BÁO CÁO SƠ KẾT HỌC KỲ I- PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ HỌC KỲ II. NĂM HỌC 2017- 2018

Thứ sáu - 12/01/2018 07:23
PHÒNG GD- ĐT THẠCH HÀ
TRƯỜNG THCS LÊ HỒNG PHONG
 
Số: 03/BC- THCSLHP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Thạch Khê, ngày 10  tháng 01  năm 2018
 
BÁO CÁO
Kết quả thực hiện nhiệm vụ học kỳ I
Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm học kỳ II
Năm học 2017- 2018
 
Phần I
KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ HỌC KỲ I

I-Tình hình chung học kỳ 1 năm học 2017-2018:
1. Tổng số học sinh: 404 em, số lớp: 12, trong đó: khối 6: 96 em; khối 7: 104 em; khối 8: 100 em; khối 9: 104 em.
2. Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên: 29
Giáo viên đứng lớp: 23, tỉ lệ 1,9 GV/lớp. 100% giáo viên có trình độ chuẩn và trên chuẩn, 90% giáo viên có trình độ Đại học.
Cơ cấu bộ môn: Văn-Sử-GD: 5, thiếu: 0; Địa lý: 1, thiếu: 0; Toán-Lý-Tin: 8, thừa 1; Sinh-Hóa: 3, thiếu: 0; Thể dục: 1, Thiếu 1; Công nghệ: 1, thiếu: 0; Anh: 3, thiếu: 1; Nhạc họa: 1, thiếu: 1.
Thực trạng đội ngũ khá đồng đều, riêng môn Tiếng Anh có một số giáo viên chất lượng giảng dạy chưa cao.
3. Thuận lợi, khó khăn
3.1. Thuận lợi:
Trường được công nhận lại chuẩn sau 10 năm. Được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp, Hội CMHS; sự chỉ đạo kịp thời của Phòng Giáo dục và Đào tạo; Đội ngũ CBGV-NV nhiệt tình với nhiệm vụ được giao; Cơ sở vật chất TBDH  được đầu tư, mua sắm  khá hiện đại, đồng bộ
 phục vụ tốt cho dạy và học.
3.2. Khó khăn:
Là địa bàn thuộc dự án khai mỏ sắt Thạch Khê. Dân cư phân bố không đồng đều, tỷ số hộ nghèo khá cao; nguồn thu nhập chủ yếu từ nông nghiệp và đánh bắt cá gần bờ với phương tiện thô sơ, thêm vào đó do sự cố ô nhiễm môi trường biển nên hải sản đánh bắt xong không tiêu thụ được. Kinh tế nhiều hộ còn gặp khó khăn đặc biệt có một số phụ huynh học sinh đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài cá biệt có trường hợp cả hai bố mẹ đều đi lao động ở nước ngoài ảnh hưởng không nhỏ đến việc chăm sóc giáo dục con em.
II. Kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm
          1. Công tác xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục:
 Năm học 2017- 2018, thực hiện theo kế hoạch của Sở, Phòng GD-ĐT, nhà trường đã  tổ chức tuyên truyền giáo dục pháp luật trong cán bộ công chức, học sinh, không để xảy ra các hiện tượng vi phạm trong chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, Pháp luật của Nhà nước cũng như các quy định của ngành trong đội ngũ cán bộ viên chức. Thực hiện tốt việc công khai trong nhà trường theo Thông tư 09 của Bộ GD&ĐT. Tăng cường thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, thực hiện triệt để và có nề nếp công khai minh bạch quá trình quản lý trường học. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật trong cán bộ công chức, viên chức và toàn thể học sinh. Phát huy tính tính tự học, kỷ năng rèn luyện và định hướng phát triển của người học. Cụ thể:
- Số chủ đề dạy học liên môn, chuyên đề đã được xây dựng và thực hiện: 12 chuyên đề.
- Hoạt động trải nghiệm sáng tạo nhằm lồng ghép nội dung giáo dục kỹ năng sống, giá trị sống trong các môn học, các hoạt động giáo dục.  Tổ Văn- Sử- Địa- GD đã tổ chức tốt buổi ngoại khoá Truyện Kiều- Nguyễn Du; tổ chức nói chuyện về anh bộ đội cụ Hồ, biển đảo Việt Nam nhân ngày 22-12; Giới thiệu bộ sách Bác Hồ và những bài học dành cho học sinh THCS...
          2. Công tác chỉ đạo, tổ chức và quản lý hoạt động chuyên môn:
2.1. Thực hiện nghiêm túc các quy định về chuyên môn, tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy, giáo dục
a)Thực hiện chương trình các môn học:
Trường đã xây dựng phân phối chương trình dựa trên tài liệu phân phối chương trình tham khảo của sở GD&ĐT và thực hiện kế hoạch giáo dục định hướng phát triển năng lực học sinh theo khung thời gian 35 tuần thực học, phù hợp với điều kiện của địa phương, của trường; trong đó: học kỳ I: 18 tuần, học kỳ II: 17 tuần.
Trong quá trình thực hiện chương trình các tổ chuyên môn và giáo viên trực tiếp giảng dạy thường xuyên rà soát việc thực hiện phân phối chương trình; chủ động tham mưu BGH bố trí thời gian để dạy bù những tiết phải nghỉ học do nghỉ tết dương lich, hội khỏe cụm Khê...
Không để xẩy ra tình trạng: Vi phạm quy chế chuyên môn, kỷ luật lao động.
Thực hiện tốt việc dạy tự chọn: dạy tin học cho học sinh khối 6,7; dạy chủ đề bám sát môn Văn, Toán, Anh, Tin học  cho học sinh khối 8, 9.
b. Công tác soạn giảng
* Soạn bài:
Qua kiểm tra hồ sơ  nhiều giáo viên đã soạn bài theo hương đổi mới nhằm phát triển năng lực của học sinh, hệ thống câu hỏi và bài tập phù hợp với học sinh đã xác đinh được trọng tâm bài dạy, phần hướng dẫn về nhà khá chu đáo. Tiêu biểu cô Phan Hằng, cô Nga, cô Hương, cô Trần Nhung, cô Thương... Nhiều giáo viên đã soạn giáo án trình chiếu và thực hiện giảng dạy có hiệu quả như cô Lê Nga....
            Tuy nhiên, chất lượng bài soạn vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu, giáo viên lệ thuộc sách giáo khoa, chưa có sáng tạo trong xây dựng hệ thống câu hỏi. Việc hướng dẫn học sinh học bài ở nhà vẫn chưa đảm bảo. Một số giáo viên vẫn chưa thật quan tâm đến thể thức văn bản trong giáo án. Đặc biệt chất lượng soạn các tiết CĐTC và dạy buổi chiều nhiều giáo viên chưa thực sự quan tâm.  
            * Giảng dạy:
Phần lớn giáo viên đã thực hiện tốt các bước của một tiết dạy nhất là các tiết thao giảng, chuyên đề, kiểm tra nội bộ; đã đi đầy đủ các bước, nhấn mạnh được phần trọng tâm, sử dụng có hiệu quả ĐDDH và phương tiện dạy học phù hợp với các kiểu bài, chú ý được nhiều đối tượng, học sinh làm việc được nhiều và phần lớn hiểu bài; Tiêu biểu như tiết dạy của cô Nga, cô Lân, cô Trần Nhung...
Kết quả trong học kỳ I: có 35 tiết dạy thao giảng, kiểm tra chuyên đề, kiểm tra toàn diện. xếp Giỏi: 19 tiết, Khá: 16  tiết. Trong đó:
Tổ Giỏi Khá TB
Toán-Lý-CN-Tin 7 5  
Văn-Sử-Địa-GDCD 6 4  
Sinh-Hóa-ÂN-MT-TD 5 4  
Ngoại ngữ 1 3  
Cộng 19 16  
Tuy nhiên, một số giáo viên việc xác định trọng tâm tiết dạy vẫn chưa đảm bảo. Vì vậy, tiết học vẫn chưa có điểm nhấn. Hệ thống câu hỏi chưa logic, chưa gợi được tư duy cho học sinh, phân bố thời gian chưa hợp lý giữa các phần nên dẫn đến dạy không hết bài hoặc phần cũng cố và hướng dẫn về nhà cho học sinh còn quá ít (tình trạng chung của nhiều giáo viên). Việc ứng dụng công nghệ thông tin chưa thật hiệu quả. Việc rèn kỹ năng cho học sinh, tích hợp kiến thức liên môn còn gượng ép phần nhận xét góp ý cho đồng nghiệp chưa nhiều, sức lan tỏa của các giờ thao giảng chưa cao. Chưa nghiên cứu kỹ bài soạn trước lúc lên lớp (giáo án tải về chỉ sửa ngày tháng còn chưa chú ý đến nội dung) dẫn đến khi lên lớp còn lệ thuộc quá nhiều vào SGK.
2. Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém:
Nhìn chung hoạt động này được BGH chỉ đạo sát sao: từ việc lên kế hoạch phân công người dạy, thời khóa biều bố trí thời gian là tương đối hợp lý; giáo viên phụ trách bồi dưỡng  phần đa nhiệt tình (bồi dưỡng cả trong những ngày hè, tập trung HS về  nhà vào các buổi tổi, bồi dưỡng thêm ngoài lịch của nhà trường) Tiêu biểu như cô Nga, cô Vân Anh, cô Thương...
Kết quả: Các môn văn hóa:
Toàn trường có 20 giải cấp huyện trong đó giải Nhất: 1; Nhì: 5, giải Ba: 4, giải KK: 10.
Môn Đạt giải Ghi chú
Nhất Nhì Ba KK
Toán   2   1  
Ngữ văn   1 1    
Anh văn       1  
Sinh học     1 2  
Địa lý       1  
Lịch sử 1 1 1    
Hoá học     1 2  
Vật lý   1   3  
Cộng 1 5 4 10  
Việc giúp đỡ học sinh yếu kém đã được BGH và GV hết sức qua tâm, trong quá trình dạy trên lớp luôn chú trọng đến đối tượng này (từ câu hỏi bài tập cho đến những lời động viên), trong các tiết dạy buổi chiều nhiều giáo viên đã tách đối tượng này thành một nhóm để giảng dạy riêng hoặc cho học sinh của lớp vào học sớm sau đó cuối buổi cho đối tượng yếu kém ở lại để kèm cặp phụ đạo thêm. Qua các cuộc họp PH GVCN,GVBM và PHHS đã có sự trao đổi thẳng thắn bàn giải pháp nhằm giúp đỡ đối tượng HS này tiến bộ.
Tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ của lãnh đạo nhà trường, phân công phân quyền một cách hợp lý cho đội ngũ cán bộ nhằm đủ sức thực hiện các nhiệm vụ của ngành giao, cũng như nhiệm vụ của nhà trường trong năm học; Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động quản lý, hoạt động giảng dạy trong nhà trường. Thực hiện tốt quy chế sử dụng trang Web của trường; triển khai có hiệu quả phần mềm quản lý nhà trường  SMAS do Viettel tài trợ, trường học kết nối...
          Trong dạy học tiếp tục đổi mới hình thức, phương pháp, kĩ thuật dạy học và kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh;
          3. Công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh; việc xây dựng môi trường giáo dục dân chủ, thân thiện, an toàn, vệ sinh; biện pháp khắc phục tình trạng dạy thêm, học thêm, thu sai quy định.
- Đầu năm học nhà trường đã tiến hành học tập nội quy cho toàn thể CB-GV và học sinh nhằm phổ biến nội quy, quy định của nhà trường. Đồng thời phổ biến, giáo dục cho học sinh về An toàn giao thông, tìm hiểu về tệ nạn ma tuý, tổ chức tốt các hoạt động Tri ân thầy cô giáo nhân ngày 20/11... Qua đó xây dựng một môi trường giáo dục dân chủ thân thiện, an toàn cho học sinh.
          - Thực hiện các khoản thu từ gia đình học sinh: Đầu năm học BGH cùng với Hội CMHS xây dựng kế hoạch thu chi cho năm học mới trình HĐND xã Thạch Khê và Thạch Hải, Phòng giáo dục phê duyệt. Tổ chức thu chi đúng mục đích có sự giám sát của HĐND và hội CMHS. Mọi thu chi đều được công khai minh bạch theo Thông tư 09/2009/TT- BGDĐT, và công văn 1702 liên ngành Tài chính - Sở GD&ĐT, tạo sự đồng thuận cao trong CBGV, Hội CMHS.
- Quản lý, sử dụng các khoản từ xã hội hóa giáo dục: Dự toán đầy đủ các nguồn thu, nhiệm vụ chi theo hướng dẫn cấp trên và phát sinh của đơn vị. Các báo cáo ngân sách làm và thuyết minh chi tiết.
- Thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ: Thực hiện dân chủ công khai và bàn bạc thảo luận rộng rãi trong đơn vị.
- Đã tổ chức họp phụ huynh thống nhất các nội dung lập tờ trình xin phòng GD-ĐT Thạch Hà cấp phép và tổ chức việc dạy học nghiêm túc trong nhà trường.
4. Công tác phổ cập giáo dục; công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Việc khai thác, sử dụng cơ sở vật chất, các phòng chức năng và trang thiết bị trong các nhà trường.
Công tác Phổ cập giáo dục.
Năm Tiêu chí 14.1 Tiêu chí 14.2
Thạch Khê Thạch Hải Thạch Khê Thạch Hải
2017 96% 94% 90% 88%
- Công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia:
Tiếp tục cũng cố CSVC của trường đã đạt chuẩn sau 10 năm, trường đã tiến hành huy động ngày công phụ huynh học sinh và xã hội hoá nhằm hoàn thiện khuôn viên sân thể dục tạo điều kiện cho học sinh học tập và hoạt động thể dục thể thao; tu sửa mái nhà 2 dãy phòng học cao tầng trị giá 70 triệu; tu sửa mái nhà Thư viện- Thiết bị, dãy nhà xe (nguồn hỗ trợ ngân sách từ UBND huyện Thạch Hà); mua mới 60 bộ bàn ghế học sinh; 10 máy chiếu và ti vi (từ nguồn ủng hộ của cựu học sinh và phụ huynh)...; thiết bị, hoá chất dạy học, sách tham khảo được mua bổ sung nhằm đáp ứng nhu cầu dạy và học của nhà trường.
CSVC được bảo vệ an toàn, hiệu quả sử dụng tốt, thường xuyên được BGH bộ phận phụ trách  kiểm tra giám sát.
          5. Công tác bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên; việc triển khai tập huấn nhân rộng các nội dung do Bộ, Sở và Phòng GDDT tổ chức; hoạt động đổi mới quản lý giáo dục.
- Ngay từ đầu năm học, trường đã rà soát công tác kiểm tra nội bộ của năm học trước, xây dựng kế hoạch cho năm học mới. Trong kiểm tra, đã tư vấn và định hướng cho những giáo viên còn thiếu kinh nghiệm về chuyên môn, xây dựng kế hoạch chưa hợp lý, chưa có các giải pháp phù hợp để thực hiện có hiệu quả công việc được phân công; đồng thời kiểm tra giúp giáo viên điều chỉnh và khắc những tồn tại. Tham gia các chuyên đề do Phòng, Sở tổ chức. Tổ chức tốt các chuyên đề về bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ tới tận tổ chuyên môn.
Trường tiếp tục triển khai đổi mới PPDH, đổi mới hình thức dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá theo chuẩn kiến thức, kỹ năng phù hợp với từng đối tượng học sinh. Phát huy vai trò đội ngũ giáo viên cốt cán bộ môn nhằm trao đổi kinh nghiệm trong việc bồi dưỡng, phụ đạo nhằm giảm tỷ lệ học sinh yếu kém, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.
Phần II. Nệm vụ và các giải hiện trong học kỳ II , năm học 2017-2018.
1. Đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt” kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng CSVN. Tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa, tạo nhiều sân chơi trí tuệ cho học sinh trong các nhà trường; Duy trì và phát triển phong trào báo bảng, phong trào giải toán, viết bài trên các tạp chí, tham gia hội khoẻ phù đổng Cụm Khê, cấp huyện..
2. Duy trì tốt nề nếp chuyên môn, thực hiện đúng tiến độ chương trình phấn đấu kết thúc học kỳ II (hoàn thành chương trình giảng dạy và học tập): Trước ngày 25/5/2018, kết thúc năm học trước 30/5/2018.
3.Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục đặc biệt là đối tượng học sinh yếu; ôn tập cho học sinh thi vào lớp 10 THPT, bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi lớp 6,7,8 chủ yếu ưu tiên cho đội dự tuyển HS dự thi Violim píc lớp 8.
- Tiến hành phụ đạo học sinh yếu kém, phân loại, kèm cặp từng đối tượng học sinh, nhất là học sinh lớp 9. Động viên, đôn đốc những GV được giao nhiệm vụ dạy đại trà, đặc biệt là những GV dạy ôn tập tuyển sinh vào lớp 10 tích cực ôn tập, củng cố kiến thức cơ bản cho các em, giúp đỡ học sinh yếu, học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
- Tăng cường ứng dụng CNTT vào quản lý và dạy học, tránh lạm dụng.
- Tổ chức thi thử TS cho HS lớp 9.
- Tham gia thi tin học trẻ không chuyên tin học văn phòng.
5. Tổ chức sinh hoạt tổ, nhóm thảo luận các chuyên đề có chiều sâu nhằm đưa ra các giải pháp nâng cao chất lượng cho đội ngũ giáo viên; Sử dụng phần mềm quản lí trường SMAS; chương trình "Trường học kết nối" một cách có hiệu quả.
6. Tiếp tục hoàn thiện việc xử lí số liệu phổ cập giáo dục, duy trì sĩ số học sinh, không để học sinh bỏ học giữa chừng phục vụ Chương trình mục tiêu quốc gai xây dựng NTM.
8. Công tác thanh thiếu niên, Chữ thập đỏ trường học, GDTC:
 Tăng cường công tác giáo dục đạo đức học sinh, lồng ghép hoạt động Đội với các hoạt động của cuộc vận đông xây dựng “Trường học thân thiên, học sinh tích cực ”, tổ chức kiểm tra phát hiện, giáo dục những học sinh lười học, bỏ tiết...
Phát động phong trào quyên góp giúp đỡ học sinh nghèo ăn tết.
9. Kế hoạch công tác kiểm định chất lượng giáo dục
Hoàn thiện, bổ sung hồ sơ chuẩn bị đón đoàn kiểm tra vào tháng 3/2018.
10. Công tác khác:
- Tổ chức tốt các hoạt động chào mừng các ngày lễ trọng đại của đất nước.
- Tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường. Thực hiện nghiêm túc việc đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội và an toàn ở  nhà trường .
IV. Đề xuất, kiến nghị với các cấp quản lý.
Đề nghị cấp trên bổ sung thêm giáo viên của các bộ môn còn thiếu gồm: Thể dục: 1 giáo viên; Mỹ thuật: 1 giáo viên. Đầu tư kinh phí để tu sữa dãy phòng học cao tầng, xây dựng bể bơi cho học sinh.
Nơi nhận:
- Phòng GD-ĐT (B/c);
- BGH, TTCM, Đoàn thể;
- Lưu VP.
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
Nguyễn Văn Kỳ
 

Nguồn tin: Trường THCS Lê Hồng Phong

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây