BÁO CÁO SƠ KẾT THÁNG 12 NĂM 2016 - KẾ HOẠCH THÁNG 1 NĂM 2017

Thứ sáu - 31/03/2017 08:18
PHÒNG GD - ĐT THẠCH HÀ
TRƯỜNG THCS LÊ HỒNG PHONG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
Số 79/BC-THCSLHP Thạch Khê, ngày 22 tháng 12 năm 2016
 
BÁO CÁO
Sơ kết công tác tháng 12 năm 2016
Triển khai nhiệm vụ tháng 01 năm 2017
–––––––––––––––
Phần thứ nhất
ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 12
I. Kết quả thực hiện hoạt động:
1. Thực hiện chương trình:
a. Ưu điểm:
Tính đến 21/12/2016 các môn đã thực hiện chương trình tuần 16/ 35 tuần, thực hiện theo đúng quy định đề ra.
b. Tồn tại cần khắc phục:
Không.
2. Việc thực hiện nề nếp về chuyên môn, kỷ luật lao động:
a. Ưu điểm:
Đại đa số GV chấp hành tốt kỷ luật CM: Lên lớp đúng giờ, thực hiện đầy đủ các khâu cho tiết dạy, chấp hành tốt nội quy, quy định đề ra.
 Công tác soạn giảng dự giờ của giáo viên tương đối tốt
b. Tồn tại cần khắc phục:
Một số ít giáo viên còn chậm giờ, nghỉ việc riêng.
Một số giáo viên còn chưa thực sự sáng tạo trong giờ dạy, có những tiết giáo viên còn nói nhiều, ôm đồm kiến thức, chưa đi đúng trọng tâm kiến thức.
Nộp hồ sơ các báo cáo còn chậm: Tổ Toán- Lý – Tin – CN. Tổ Ngoại ngữ, Tổ Văn –Sử  - Địa – GD.
Theo dõi ngày công lao động
TT Họ và tên Số tiết  đi dạy chậm giờ Số ngày nghỉ Bố trí dạy thay
( ghi Họ tên GV dạy thay )
Có phép K. phép
1 Phạm Chí Hảo   2   Nguyễn Minh Ái
3. Tổ chức thao giảng, dự giờ thăm lớp:
          a.  Ưu điểm:
GV chuẩn bị bài chu đáo. Mạnh dạn vận dựng CNTT trong dạy học. Công tác tổ chức các hoạt động dạy học ở một số đồng chí tương đối tốt
Các tổ đã tiến hành thao giảng, kết quả:
TT Người dạy Tổ chuyên môn Xếp loại
1 Bùi Thị Trúc Văn 6A Khá
2 Trần Thị Bông Sử 7B Khá
b. Tồn tại cần khắc phục:
Đánh giá xếp loại chưa chu đáo: tỷ lệ giờ tốt quá nhiều.
Sổ dự giờ ít tiết, ghi chép nhận xét đánh giá còn sơ sài (đ/c Hà, Hùng). Một số đ/c còn quên theo dõi lịch, quên dự giờ như đ/c Hà,
4. Triển khai chuyên đề:
TT Họ tên Tổ CM Tên chuyên đề
1 Nguyễn Thị Thương Hoá-Sinh-TD-ÂN-MT Tích hợp giáo dục dạy bài: Vệ sinh tiêu hoá
2 Phan Hương Văn – Sử – Địa – GDCD Dạy học theo chủ đề : Hình tượng người lính trong chiến tranh-Văn 9
3 Nguyễn Quốc Anh Toán – Lý – Tin – CN Sử dụng hằng đẳng thức (A B)2= A2 2AB+B2 vào giải toán.
 5. Công tác kiểm tra nội bộ:
- Kiểm tra chuyên đề:
TT Họ tên Tổ CM Kết quả
1 Nguyễn Thị Thương Hoá-Sinh-TD-ÂN-MT Khá
2 Lê Thị Nga Ngoại ngữ Khá
3 Đinh Thị Cảnh Toán – Lý – Tin – CN Khá
4 Nguyễn Quốc Anh Toán – Lý – Tin – CN Khá
5 Nguyễn Trung Sơn Văn–Sử–Địa–GDCD Tốt
-         Kiểm tra toàn diện:
Phòng đã tiến hành kiêm tra chuyên ngành nhà trường với kết quả như sau:
TT Họ tên Tổ CM Kết quả
1 Hoàng Thị Lân Hoá-Sinh-TD-ÂN-MT Tốt
2 Đào Viết Ái Hoá-Sinh-TD-ÂN-MT Tốt
3 Lê Thị Hải Hà Hoá-Sinh-TD-ÂN-MT Khá
4 Dương Thị Nhung Hoá-Sinh-TD-ÂN-MT Khá
5 Nguyễn Kim Oanh Ngoại ngữ Tốt
6 Nguyễn Kiều Bang Ngoại ngữ Tốt
7 Phạm Viết Hùng Ngoại ngữ Khá
8 Phan Thị Hương Văn–Sử–Địa–GDCD Tốt
9 Phan Thuý Hằng Văn–Sử–Địa–GDCD Khá
10 Dương Vân Anh Văn–Sử–Địa–GDCD Khá
11 Nguyễn Bích Hoài Văn–Sử–Địa–GDCD Khá
12 Đào Thị Hương Nhu Toán – Lý – Tin – CN Tốt
13 Trần Thị Ánh Tuyết Toán – Lý – Tin – CN Khá
     3. Bảng tổng hợp kết quả kiểm tra:
TT Họ và tên Giờ dạy XL hồ sơ XL toàn diện
Lớp Điểm XL
1 Hoàng Thị Lân 9B 18 Giỏi    
2 Hoàng Thị Lân 7A 18 Giỏi    
3 Dương Thị Nhung 8B 15,5 Khá    
4 Dương Thị Nhung 8B 17 Giỏi    
5 Nguyễn Thị Thương 8C 15,5 Khá    
6 Nguyễn Thị Thương 8C 16 Khá    
7 Nguyễn Thị Kim Oanh 6A 17,5 Giỏi    
8 Nguyễn Thị Kim Oanh 6A 17,5 Giỏi    
9 Nguyễn Kiều Bang 9B 17,5 Giỏi    
10 Lê Thị Nga 7B 17 Giỏi    
11 Phạm Viết Hùng 7C 16 Khá    
12 Phan Thị Thúy Hằng 9C 16 Khá    
13 Phan Thị Thúy Hằng     Khá    
14 Nguyễn  Thị Bích Hoài 7C 14 Khá    
15 Nguyễn  Thị Bích Hoài   16 Khá    
16 Phan Thị Hương     Giỏi    
17 Phan Thị Hương     Khá    
18 Dương Thị Vân Anh 7B 17,5 Giỏi    
19 Dương Thị Vân Anh   16 Khá    
20 Đào Thị Hương Nhu 7A 17,5 Giỏi    
21 Đào Thị Hương Nhu 7A 17 Giỏi    
22 Trần Thị Ánh Tuyết 7B 16,5 Khá    
23 Trần Thị Ánh Tuyết 6B 16,5 Khá    
24 Đinh Thị Cảnh 6C 16,5 Khá    
25 Nguyễn Quốc Anh 7C 16 Khá    
26 Đào Viết Ái 9B 18 Giỏi    
27 Đào Viết Ái 6C 16,5 Khá    
6. Hồ sơ tổ CM và HS cá nhân:
a. Ưu điểm:
Các tổ CM đã triển khai kiểm tra hồ sơ  của giáo viên, nhìn chung giáo viên có đầy đủ các loại hồ sơ theo quy định. Công tác kiểm tra khá chu đaó (tổ XH, tổ Toán- Lý-Tin-CN)..
Xếp loại như sau:
Hồ sơ tổ chuyên môn:  Xếp loại Tốt: Tổ Toán – Lý, Xếp loại Khá: Tổ Hoá – Sinh- ÂN-MT-TD, tổ Văn- Sử – Địa –GDCD, tổ Ngoại ngữ.
 Hồ sơ cá nhân:
Khá: Nhu, Châu còn lại xếp loại tốt
b.Tồn tại cần khắc phục:
- Tổ trưởng chuyên môn sau khi kiểm tra chưa nhận xét cụ thể vào giáo án hay hồ sơ của tổ để tư vấn cho giáo viên. 
 7. Soạn bài:
a) Ưu điểm:
GV đủ số lượng hồ sơ theo quy định., soạn bài kịp thời, bám chương trình, . Một số đồng chí đã xây dựng bộ hồ sơ khá tốt, đẹp: Phan Hằng...
- Các giáo án đúng thể thức văn bản. Hệ thống câu hỏi đã có sự phân chia đối tượng và hợp lí, một số giáo án đã thể hiện được đặc thù của tiết ôn tập.
- Một số GV sau khi được phòng GD và đồng nghiệp  góp ý trong việc soạn giảng đã có tiến bộ hơn năm trước: Hoài
b) Tồn tại:
8. Giảng dạy:
          a. Ưu điểm:
Phần lớn giáo viên lên lớp nhiệt tình, bám sát học sinh; có nhiều phương pháp để giúp học sinh nắm vững kiến thức. Trong một số tiết dạy giáo viên đã làm chủ kiến thức, có hệ thống câu hỏi phù hợp với các đối tượng học sinh, tập trung rèn kỹ năng làm bài. Nhiều giáo viên đã chú trọng việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy đạt hiệu quả cao (cô Oanh, cô Bang, cô Thương...). Các tiết thực hành đã được giáo viên thực hiện khá tốt tiêu biểu cô Nhu, cô Lân, thầy Anh...
b. Tồn tại
 Tuy nhiên, ở một số tiết dạy thời gian ở các hoạt động dạy học chưa hợp lý nên việc cũng cố bài và hướng dẫn học sinh ở nhà chưa thực hiện được.
Việc sử dụng thiết bị dạy học chưa nhiều chưa đáp ứng yêu cầu của tiết dạy.
7. Công tác kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh:
a. Ưu điểm:
+ Giáo viên kiểm tra chấm chữa bài chu đáo vào điểm kịp thời .
b. Tồn tại:
8. Công tác tự học, tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ.
          a.Ưu điểm:
Giáo viên đã tiến hành triển khai modun 14 trong công tác BDTX. Triển khai câu lạc bộ thơ văn.
b.Tồn tại:
Việc tham gia giải toán tuổi thơ của giáo viên và học sinh còn hạn chế. Thư viện đảm bảo tốt cho việc nghiên cứu của giáo viên và học sinh nhưng việc sử dụng còn hạn chế, một số HS ý thức còn kém trong việc bảo vệ của công.
Việc đầu tư cho soạn giảng chưa được giáo viên chú trọng, chưa được bàn luận nhiều trong tổ nhóm chuyên môn.
9. Công tác BDHSG, giúp đỡ học sinh yếu, kém:
 a. Ưu điểm:
Các giáo viên tích cực bồi dưỡng và động viên học sinh tham gia đội dự tuyển học sinh giỏi tỉnh.
Tổ chức tốt cuộc thi IOE cấp trường.
Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi: Đã triển khai BD Ngữ văn, Toán và Tiếng Anh 8: mỗi môn 1 buổi.
Kết quả thi Hội khỏe cấp cụm đạt 13 Giải nhất: Bóng chuyền Nam; bóng chuyền Nữ;  1500 m nam; tiếp sức nam (4x100m); nhảy cao nam; cờ vua nam; Đá cầu nam; câu lông Nam; cầu lông nữ; 100m Nữ; 200 m nữ; 400m nữ; 800m nữ.
b. Tồn tại cần khắc phục:
Thời gian luyện tập còn quá ít.
10. Việc sử dụng sổ điểm sổ đầu bài:
a. Ưu điểm:
Bảo quản sổ tương đối tốt. Các lớp ghi  đầy đủ các thông tin về HS và điểm diện kịp thời. Phần lớn các GV phê ký nhận xét cho điểm sổ đầu bài chu đáo.
b. Tồn tại cần khắc phục:
Việc ghi chép sổ đầu bài buổi chiều chưa kịp thời ở một số môn. (Có văn bản riêng)
11. Sử dụng thiết bị thí nghiệm, thực hành, ĐDDH:
a. Ưu điểm:
- Thiết bị:
+ Công tác chuẩn bị DDDH cho giáo viên tốt; Hồ sơ sổ sách thiết bị đầy đủ, được đoàn kiểm tra đánh giá tốt.
+ Đa số giáo viên lên kế hoạch mượn đồ dùng kịp thời như cô Lân,  cô Thương, cô Dương Nhung, cô Phan Hằng, cô Minh Ái, thầy Quốc Anh, cô Phan Nga, cô Oanh, thầy Đào Ái, cô Cảnh....
+ Tổng hợp đồ dùng mượn trong tháng 12: Tổ Tự nhiên: 113 lượt (GV mượn nhiều: Cô Diệp: 16 lượt, Thầy Hảo: 16 lượt); Tổ Xã hội: 67 lượt (GV mượn nhiều: Cô Phan Hằng: 18 lượt); Tổ Hoá- Sinh- Thể- MT-ÂN: 47 lượt (GV mượn nhiều: Cô Hà: 12 lượt); Tổ Anh văn: 31 lượt (GV mượn nhiều: Cô Lê Nga: 11 lượt)
b.  Tồn tại cần khắc phục:
Một số giáo viên còn mượn ít
12. Thư viện:
a. Ưu điểm:
+ Hồ sơ sổ sách của thư viện đầy đủ, được đoàn kiểm tra đánh giá tốt.
+ Tình hình mượn, đọc tại Thư viện: Học sinh các lớp mượn đọc sách nhiều như lớp 9A, 7C....
+ Đã làm tốt việc luân chuyển sách ở Thư viện tỉnh.
+ Cho học sinh mượn sách của Thư viện tỉnh.
b.    Tồn tại:
 Một số học sinh mượn sách còn làm sách rách, nát.
13. Công tác chủ nhiệm lớp:
a) Ưu điểm:
Hầu hết các giáo viên chủ nhiệm luôn bám lớp, chỉ đạo thực hiện nền nếp học tập, lao động vệ sinh phong quang trường lớp. Giáo viên chủ nhiệm đã phối hợp với GV-TPT Đội làm tốt việc ổn định nền nếp, chào cờ, sinh hoạt 15 phút, HĐGDNGLL, sinh hoạt lớp, vệ sinh nhanh, sắp xếp nhà xe chu đáo.
b) Tồn tại:
Một số HS đi xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm. Một số học sinh ở lớp 7C vi phạm kỷ luật (Phạm Văn Thành, Dương Văn Tuấn, Phạm Hồng Phi, Phạm Quang Lam)
II. Về công tác quản lý:
1. Xây dựng kế hoạch: 
Các Tổ CM  đã cố gắng trong việc xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết, phù hợp với nhiệm vụ của đơn vị mình, các loại hồ sơ đầy đủ.
Tuy nhiên, kế hoạch còn chung chung, thiếu các giải pháp cụ thể để khắc phục những hạn chế, yếu kém trong tổ mình .
2. Triển khai thực hiện kế hoạch:
Cơ bản các tổ CM thực hiện nghiêm túc kế hoạch của trường, ngành. Tuy nhiên, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn chưa thật chặt chẽ: sau dự giờ, tư vấn cho giáo viên chưa nhiều, hoặc thiếu chỉ đạo, kiểm tra soạn giáo án cụ thể. Việc triển khai làm bài dự thi vận dụng kiến thức liên môn, dạy học theo chủ đề và hướng dẫn học sinh NCKH còn quá chậm.
III. Công tác khác:
          1. Hoạt  động Đoàn Đội:
          a. Ưu điểm:         
Liên đội đã tô chức làm tốt cho học sinh tìm hiểu về truyền thống Quân
đội nhân dân Việt Nam, tổ chức cho học sinh lao động chăm sóc nhà bia tưởng niệm liệt sỹ  2 xã Thạch Khê, Thạch Hải và đền thờ Trương Quốc Dụng.
          Tổ chức mời Cựu chiến binh nói chuyện truyền thống về Anh Bộ đội Cụ Hồ
          Tham gia hàng trăm ngày công lao động Nông thôn mới tại xã Thạch Khê.
Các chi đội đã làm tốt công việc sắp xếp nhà xe, chấm cờ đỏ, vệ sinh nhanh.
b. Tồn tại:
Ý thức môt số đội viên còn kém trong việc học bài ở nhà, công tác chăm sóc bồn hoa của các chi đội còn hạn chế. Một số chi đội làm công tác vệ sinh  nhà vệ sinh còn chưa tự giác; vi phạm kỷ luật, nội quy nhà trường.
2. Y tế học đường:
a) Ưu điểm:
- Y tế:
+ Việc nâng cao chất lượng dạy và học cũng như chăm lo sức khỏe cho học sinh được Ban giám hiệu nhà trường và nhiều ban ngành quan tâm;
+ Quang cảnh trường khang trang, có nhiều cây che bóng mát, có sân chơi sạch sẽ tạo điều kiện cho học sinh vui chơi cũng như rèn luyện sức khỏe;
+ Nhìn chung học sinh học tập cũng như sinh hoạt có nề nếp, đi học đúng giờ, đảm bảo vệ sinh cá nhân, vệ sinh trường lớp cũng như các khu vực công cộng.
+ Hoàn thành công tác BHYT 100%
+ Hội khỏe Phù Đổng cấp cụm có nhiều em đạt thành tích cao
b) Nhược điểm:
- Vệ sinh cá nhân của một số em học sinh còn kém.
3. Công tác xây dựng cơ sở vật chất, quản lý tài chính, tài sản.
- Đã tổ chức tu sữa lại hệ thống đường điện trong nhà trường.
- Đang tiến hành giải phóng mặt bằng để làm sân thể dục.
- Làm tốt công tác quản lý tài chính, tài sản.
 
Phần thứ hai
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ THÁNG  01 NĂM 2017
I. Chuyên môn:
1. Các công việc trọng tâm:
1.1. Thực hiện nghiêm túc chương trình, soạn giảng đúng theo chuẩn kiến thức, kỹ năng.  Tập trung làm tốt việc kiểm tra, chấm thi, tổng kết điểm học kỳ I.
1.2 Hoàn thành các loại báo cáo gửi các cấp quản lý giáo dục.
1.3. Phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng 86 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (3/2/1930 -3/2/2016) thông qua tổ chức thao giảng, rèn luyện nghiệp vụ sư phạm, trau dồi kĩ năng trình bày bảng và ngôn ngữ giảng trong giáo viên.  Tổ Chuyên môn tăng cường các câu lạc bộ toán tuổi thơ, văn học tuổi trẻ, Tiếng Anh....
1.4. Tiếp tục giáo dục giới tính và kỹ năng sống cho học sinh thông qua các hoạt động ngoài giờ lên lớp, giúp học sinh tránh các tệ nạn xã hội và phòng tránh những sự việc xấu đáng tiếc xảy ra. Tiếp tục tuyên truyền về an toàn giao thông, nhắc nhở học sinh khi tham gia giao thông, ký cam kết không sử dựng pháo nổ…
1.5 Phân công lại chuyên môn.
1.6 Triển khai BD học sinh giỏi các khối 6,7,8. Động viên học sinh tham gia đội dự tuyển học sinh giỏi cấp tỉnh, ôn tập và thi chọn thật tốt. Tham gia thi IOE cấp huyện.
2. Thực hiện chương trình:
          Tiến hành dạy bù các môn còn chậm để kết thúc chương trình học kỳ I vào ngày 6/1/2017.
          Thực hiện tuần CT học kỳ II từ ngày 8/1/2017, KH bồi dưỡng HSG và ôn tập có lịch riêng. Rà soát lại việc thực hiện chương trinh chính khóa, dạy thêm, chủ đề tự chọn và NGLL.
3. Thực hiện quy chế chuyên môn:
 - Ổn định nề nếp chuyên môn, dạy đúng phân phối chương trình của Bộ. Cần quan tâm đến việc rà soát chương trình giảm tải, thực hiện đúng hướng dẫn của Sở GD, phòng GD và chương trình đã soạn thảo của nhà trường.
- Tích cực kiểm tra việc soạn bài, sử dụng thiết bị dạy học, giờ giấc lên lớp, phát huy tối đa hiệu quả phòng học bộ môn.
- Nâng cao chất lượng dạy học: Chú ý đổi mới phương pháp, dạy học theo chuẩn kiến thức kỹ năng. Chấn chỉnh việc soạn bài ngay sau khi đã được chuyên đề tại phòng GD , giảng dạy, KTĐG đều phải lấy chuẩn KTKN làm cơ sở pháp lý. Chú ý triển khai xây dựng ngân hàng đề KT ĐG. Tích cực tìm giải pháp nâng cao chất lượng đại trà, nhất là chất lượng các môn thi vào lớp 10 (quan tâm đến các môn Toán, Ngữ văn, Anh văn). Yêu cầu giáo viên trau dồi kỹ năng soạn bài trên máy vi tính .
4. Công tác BDHSG:
Bồi dưỡng theo lịch của nhà trường:
Khối 8: 1 buổi/môn/tuần/khối lớp (3 Môn: Ngữ Văn, Toán, Tiếng Anh). Các khối khác 1 buổi/2 tuần/môn
5. Công tác DTHT:
Kiểm tra công tác dạy thêm của GV (KH, CT, bài soạn lên lớp).
6. Công tác thao giảng  kiểm tra nội bộ trường học, thao giảng:
- Kiểm tra theo KH đã đề ra: Các TTCM và nhóm trưởng lên KH phối hợp với BGH và GV được kiểm tra để thực hiện chu đáo.
- Chú trọng tập trung kiểm tra việc thực hiện quy chế, kiểm tra hồ sơ chuyên môn, việc xây dựng kế hoạch các hoạt động cụ thế, họạt  động dạy học..
- Tập trung chỉ đạo thực hiện kế hoạch đã đề ra: kế hoạch BDHSG, phụ đạo HS yếu kém; xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”; công tác KĐCLGD; kiểm tra nội bộ trường học; quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế thi đua, kế hoach thao giảng, chuyên đề.
          a.Tổ chức thao giảng: (Có lịch cụ thể)
TT Họ và tên Môn Lớp Ngày Người dự
1 Trần Thị Ánh Tuyết        
2 Phạm Chí Hảo        
3 Nguyễn Quốc Anh        
4 Phan Thị Thúy Nga        
5 Nguyễn Thị Anh Diệp        
       b. Kiểm tra toàn diện               
Họ và tên Giáo viên Nội dung kiểm tra Bố trí người   kiểm tra
     
c.Kiểm tra Chuyên đề:
Họ và tên Giáo viên Nội dung kiểm tra Bố trí người   kiểm tra
Trần Thị Ánh Tuyết Kiểm tra hồ sơ cá nhân Đc Nga, Đc Nhu
Đào Thị Hương Nhu Kiểm tra đánh giá HS Đc Nga, Đc Việt
7. Triển khai chuyên đề:
TT Họ tên Tổ CM Tên chuyên đề
1 Dương Vân Anh Văn-Sử Rèn kĩ năng viết mở bài trong văn nghị luận
2 Đào Thị Hương Nhu Toán-Lý Tìm Min, Max của đa thức 2 biến có ràng buộc
8.Triển khai các cuộc thi:
- Xây dựng chủ đề dạy học – Ngữ văn 8.( Do cô Dương Vân Anh cùng nhóm Văn 8 chịu trách nhiệm xây dựng)
9. Công tác Đội:
Phát động phong trào thi đua học tập trong học sinh, tổ chức và động viên học sinh tham gia các câu lạc bộ Toán học, Văn học và Tiếng Anh của nhà trường, tham
gia giải toán trên báo “Toán tuổi thơ”, sáng tác thơ văn...
Phát động phong trào quyên góp giúp người nghèo và bạn có HCKK đón tết nguyên đán Đinh Dậu 2017.
Tăng cường công tác giáo dục đạo đức học sinh, lồng ghép hoạt động Đội với các hoạt động của cuộc vận đông xây dựng “Trường học thân thiên, học sinh tích cực ”, tổ chức kiểm tra phát hiện, giáo dục những học sinh lười học, bỏ tiết...
Tập trung bồi dưỡng, động viên để học sinh tham gia Đại hội điền kinh cấp huyện .
Tăng cường công tác kiểm tra nề nếp học sinh, chú trọng là việc học bài làm bài ở nhà.
Cuối các tuần báo cáo số liệụ về BGH, GVTPT để tập hợp chú trọng tuyên dương các HS học tập và rèn luyện tốt, nhắc nhở những học sinh còn vi phạm nội quy nhà trường, chây lười trong học tập nếu cần phải có các hình phạt để răn đe (đặc biệt là các HS vi phạm quy chế thi KSCL học kỳ I)
Tìm hiểu về lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam.
10. Công tác tổ văn phòng:
* Tài chính, CSVC:
- Quyết toán các khoản thu chi.
- Tổng hợp, đối chiếu hồ sơ tài chính cuối năm dương lịch 2016;
- Lập dự toán 2017. Làm hồ sơ tài chính năm 2017.
- Tiến hành giải phóng mặt bằng và xây dựng sân thể dục, tham mưa UBND huyện đầu tư kinh phí xây dựng phòng học bộ môn Âm nhạc, Mỹ thuật, di dời nhà vệ sinh học sinh.
* Y tế:
          - Thực hiện tốt phong trào thi đua “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” theo kế hoạch của trường đề ra.
          - Đôn đốc công tác vệ sinh trường, lớp.
- Xây dựng kế hoạch học kỳ II
* Thư viện:
- Cho giáo viên, học sinh mượn sách theo kế hoạch;
- Hoàn thiện hồ sơ Thư viện, sắp xếp lại giá sách trong thư viện…;
- Xây dựng kế hoạch học kỳ II
* Thiết bị:
- Sắp xếp đồ dùng dạy học khoa học: Dễ nhìn, dễ thấy, dễ lấy;
- Giáo viên lên kế hoạch kịp thời để cán bộ thiết bị lấy đúng, đủ, chính xác.
- Xây dựng kế hoạch học kỳ II
II. Công tác khác:
 Rà soát các khoản đóng nộp của học sinh để quyết toán cho các hoạt động GD.
Xếp loại thi đua tập thể và cá nhân cuối học kỳ
Hội nghị sơ kết kỳ I triển khai nhiệm vụ HK II
Họp PH toàn trường.
Triển khai các nội dung hoạt động Đội.
Tăng cường xiết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động theo tinh thần Chỉ thị 35, kết luận 05 của Ban Thường vụ tỉnh ủy, Quyết định 33 của UBND tỉnh về siết chặt nền nền nếp kỷ cương hành chính; tiếp tục làm tốt công tác Phổ biến giáo dục pháp luật.
Tiếp tục thực hiện công tác KĐCLGD. Triển khai phần mềm quản lý trường học SMAS và trường học kết nối.
Trên đây là báo cáo sơ kết hoạt động  tháng 12/2016 và kế hoạch tháng 01/2017 của nhà trường. Yêu cầu cán bộ giáo viên theo dõi và thực hiện nghiêm túc.
 
Nơi nhận:
- Phòng GD-ĐT (Để BC);
- TTCM, GV (để thực hiện);
- Lưu: VP.
HIỆU TRƯỞNG
 
 
(Đã ký)
 
 
Nguyễn Văn Kỳ
 
 
 

Tác giả bài viết: Nguyễn Văn Kỳ (Hiệu trưởng)

Nguồn tin: Ban giám hiệu

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây