Báo cáo hoạt đồng tháng 7/2016 - triển khai kế hoạch tháng 8 .2016

Thứ sáu - 19/08/2016 10:55
PHÒNG GD-ĐT  THẠCH HÀ
TRƯỜNG THCS LÊ HỒNG PHONG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
   
Số 01/ KH- THCS LHP Thạch Khê, ngày 24 tháng 7 năm 2016    
 
                         ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC THÁNG 6, 7/2016
DỰ THẢO KẾ HOẠCH THÁNG 8 /2016
Phần thứ nhất:
NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ CÁC HOẠT ĐỘNG THÁNG 6, 7
1.Những việc đã làm được trong tháng 6,7:
1.1 Công tác trực tuần và chăm sóc cây:
- Tổ Hành chính đã phân công trực hè chu đáo.
- Đã hợp đồng với bảo vê chăm sóc và bảo vệ cây xanh tốt.
1.2 Hoạt động chuyên môn
- Tổ chức ôn tập cho học sinh thi lên lớp 10  chu đáo. Kết quả thi:   Điểm TB: Văn: 6,224, Toán: 6,253.
1.3 Công tác xây dưng  CSVC:
- Nhà thầu đã bàn giao nhà đa năng cho nhà trường đưa vaò sử dụng; chuẩn bị giải phóng măt bằng để làm bãi tâp.
2. Tình hình GV:
- Năm học 2016-2017 nhà trường thiếu  1 GV dạy TD; thừa 2 GV toán( 1 Toán –Lí, 1 Toán – Tin)
 
Phần thứ hai:
KẾ HOẠCH  THÁNG 8 NĂM 2016

Chủ đề: Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 71 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2016) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2016), ngày toàn dân đưa trẻ đến trường (5/9)

1.      Nhiệm vụ trọng tâm:
          - Làm bài thu hoạch về nghị quyết đại hội XII của Đảng.
           - Thực hiện nghiêm túc công văn số 1089/SGD&ĐT ngày 21/7/2016 của Sở GD-ĐT Hà Tĩnh về việc thực hiện kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh.
            - Biên chế năm học: Theo quyết định số 1856/QĐ-UBND ngày 07/7/2016 của UBND tỉnh
- Xây dựng (và gửi) kế hoạch xây dựng CSVC, mua sắm thiết bị giáo dục năm học 2016-2017 về Phòng (qua các bộ phận chuyên môn) trước ngày 15/8/2016.
- Tổ chức họp cha mẹ học sinh để bàn kế hoạch phối hợp triển khai nhiệm vụ năm học mới. Thực hiện các khoản thu theo đúng các qui định của Nhà nước và của liên sở Tài chính, Giáo dục-Đào tạo. Các khoản thu từ gia đình học sinh phải được sự đồng ý của cấp ủy, chính quyền địa phương (bằng văn bản) và có sự thống nhất của cha mẹ học sinh (bằng biên bản họp phụ huynh đầu năm học).
- Báo cáo danh sách thừa, thiếu cán bộ giáo viên và kế hoạch sử dụng đội ngũ năm học 2016-2017 về Phòng (qua ông Nguyễn Cẩm Lệ, chuyên viên Phòng) vào ngày 05/8/2016
- Làm báo cáo Tổng kết công tác PCGD của năm đã qua, triển khai nhiệm vụ PCGD của năm hiện tại. Số liệu: lấy của 2 trường MN, TH. Hồ sơ tiêu chí 14 (Giáo dục) - theo đơn vị xã gồm: Danh sách học sinh TNTHCS năm học 2015-2016; Danh sách học sinh học tại các trường THPT, trường nghề (có xác nhận của hiệu trưởng nhà trường); Phần mềm quản lý PCGD; Phiếu điều tra
- Chuẩn bị tốt các văn bản cho hội nghị công chức, viên chức đầu năm học.
Điều chỉnh, bổ sung (theo năm học) các văn bản: Qui chế thực hiện dân chủ cơ sở; Qui chế chi tiêu nội bộ; Qui chế làm việc của BGH; Qui chế phối hợp giữa nhà trường và các tổ chức đoàn thể; Các qui định về chuyên môn; Quyết định thành lập tổ chuyên môn, tổ văn phòng; Quyết định bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó các tổ; Kế hoạch năm học của nhà trường; Kế hoạch chuyên môn;
Kế hoạch năm học; Phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong nhà trường; Kế hoạch công tác của các tổ chuyên môn; Kế hoạch triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua, PCGD, KĐCLGD, PBGDPL, kiểm tra nội bộ, đoàn đội ...;
Hoàn thành báo cáo “Tổng kết năm học 2015-2016; phương hướng, nhiệm vụ năm học 2016 -2017”.
- Tuyển sinh lớp 6 theo hướng dẫn của phòng GD-ĐT Thạch Hà
- Tham mưu với địa phương và cấp trên để triển khai sân thể dục, mua sắm các trang thiết bị đã được duyệt,  TBDH và sách chuyên đề sách giáo khoa.
  - Họp tổ CM, HC các Đoàn thể lên KH hoạt động cho năm học.
  - Học sinh toàn trường lao động tập Đội.
  - Ổn định nề nếp tổ chức lớp học cử Ban cán sự  lớp  tạm thời đối với các lớp khối 6 . Phân công trực tuần, LĐ và chăm sóc cây.
     - Tham gia chuyên đề, tập trung BDHSG lớp 9, phụ đạo HS yếu kém.
     2.   Công tác chuyên môn:
  - Tổ chức tuyển sinh  và phân lớp cho học sinh lớp 6.
  - Nhắc nhở HS mua sắm SGK,ĐD học tập, quần áo ,trang phục đội nhất là HS khối 6 do có sự thay đổi của UBND tỉnh.
  - Phân công GVCN, tổ chức dạy phụ đạo học sinh yếu kém cho toàn trường
  - Tổ chức thi xét lên lớp ở lại cho HS thuộc diện thi lại.
  - Phân công chuyên môn, sắp xếp TKB, Phân công dạy hoạt động NGLL.
  -Theo dõi và nắm bắt các môn học có thay đổi về PPCT
  -Tổ chức họp chuyên môn , phổ biến một số quy định trong chuyên môn, rút kinh nghiệm về các hoạt đông chuyên môn trong năm học vừa qua  đặc biệt là công tác ôn tập TS lớp 10.
- Tham gia chuyên đề theo KH của phòng sở.
- Tiếp tục theo dõi và nắm bắt kịp thời nội dung chương trình dạy tích hợp , dạy lồng ghép một số nội dung ở một số môn học đã quy định.
- Lên kế hoạch dạy phụ đạo học sinh yếu kém đặc biệt học sinh lớp 8, 9.
- Hoàn thành đăng ký chất lượng bộ môn các môn học
- Các tổ làm các loại kế hoạch: CM tổ, thanh tra toàn diện , chuyên đề , thực hiện chuyên đề và làm   ĐDDH, KH BD HSG ...trong năm nộp về BGH .
- Các tổ nhóm chuyên môn lê kế hoạch SDDDDH.
- Xây dựng kế hoạch kiểm tra một tiết và 15 phút trong năm học .
- Lên KH dạy phụ đạo học sinh đại trà đặc biệt là học sinh lớp 9 (CT,TG,tài liệu...)
-Tất cả các kế hoạch nộp tổ trưởng nộp về cho BGH  chậm nhất là ngày 16 tháng 8 năm 2016.
3. PHÂN CÔNG MỘT SỐ CÔNG VIỆC TRỌNG TÂM:
1.BGH: Làm KH chung năm học 16-17.
2. Tổ trưởng HC: Phân công trực HC tháng 8-2016, kiểm tra HS TS lớp 6. Làm HS  lớp 6( cô Thơ); Sổ trực theo dõi giảng dạy; Bảng chấm công, DS HS chuyển đi chuyển đến
3. Cô Hà, Thầy Hảo,Cô Thơ: Phối hợp phân chia khu vực VS, chăm sóc cây, bố trí công việc dụng cụ lao động, trực tuần, tập Đội, bàn giao phòng học cho khối 6.
4. Cô Hà: Làm sổ và theo dõi các hoạt động của  Lớp và GVCN.
5. Cô Thơ: Làm sổ và theo dõi công tác VS trực tuần.
6.Phân công GVCN tạm thời:
Lớp GVCN Lớp GVCN
9A Trần Thị Nhung 7A Đinh Thị Cảnh
9B Trần Thị Hằng 7B Nguyễn Quốc Anh
9C Nguyễn Bá Hoàn 7C Phạm Viết Hùng
8A Nguyễn Thị Thương 6A Dương Vân Anh
8B Dương Thị Nhung 6B Đào Hương Nhu
8C Nguyễn Thị Bích Hoài 6C Trần Ánh Tuyết
 
7. Cô Liệu phối hợp với BCH CĐ lên KH chi tiêu nội bộ năm học 2016-2017.
8. BGH và Cô Hương  xây dựng kế hoạch TĐKT năm học 2016 – 2017.
9. BGH phối hợp BCHCĐ xây dựng quy chế dân chủ cơ sở.
10. BGH  xây dựng quy chế làm việc, quy chế chuyên môn.
4. LỊCH CÔNG TÁC:
THỨ
NGÀY
BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU
Nội dung công việc Người thực hiện Nội dung công việc Người thực hiện
Thứ 5
4/8/2016
    Họp HĐ tháng 8
Tập trung học sinh
Toàn trường
 
Thứ 6
5/8/2016
Nộp KQ TS về phòng GD Văn thư Lao động toàn trường
Họp PHT
BGH, HC,
GVCN
BLĐ
Thứ 7
6/8/2016
LĐ vệ sinh chăm sóc hoa Lớp 9A    
Thứ 2
8/8/2016
LĐ vệ sinh chăm sóc hoa Lớp 9B Duyệt TS lớp 6 Thơ
Thứ 3
9/8/2016
    BTV huyện uỷ làm việc với trường BGH, Cấp  uỷ chi bộ
Thứ 4
10/8/2016
LĐ vệ sinh chăm sóc hoa Lớp 9C Thi lại BGH
Thứ 5
11/8/2016
Chuyên đề BDHSG GV đội tuyển Chuyên đề BDHSG GV đội tuyển
Thứ 6
12/8/2015
LĐ vệ sinh chăm sóc hoa Lớp 8A Họp xét Lên lớp ở lại
 
BGH, GVCN 15-16 có HS thi lại
Thứ 3
16/8/2016
LĐ vệ sinh chăm sóc hoa Lớp 8BC    
Thứ 4
17/8/2016
       
Thứ 5
18/8/2016
Chốt DS lớp
LĐ vệ sinh chăm sóc hoa
BGH,VT
Lớp 7A
Họp tổ CM, tổ HC
Nộp phân công chuyên môn  về cho PHT
Toàn thể HĐ
 
Thứ 6
19/8/2016
       
Thứ 7
20/8/2016
LĐ vệ sinh chăm sóc hoa Lớp 7B Chuyên đề liên cụm K-T  
Thứ 2
22/8/2016
LĐ vệ sinh chăm sóc hoa Lớp 7C Các tổ, YTHĐ, Đội nộp KH năm về BGH  
Thứ 3
23/8/2016
    Họp PH toàn trường  
Thứ 4
24/8/2016
LĐ vệ sinh chăm sóc hoa Lớp 6A    
Thứ 5
25/8/2016
             Tập Đội, Lao động
 
TPT,GVCN,YT
Thứ 6
26/8/2016
LĐ vệ sinh chăm sóc hoa Lớp 6B    
Thứ 7
27/8/2016
             Tập Đội, Lao động
 
 
Thứ 2
29/8/2016
    Họp tổ CM, tổ HC
 
Toàn thể HĐ
 
Thứ 3
30/8/2016
    Tập Đội, lao động
 
TPT,GVCN,YT
Thứ 4
31/8/2016
Hội ý cấp ủy
Họp liên tịch
  XD KH tháng 9/2016 BGH,VT
Lịch BDHSG và ôn tâp cho HS đại trà có thời khóa biểu riêng.
Trên đây là dự thảo kế hoạch của nhà trường tháng 8 năm 2016, đề nghị toàn thể CB-GV-NV, phụ huynh và học sinh nghiêm túc thực hiện. Nếu có gì thay đổi nhà trường và hiệu trưởng mới sẽ  thông báo sau.
Nơi nhận:
-Phòng GD để BC;
-BGH, TTHPH và GV để thực hiện;
-Lưu VT, CM.
KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
Trần Văn Việt
 
 

Tác giả bài viết: Nguyễn Bá Hoàn

Nguồn tin: Trường THCS Lê Hồng Phong

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây