Đức Hân, nguyên phó trưởng phòng GD-ĐT Thạch Hà về nói chuyện với CB-GV-NV, học sinh về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tổ viên tổ anh văn tham gia tích cực trong đó tiêu biêu có Đ/c Thủy, Oanh.
Nề nếp kỷ cương được đảm bảo, tổ viên chấp hành nghiêm kỷ luật lao động nói đi đôi với làm .
Bên cạnh những kết quả đạt được còn một số ít giáo viên vẫn còn tình trạng nói chưa đi đôi với làm, còn chậm giờ lên lớp, chưa thân thiện với đồng nghiệp với học sinh, chây lười trong công việc(Đ/c Hùng)
Tổ viên nhận thức sâu sắc nội dung và ý nghĩa về: “Tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” trong hoạt động giáo dục;
Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tổ viên về ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, đạo đức nghề nghiệp, thường xuyên tự học nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; Sáng tạo trong vận dụng tri thức và công nghệ mới vào quá trình giảng dạy, nghiên cứu, đúc rút và viết 3 SKKN như sau:
TT Họ tên Tên chuyên đề
1 Nguyễn Thị Kim Oanh Chủ đề dạy học tích hợp liên môn “English Speaking Club: Tet Holiday”
2 Nguyễn Thị Kiều Bang Cách khai thác có hiệu quả tiết dạy kĩ năng nói cho học sinh lớp 9
3 Phạm Viết Hùng Một số giải pháp nâng cao hiệu quả của tiết dạy nghe cho học sinh THCS
Việc soạn bài được giáo viên chú trọng. Trong tổ giáo viên có giáo án có chất lượng tốt như: cô Bang
Tổ triển khai được 8 chuyên đề
Giáo viên có sự đổi mới trong việc kiểm tra đánh giá học sinh, thực hiện đầy đủ các bài kiểm tra theo đúng quy định, chấm trả bài và nhận xét bài chu đáo. Các GV thực hiên tốt như Cô Thủy,cô Bang
Quan tâm phát hiện và tích cực bồi dưỡng những người học có năng khiếu, học giỏi, đồng thời quan tâm phụ đạo những học sinh học yếu kém tiêu biểu như cô Oanh
Công tác tự học: công tác BDTX được tổ triển khai tận giáo viên ngay từ đầu năm học; tổ viên tham gia học chính trị đầu năm do hiệu trưởng triển khai; giáo viên được học 3 nội dung của công tác BDTX trong đó nội dung 3 đã triển khai được ba modul kết quả ở trường đánh giá có 2 xếp loại giỏi 1 xếp loại khá.
 - Ngay từ đầu năm học, tổ đã rà soát công tác kiểm tra nội bộ của năm học trước, xây dựng kế hoạch cho năm học mới. Trong kiểm tra, đã tư vấn và định hướng cho những giáo viên còn thiếu kinh nghiệm về chuyên môn, chưa có các giải pháp phù hợp để thực hiện có hiệu quả công việc được phân công; đồng thời kiểm tra giúp giáo viên điều chỉnh và khắc những tồn tại. Vì vậy, công tác kiểm tra nội bộ của tổ trong năm học 2015-2016 đã phát góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ năm học. 
*Kết quả năm học 2015-2016:
 Kiểm tra chuyên đề: Được 2 giáo viên trong đó (Tốt 1; khá 1). Qua thanh tra, kiểm tra, các GV đều thể hiện sự đổi mới phương pháp dạy học tiêu biểu cô Bang, cô Oanh.
Kiểm tra toàn diện: Được 1 giáo viên xếp loại tốt
Kết quả thao giảng: Tổ thao giảng được 9 tiết trong đó xếp loại Giỏi :4 Khá: 5.
  Hồ sơ: Nhiều giáo viên có hồ sơ đầy đủ, hình thức đẹp, chất lượng hồ sơ ngày càng được cải thiện. Tỷ lệ giáo viên được xếp loại tốt khá cao. Có  bộ hồ sơ đẹp về hình thức đủ về nội dung  như: Nguyễn Thị Kiều Bang
 Công tác chủ nhiệm: Tổ có 2 GV chủ nhiệm. Hầu hết GV bám lớp, làm tốt các nhiệm vụ được giao trong chủ nhiệm. Các GV làm tốt công tác này là đ/c Thủy
 Các hoạt động khác: Tổ tường xuyên tham gia các hoạt động do nhà trường, liên đội, Đoàn thanh niên và Công đoàn đề ra. Có nhiều GV tham gia tốt phong trào này như Cô Thủy,thầy Hùng
+Tổ chức được một chương trình câu lạc bộ tiếng anh với chủ đề TET HOLLIDAY vào tháng 12 được nhà trường và cán bộ phòng đánh giá cao.
          Kết quả xếp loại cuối năm giáo viên:
TT Họ và tên Năm sinh Năm vào ngành GV Giỏi SKKN Xếp loại CM năm 2015-2016 Ghi
chú
1 Nguyễn Thị Kiều Bang 18/01/85 2006 GV.Giỏi tỉnh
(Bảo lưu)
Cách khai thác có hiệu quả tiết dạy kĩ năng nói cho học sinh lớp 9 HTNV  
2 Nguyễn Thị Kim Oanh 10/2/81 2002 GV giỏi huyện Chủ đề dạy học tích hợp liên môn “English Speaking Club: Tet Holiday” LĐTT cấp huyện  
3 Phạm Việt Hùng 26/11/73 1999   Một số giải pháp nâng cao hiệu quả của tiết dạy nghe cho học sinh THCS TT cấp trường  
 Học lực học sinh
Môn, khối Số
 học sinh
Giỏi Khá TB Yếu Kém
SL % SL % SL % SL % SL %
Anh 9 103 7 6,8 27 26,2 45 43,7 23 22,3 0 0
Anh 8 89 12 13,5 26 29,2 38 42,7 13 14,6 0 0
Anh 7 101 15 14,9 31 30,7 36 35,6 19 18,8 0 0
Anh 6 99 9 9,1 20 20,2 53 53,5 17 17,2 0 0
Kết quả học sinh giỏi:
Cấp huyện: 18 giải trong đó: giải Nhất: 1(IOE khối 6), giải Nhì 1(IOE khối 7):  giải Ba:11(IOE 7,8,9,Violympic 8), Giải KK: 5(Violympic 9,8,IOE 8,9)
III. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Ưu điểm
Tổ thực hiện tốt các cuộc vận động và các phong trào thi đua của nhà trường. Chất lượng giáo dục tăng: Cụ thể số học sinh khá,tăng so với cùng kì năm học trước; tỷ lệ học sinh yếu giảm;
2. Tồn tại, khuyết điểm
Việc đổi mới phương pháp giảng dạy, giáo dục hiệu quả đạt được vẫn chưa cao. Triển khai việc dạy học theo hướng phát triển năng lực học sinh hiệu quả chưa cao. Tổ chức đăng kí dạy học theo chủ đề triển khai còn chậm.
Cơ sở vật chất phục vụ cho công tác dạy và học chưa thật sự đáp ứng được yêu cầu dạy học (thiếu phòng học tiếng anh chuyên biệt).
Chất lượng mũi nhọn chưa tương xứng với tiềm năng nhà trường, nhất là HSG khối 8.
Vẫn còn học sinh yếu,  (18,22%),  một số giáo viên thiếu tâm huyết, chưa sáng tạo trong công tác, còn rập khuôn máy móc, chậm đổi mới việc ứng dụng công nghệ thông tin còn nhiều hạn chế.
Việc sinh hoạt tổ chuyên môn còn lúng túng chưa hiệu quả nhất là đưa sản phẩm lên trường trực tuyến trong trường học kết nối.
Vẫn còn một số ít GV chậm giờ khi lên lớp, nghỉ việc riêng quá nhiều.
Công tác  quản lý của tổ chưa thực sự khoa học, kiểm tra giám sát chưa thường xuyên. Chưa thật sự  nhiệt tình việc phụ đạo giúp đỡ học sinh yếu kém để nâng cao chất lượng giáo dục. Trong công tác quản lý tổ đánh giá giáo viên còn cả nể.
 Giáo viên cốt cán nghỉ sinh nên phân công giáo viên khác bồi dưỡng trình độ còn chưa xứng tầm,thiếu kinh nghiệm(Đ/c Oanh)
3. Nguyên nhân và bài học kinh nghiệm
a) Nguyên nhân thành công
 Công tác bồi dưỡng  giáo viên được coi trọng BGH động viện, tạo mọi điều kiện để giáo viên, tham gia học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nhận thức chính trị và nghiệp vụ.
Coi trọng công tác thi đua của tổ, làm cho thi đua trở thành động lực thúc đẩy mọi hoạt động của tổ, động viên kịp thời các điển hình tốt, ghi nhận những cố gắng của giáo viên (như GV có công và thành tích bồi dưỡng HSG)
Góp ý chân thành thẳng thắn đối với tổ viên chưa tích cực.
Tham mưa với nhà trường tổ chức được câu lạc bộ tiếng anh thành công,động viên khuyến khích các em yêu thích môn tiếng anh hơn.
Các tổ viên đoàn kết hổ trợ lẫn nhau trong quá trình dạy hoac và góp ý thẳng thắn
b) Nguyên nhân khuyết điểm, hạn chế
Một số GV chưa thực sự hăng say trong công việc, ý thức chấp hành kỷ luật chưa cao, còn có hiện tượng chậm giờ, ra sớm, hoặc chưa tích cực tìm tòi đổi mới PPDH, hiệu quả lao động sư phạm còn thấp. Công tác đi thực tế nắm bắt tình hình học sinh, phối hợp giáo dục gia đình, nhà trường và xã hội của một số giáo viên còn hạn chế. Một số giáo viên chưa tích cực trong công tác BDTX nhất là ứng dụng CNTT vào soạn bài, khai thác thông tin dạy học nhất là trường học kết nối.
Trình độ giáo viên chưa thật sự vững vàng.
c) Bài học kinh nghiệm
Nâng cao năng lực dạy học,bồi dưỡng nâng cao trình độ bằng cách tự học và tham gia đầy đủ các chuyên đề do phòng và nhà trường đề ra đồng thời tham gia lớp học nói của sở một các tích cực, kiểm tra rút kinh nghiệm và bổ sung kế hoạch đã đề ra.
Thực hiện tốt các phong trào thi đua cùng với toàn trường.Phân công nhiệm vụ cho tổ viên  hợp lý đúng người đúng việc.
Tịch cực tham mưu và chấp hành triệt để sự chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền; phòng GD-ĐT, sở GD-ĐT và nhà trường.
Kiểm điểm kịp thời những giáo viên ý thức chấp hành kỷ luật chưa cao.
Phần thứ hai
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2016-2017
A. SỐ LỚP, HỌC SINH;TỔ VIÊN
1. Tổng số học sinh: 393 em; số lớp: 12
2. Tổng số tổ viên: 4 Tổng số cán bộ, giáo viên: 4 người (Trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn: 3 tỷ lệ 100%). Trong đó giáo viên giỏi tỉnh(Đ/c Bang) ,giáo viên giỏi huyện(Đ/c Oanh),giáo viên giỏi tỉnh cấp tiểu học (Đ/c Nga)
3. Thuận lợi, khó khăn
3.1. Thuận lợi:
Con số tổ viên ổn định ,1 tổ viên nghỉ sinh quay trở lại làm việc bình thường không phải hợp đồng,không có ai chuyển trường,nhà trường cho phép dùng phòng máy chiếu để dạy tiếng anh
-    Các GV trong tổ có trình độ tay nghề vững vàng  đáp ứng được chương trình giảng dạy.
-     Đa số GV nhiệt tình trong công tác, có ý chí phấn đấu vươn lên ,yên tâm công tác và có lập trường chính trị vững vàng.
         3.2. Khó khăn:
          - Đời sống nhân dân trên địa bàn còn thấp việc tiếp cận với môn tiếng anh qua một số hình thức khác là rất ít, một số bộ phận phụ huynh chưa thực sự quan tâm đến con em mình. 
          -  Do đặc thù bộ môn, còn thiếu CSVC phục vụ dạy học như tranh ảnh, máy chiếu,loa máy,có phòng máy chiếu riêng biệt nhưng chưa có kết nối mạng và loa đặc biệt là dạy chương trình mới tiếng anh hệ 10 năm nên chất lượng đại trà  đầu vào còn thấp.
          - Đời sống GV còn thấp, con nhỏ, nhà ở xa trường, đường sá đi lại khó khăn nên một số nhỏ GV chưa thật sự yên tâm và nhiệt tình trong công tác.
          -  Năm học 2016- 2017 là năm áp dụng giảng dạy chương trình thí điểm tại trường , tổ có 3 GV  nhưng phải kiêm nhiệm thêm nhiều nhiệm vụ khác như chủ nhiệm, bồi dưỡng học sinh giỏi đồng thời dạy tăng cường tiểu học cho nên việc phân công con người đảm nhiệm công tác gặp rất nhiều khó khăn
B. NHỮNG CHỈ TIÊU LỚN
1. Tập thể: Tổ đạt danh hiệu tiên tiến xuất sắc, lớp 7c,7b đạt lớp tiên tiến
2. Cá nhân:
 CSTĐ cơ sở: 1 người, LĐTT: 3 người.
Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh: 1; Giáo viên dạy giỏi cấp huyện: 3.
          Danh hiệu thi đua cá nhân:
TT Họ tên giáo viên Danh Hiệu thi đua Hình thức khen thưởng
1 Nguyễn T. Kiều Bang CSTĐ cấp cơ sở-GVGT CT UBND Huyện tặng giấy khen
2 Nguyễn T. Kim Oanh Tiên tiến cấp huyện- GVGH CT UBND Huyện tặng giấy khen
  Lê Thị Nga Tiên tiến XS cấp huyện- GVGH  
3 Phạm Viết Hùng Tiên tiến XS cấp huyện- GVGH  
          3. Chất lượng giáo dục
- Xếp loại học lực giỏi: 14-15%; loại khá: 55%.
          - Học sinh giỏi tỉnh: 2 em- Học sinh giỏi huyện: 25em cụ thể như sau
Cấp Môn Khối Cộng Ghi chú
Huyện Tiếng anh 9 4  
IOE 9 4  
Tiếng Anh 8 4  
IOE 8 4  
IOE 7 1  
IOE 6 6  
Tỉnh Tiếng Anh 9 1  
IOE 9 1  
Cộng     25  
       
 
Về chất lượng HS từng khối lớp theo bộ môn của tổ quản lý
Kết quả năm học 2015-2016
Môn, khối Số học sinh Giỏi Khá TB Yếu Kém
SL % SL % SL % SL % SL %
Anh 9 103 7  6,8 27 26,2 45 43,7 23 22,3 0 0
Anh 8 89 12 13,5 26 29,2 38 42,7 13 14,6 0 0
Anh 7 101 15 14,9 31 30,7 36 35,6 19 18,8 0 0
Anh 6 99 9 9,1 20 20,2 53 53,5 17 17,2 0 0
Đăng kí phấn đấu kết quả năm học 2016-2017
Môn, khối Số học sinh Giỏi Khá TB Yếu Kém
SL % SL % SL % SL % SL %
Anh 9 89 10 11,2 28 31,4 42 47 9 10 0 0
Anh 8 101 16 15,8 30 29,7 45 44,5 10 9,9 0 0
     Anh 7    99   9   9,1  20 20,2 53 53,5 17 17,2   0 0
     Anh 6     104    18   17  32 31 46 44 8 8   0 0
          4. Tham mưu cơ sở vật chất:
- Tham mưu với nhà trường đầu tư cho 1 phòng học tiếng anh đầy đủ loa và kết nối mạng và các thiết bị cần thiết khác
C. NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP CƠ BẢN
          1. Thực hiện kế hoạch dạy học:
          -  Thực hiện theo kế hoạch của nhà trường tựu trường vào ngày 25/8/2016, kết thúc học kì I  trước ngày 15/01/2017, kì II trước ngày 25/5/2017 và kết thúc năm học trước ngày 31/5/2017 (37 tuần thực học, học kì I: 19 tuần; học kì II: 18 tuần).
          -  Tổ/nhóm chuyên môn tổ chức sinh hoạt chuyên môn về đổi mới phương pháp, hình thức dạy học và kiểm tra, đánh giá. Tổ chức sinh hoạt chuyên môn qua trường học kết nối vận dụng các thành tố tích cực của mô hình trường học mới.
          * Tích hợp giáo dục đạo đức, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;         
          * Tổ chức các hoạt động tập thể, hoạt động câu lạc bộ tiếng anh ngoài giờ lên lớp, ngoại khóa chuyển mạnh sang hướng hoạt động trải nghiệm nói tiếng anh được áp dụng vào thực tế
2. Đổi mới phương pháp, hình thức dạy học và kiểm tra, đánh giá
          a) Đổi mới phương pháp dạy học
          Phối hợp có hiệu quả các phương pháp dạy học. Đổi mới đánh giá giờ dạy của giáo viên theo tiêu chí đánh giá giờ dạy của Sở GDĐT. Đẩy mạnh việc vận dụng dạy học  giải quyết vấn đề, chú trọng kĩ năng thực hành, dạy học theo đề án ngoại ngữ đến năm 2020.. Tích cực ứng dụng CNTT vào dạy học phù hợp với nội dung bài học.
          b) Đổi mới hình thức tổ chức dạy học
          - Đa dạng hóa các hình thức học tập. Chú trọng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo,dạy học trực tuyến, trường học kết nối. Vận dụng linh hoạt, sáng tạo hình thức  tổ chức dạy học theo mô hình dạy thí điểm vào từng bài dạy, tiết dạy một cách phù hợp. Coi trọng hoạt động chuyển giao nhiệm vụ học tập cho học sinh ở trên lớp, ở nhà, ở ngoài nhà trường.
          -Tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao, giao lưu, câu lạc bộ
          c) Đổi mới kiểm tra và đánh giá
          - Chú trọng đánh giá thường xuyên đối với học sinh: đánh giá qua các hoạt động trên lớp, qua hồ sơ, vở học tập; qua báo cáo kết quả thực hiện một dự án học tập, nghe nói ,đọc viêt vàbài thuyết trình. Giáo viên có thể sử dụng các hình thức đánh giá này thay cho các bài kiểm tra hiện hành.
          - Kết hợp đánh giá trong quá trình dạy học và đánh giá tổng kết cuối kì, cuối năm. Khi chấm bài kiểm tra phải có phần nhận xét, hướng dẫn, sửa sai, động viên sự cố gắng, tiến bộ của học sinh.
          - Thực hiện nghiêm túc việc xây dựng đề thi, kiểm tra cuối kì, cuối năm theo ma trận đề.
          - Môn Tiếng Anh kiểm tra và thi cả 4 kĩ năng: nghe, nói, đọc, viết.
          - Các tổ/nhóm chuyên môn xây dựng bộ đề kiểm tra theo hướng phát triển năng lực học sinh để bổ sung cho thư viện đề thi của trường. Tăng cường xây dựng nguồn học liệu mở về câu hỏi, bài tập, đề thi, kế hoạch bài học, tài liệu tham khảo trên trường học kết nối và trang website của trường.
          3.Kết hợp với nhà trường phát triển đội ngũ, nâng cao chất lượng giáo dục:
          - Rà soát, đánh giá năng lực giáo viên ngoại ngữ, động viên giáo viên tham gia bồi dưỡng theo chuẩn quy định của Bộ đáp ứng việc triển khai Đề án "Dạy và học ngoại ngữ".
          - Đổi mới sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn. Phát huy vai trò đội ngũ giáo viên cốt cán. Tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo cụm theo kế hoạch của nhà trường; tham gia có hiệu quả “trường học kết nối”.
          - Tham gia tốt cuộc thi GV dạy giỏi cấp huyện; giới thiệu giáo viên bồi dưỡng tham gia dự thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh.
          - Tổ chức triển khai chương trình BDTX GV theo kế hoạch của Bộ và Sở.
          - Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý tổ; động viên, khuyến khích giáo viên phấn đấu trở thành giáo viên giỏi, CSTĐ các cấp.
          - Gắn đổi mới phương pháp giảng dạy, giáo dục của thầy cô giáo với đổi mới phương pháp học tập của học sinh
4. Phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong tổ
Phân công chuyên môn đợt 1
TT Họ tên Chức vụ, kiêm nhiệm Phân công chuyên môn Tổng số tiết
1 Nguyễn T. Kiều Bang BD 8 Anh 9b,c ;Anh8a, THĐ 14
2 Nguyễn T. Kim Oanh TT,  BD 6, 9 Anh 9a,6a,b,c,THH 18
3 Lê Thị Nga Chủ nhiệm 7b Anh 7b,8b,c,THĐ  
4 Phạm Viết Hùng  BD anh 7, chủ nhiệm 7c Anh7abc,thể dục 7b,c,THH 17
Cụ thể các hoạt động như sau:
+ Công tác dạy đại trà.
Môn/khối lớp Số HS yếu, kém Số buổi dạy Họ tên GV phụ đạo Thời gian bắt đầu thực hiện
Anh 9C   25 Nguyễn Thị Kiều Bang Tháng 09/ 2016
Anh 9B   25 Nguyễn Thị Kiều Bang Tháng 09/ 2016
Anh 8B   25 Lê Thị Nga Tháng 09/ 2016
Anh 8C   25 Lê Thị Nga Tháng 09/ 2016
Anh 7B   25 Lê Thị Nga Tháng 09/ 2016
Anh 7C   25 Phạm Viết Hùng Tháng 09/ 2016
Anh 6B   25 Nguyễn T. Kim Oanh Tháng 09/ 2016
Anh 6C   25 Nguyễn T. Kim Oanh Tháng 09/ 2016
 -  Kết hợp với phụ huynh để phụ huynh quan tâm hơn nữa trong dạy đại trà.
-  Phân loại đối tượng HS ngay từ đầu năm để có phương pháp phù hợp đối tượng.
 -  Tham mưu với chuyên môn có kế hoạch  và chương trình phụ đạo cho đối tượng HS yếu kém
           -  Kiểm tra chặt chẽ công tác học bài và làm bài của HS ở trên lớp và ở nhà.
           - Thường xuyên chấm và chữa bài cho HS , rèn luyện kỷ kĩ năng trình bày bài cho  HS để tránh những sai sót đáng tiếc trong bài làm của HS.
+ Về công tác Bồi dưỡng HSG:
Đội tuyển/khối Số HS Số tiết dạy Họ tên GV bồi dưỡng Thời gian bắt đầu thực hiện
Anh 9 4 120 Nguyễn Thị Kim Oanh 8/2016
Anh 8 4 120 Nguyễn Thị Kiều Bang 10/2016
Anh 7 4 60 Phạm Viết Hùng 10/2016
Anh 6 4 60 Nguyễn Thị Kim Oanh 10/2016
  - Tổ chức BDHSG  theo lịch nhà trường chú ý rút kinh nghiệm,học hỏi thảo luận với giáo viên có kinh nghiệm để nâng cao trình độ cho học sinh
 -  Thường xuyên kiểm tra việc học và làm đề của HS để đánh giá chất lượng đội ngũ học sinh giỏi
- Tham mưu với nhà trường để hỗ trợ thêm kinh phí cho GV trực tiếp bồi dưỡng HSG
- Hỗ trợ và động viên các em tích cực tham gia học BDHSG
+ Công tác chủ nhiệm: Đ/C Hùng chủ nhiệm lớp 7C, Đ/C Nga chủ nhiệm lớp 7B
- Chấp hành nghiêm túc các quy định về giáo dục HS.
- Kết hợp GĐ - Nhà trường - Xã hội để giáo dục phát triển nhân cách cho HS.
- Tạo mọi điều kiện để HS phát huy năng lực sở trường của mình từ đó giúp HS có định hướng tương lai cho mình.
+ Công tác phối hợp với các tổ chức, đoàn thể:
Thường xuyên thực hiện các kế hoạch mà các đoàn thể  đề ra.
+ Đăng kí viết SKKN:
 - Sáng kiến kinh nghiệm: bậc 3, 4 cấp huyện: 3; bậc 3, 4 cấp tỉnh: 1 cụ thể như sau:
TT Họ và tên Môn Tên sáng kiến kinh nghiệm Cấp
đăng kí
1 Nguyễn T. Kiều Bang Tiếng Anh Các thủ thuật dạy Pre –Writing cho học sinh THCS Tỉnh
2 Nguyễn T. Kim Oanh Tiếng Anh Sử dụng video dạy phiên âm cho chương trình dạy tiếng anh thí điểm lớp 6 Huyện
3 Phạm Viết Hùng Tiếng Anh Dạy và học từ vựng môn anh văn lớp 6,7 như thế nào để học sinh giao tiếp hiệu quả Huyện
4 Lê Thị Nga Tiếng anh Một số kinh nghiệm sửa lỗi trong tiết dayi nói và viết cho học sinh THCS Huyện
+Kế hoạch tổ chức chuyên đề:
TT Họ tên Tháng Tên chuyên đề Kết quả
1 Nguyễn Thị Kiều Bang 9,3 Chuyên đề phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập môn tiếng anh THCS và chuyên đề giới thiệu ngữ liệu mới  
2 Nguyễn Thị Kim Oanh 10,1 Sử dụng video ngữ âm cho chương trình tiếng anh 6 thí điểm và các thủ thuật Pre reading  
3 Phạm Viết Hùng 11,5 Các quy tắc đánh trọng âm trong tiếng anh và các cách tổ chức hoạt động nhóm  
4 Lê Thị Nga 12,4 Phương pháp dạy câu bị động cho học sinh lớp 8 và các dạng bài tập so sánh của tính từ cho học sinh lớp 7  
+ Kế hoạch tổ chức thao giảng:
TT Họ tên Tháng Tên bài Kết quả
1 Nguyễn Thị Kiều Bang 11,2 Anh 9:Unit 5 getting started ,Listen and read
Anh 7:Unit 8:Speak and Listen
 
2 Nguyễn Thị Kim Oanh 10,3 Anh 6:Unit 3 Acloser look 1
Anh 6:Unit 7 Skills 2
 
3 Lê Thị Nga 1,4 Anh 7:Unit 14 Leson 1 A1
Anh 8 :Unit 7 Getting started
 
4 Phạm Viết Hùng 9,12 Anh 7:Unit 2:B4-5
Anh 7:Unit 7:A2,3
 
         
+ Kế hoạch thanh tra:
TT Họ và tên TT toàn diện Kiểm tra chuyên đề
Thời gian (Tháng) Kết quả Thời gian (Tháng) Nội dung Kết quả
1 Nguyễn T. Kiều Bang 10   12 Tiết dạy  
2 Nguyễn T. Kim Oanh     10 Tiết dạy  
3 Phạm Viết Hùng 11   12 Tiết dạy  
4 Lê Thị Nga 12   1 Tiết dạy  
 
+Kế hoạch, chỉ tiêu sử dụng ĐDDH:
- GV sử dụng đầy đủ các đồ dùng dạy học theo đúng quy định.
- Đầu tuần GV lên kế hoạch SD đồ dùng dạy học trong tuần nộp cho cán bộ thiết bị để chuẩn bị cho các tiết học.
- Kiểm tra đột xuất và định kỳ việc SDĐDDH
Trên đây là các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp cơ bản của tổ Anh văn trong năm học 2016-2017,mong ban giám hiệu nhà trường xem xét góp ý và có vấn để các tổ viên thực hiện một cách nghiêm túc.
 
 Thạch Khê, ngày 09 tháng 09  năm 2016
           BAN GIÁM HIỆU                                                  TỔ TRƯỞNG
 (Chữ kí, ghi rõ họ tên, đóng dấu)                                 
 
 
                                                                                           Nguyễn Thị Kim Oanh
 

Tác giả bài viết: Nguyễn Kim Oanh

Nguồn tin: Tổ Anh văn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây