BÁO CÁO SƠ KẾT THÁNG 8,9- KẾ HOẠCH THÁNG 10 NĂM 2016

Thứ sáu - 31/03/2017 08:02
PHÒNG GD- ĐT THẠCH HÀ
TRƯỜNG THCS LÊ HỒNG PHONG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:      / BC- THCSLHP Thạch Khê, ngày 5  tháng  10  năm  2016
 
BÁO CÁO
Công tác tháng 9 năm 2016
Phương hướng nhiệm vụ tháng 10 năm 2016
–––––––––––––––
Phần thứ nhất
       ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 9
I. Kết quả thực hiện hoạt động chuyên môn:
1. Thực hiện chương trình:
1. Thực hiện chương trình:
a. Ưu điểm:
- Tính đến 5/10/2016 đang thực hiện chương trình tuần 5/ 35 tuần
- Việc tổ chức dạy học: Giáo viên lên lớp đúng quy định, đa số đúng tiến độ chương trình và kế hoạch dạy học.
b. Tồn tại cần khắc phục:
Do Hội nghị CCVC nên các môn thời khóa biểu ngày thứ 6 (16-9) chậm CT Anh khối 6,7: chậm 1 tiết, Anh 9A chậm 1 tiết.
2. Việc thực hiện nề nếp về chuyên môn, kỷ luật lao động:
a. Ưu điểm:
Đại đa số GV chấp hành tốt kỷ luật CM: Lên lớp đúng giờ, thực hiện đầy đủ các khâu cho tiết dạy, chấp hành tốt nội quy, quy định đề ra. Các GVCN lớp SH đầy đủ nhiều giáo viên không có giờ dạy hoặc không có tiết 1 vẫn đến SH cùng lớp tiêu biêủ như  cô T.Hằng, cô T Nhung, cô P Hăng...
Giáo viên soạn bài theo hướng phát huy tính tích cực học tập của học sinh
 Hồ sơ cá nhân đầy đủ, các tổ CM đã chỉ đạo giáo viên thực nghiêm túc các quy dịnh hồ sơ chuyên môn (đủ về hồ số lượng, ghi chép cẩn thận).
b. Tồn tại cần khắc phục:
Theo dõi ngàỳ công lao động
TT Họ và tên Chậm Vắng Bỏ giờ Ghi chú
Phép K Phép
1 Bùi Thị Trúc   1      
2 Hoàng Thị Lân   1      
3 Trân Ánh Tuyêt   1      
4 Dương Vân Anh   1      
3. Tổ chức thao giảng, dự giờ thăm lớp:
            a.  Ưu điểm:
Các tổ đã tiến hành thao giảng, kết quả:
TT Họ và tên Tổ Môn lớp Xếp loại
1 Nguyễn Quốc Anh Toán-Lý-Tin-CN Toán8 Khá
2 Nguyễn Thị Anh Diệp Toán-Lý-Tin-CN   Khá
3 Trần Thị Hằng Toán-Lý-Tin-CN   Khá
4 Đào Thị Hương Nhu Toán-Lý-Tin-CN   Giỏi
5 Lê Thị Hải Hà   Chưa xếp loại  
 b. Tồn tại cần khắc phục:
Việc dự giờ thăm lớp một số GV còn ít.
4. Triển khai chuyên đề:
Tên chuyên đề Người báo cáo
 
Tổ Xếp loại
Tích hợp giáo dục môi trường qua Tiết 19- Địa 7- « Ô nhiễm môi trường ở đới ôn hòa » Trần Thắm Tinh Văn-Sử-Địa-GDCD Khá
  Nguyễn Minh Ái Toán-Lý-Tin-CN  
Phương pháp dạy nghe cho học sinh khối 8 Ng Thị Kiều Bang         Anh     Tốt
            5. Công tác kiểm tra nội bộ:
TT Họ và tên Tổ Chuyên đề Xếp loại
1 Trần Thị Hằng Toán-Lý-Tin-CN Chuyên đề về công tác chủ nhiệm Tốt
2 Trần Thắm Tình Văn-Sử-Địa-GDCD Phương pháp giảng dạy Tốt
6. Hồ sơ tổ CM và HS cá nhân:
* Ưu điểm:
 Các tổ CM đã triển khai kiểm tra hồ sơ đầu năm của giáo viên, nhìn chung giáo viên có đầy đủ các loại hồ sơ theo quy định..Lịch báo giảng, KHSDĐDDH lên kịp thời. Xếp loại như sau:
Tổ Số lượng Xếp loại
Tốt Khá
Toán –Lý-Tin 10 6 4
Văn- Sử-GDCD 7 4 3
Hoá- Sinh-TD      
Anh- MT- Nhạc Đội      
7. Soạn bài:
 Việc soạn bài đã được tiến hành nghiêm túc. Giáo án soạn đầy đủ các bước, kịp thời, đảm bảo quy trình trước khi lên lớp, có đầu tư nhiều cho bài soạn. Hầu hết giáo viên soạn bài trên máy vi tính đã có những chuyển biến căn bản, đáp ứng yêu cầu bài soạn. GA đã thể hiện tích hợp liên môn( Tình, Hương), sử dụng hình thức hoạt động nhóm( Tình- tiết 3- 7A- Địa).
Tuy nhiên, một số giáo viên trong các bài soạn, việc xác định trọng tâm bài dạy chưa thật chính xác; phần chuẩn bị của thầy và trò chưa phản ánh hết đầy đủ về công tác chuẩn bị, vẫn còn tình trạng ghi chung chung chưa cụ thể hoặc ghi những dụng cụ hàng ngày của GV phải có. Thể thức và kiến thức vẫn còn sai sót. Giáo án ở một số tiết chưa nêu cụ thể tên ĐDDH cần dùng. Giáo án ở một số tiết vẫn còn lỗi chính tả, câu hỏi và trả lời chưa tương ứng, tách mục chưa hợp lí( Văn 7- tiết 2)
8. Giảng dạy:
Phần lớn giáo viên lên lớp nhiệt tình, bám sát học sinh; có nhiều phương pháp để giúp học sinh nắm vững kiến thức. Trong một số tiết dạy giáo viên đã làm chủ kiến thức, có hệ thống câu hỏi phù hợp với các đối tượng học sinh, tập trung rèn kỹ năng làm bài, hướng dẫn học sinh cách học, ghi nhớ kiến thức một cách cụ thể, rèn cách làm bài; Nhiều giáo viên đã có chú ý trong việc đổi mới phương pháp giảng dạy.
 Tuy nhiên, ở một số tiết dạy bố trí thời gian ở các hoạt động dạy học chưa hợp lý; một số hoạt động mang tính hình thức, chưa thật sự có hiệu quả trong việc cung cấp kiến thức cho học sinh. Một số giáo viên nói nhiều, chưa bao quát lớp học, các đối tượng chưa được quan tâm, kỹ năng trình bày bảng còn hạn chế. Việc rèn luyện kỹ năng cho học sinh, kiểm tra, hướng dẫn học sinh học bài ở nhà chưa chu đáo, trong quá trình giảng dạy chưa khuyến khích được học sinh khi các em trả lời làm bài đúng. Chưa sử dụng đồ dùng trong tiết dạy.
7. Công tác BDHSG, giúp đỡ học sinh yếu, kém:
a. Ưu điểm:
Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi: Nhà trường đã tổ chức BD lớp 9 từ cuôí tháng 8/2016, giáo viên nhiệt tình trong BD tiêu biểu: Cô Cảnh, cô Oanh, cô Trần Nhung, cô Hưong. Kết quả thi:
TT Họ và tên Ngày sinh Môn thi Kết quả thi Ghi chú
Điểm Giải
1 Lưu Cẩm Huyền 13/07/2002 GTTMCT 13.5 Ba  
2 Bùi Mạnh Tiến 14/04/2002 GTTMTCT 14.5 Ba  
3 Nguyễn Thị Hạnh 8/11/2002 Ngữ văn 13.0 Ba  
4 Ngô Hoàng Thăng 3/9/2002 Tiếng Anh 13.5 Ba  
5 Phạm Thị Thúy 5/6/2002 Tiếng Anh 12.0 Ba  
6 Bùi Mạnh Tiến 14/04/2002 Toán 14.0 Ba  
7 Lưu Cẩm Huyền 13/07/2002 Toán 12.5 Ba  
8 Phạm Công Tài 22/03/2002 Toán 12.0 Ba  
9 Phạm Thị Thanh Hoa 22/03/2002 Ngữ văn 13.0 Ba  
10 Phạm Công Tài 22/03/2002 GTTMTCT 11.5 KK  
11 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 24/11/2002 Ngữ văn 12.5 KK  
12 Trương Xuân Sáng 31/01/2002 Ngữ văn 12.0    
13 Phạm Thị Hiền 4/8/2002 Tiếng Anh 8.5    
 b. Tồn tại cần khắc phục:
Do thơì gian tưụ trương muôn nên sô buôỉ BD chưa đươc nhiêù
9. Việc sử dụng sổ điểm sổ đầu bài:
a. Ưu điểm:
Bảo quản sổ tương đối tốt.  GVCN ghi  đầy đủ các thông tin về HS. Phần lớn các GV phê ký nhận xét cho điểm sổ đầu bài chu đáo.
b. Tồn tại cần khắc phục: Kiểm tra ngày 4/10/2016( có số liệu riêng)
  *Sổ đầu bài:
Một số tiết chưa phê ký( có số liệu riêng)
10. Sử dụng thiết bị thí nghiệm, thực hành, ĐDDH:
a. Ưu điểm:
+ Lên kế hoạch mua bổ sung thiết bị dạy học phục vụ cho năm học mới (đ/c Tích);
+ Đa số giáo viên lên kế hoạch mượn đồ dùng kịp thời như cô Lân, Quốc Anh, Phan Nga, Thắm Tình...
+ Tổng hợp đồ dùng mượn trong tháng 9: Tổ Tự nhiên: 51 lượt (GV mượn nhiều: Thầy Anh: 10 lượt, cô Nga: 8 lượt; GV mượn ít: Cô Trần Nhưng: 0, cô Trần Hằng: 1 lượt); Tổ Xã hội: 31 lượt (GV mượn nhiều: Cô Phan Hằng: 7 lượt, cô Tình: 8 lượt; GV mượn ít: Cô Hương, Thầy Sơn: 0 lượt); Tổ Hoá- Sinh- Thể- MT-ÂN: 47 lượt (GV mượn nhiều: Cô Thương, cô Dương Nhung: 10 lượt); Tổ Anh văn: 22 lượt (GV mượn nhiều: cô Bang: 10 lượt; GV mượn ít: Thầy Hùng: 3 lượt)
b.  Tồn tại cần khắc phục:
Một số giáo viên không lên kế hoạch đồ dùng như: Sơn, Phan Hương, Trần Nhung.
11. Công tác thư viện:
            a. Ưu điểm:
Lên kế hoạch mua bổ sung sách tham khảo, sách giáo khoa cho năm học mới 2016- 2017 (đ/c Hằng). Phát động phong trào tặng sách cho thư viện trong CB-GV và HS. Phối hợp các bộ phận tổ chức thành công tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời phát triển văn hoá đọc trong kỷ nguyên số trưng bày sách cho khách tham quan khoa học và thẫm mỹ.
b.  Tồn tại cần khắc phục:
Hiện nay chưa mua được sách tham khảo cho GV-HS (chưa có nguồn);
11. Công tác chủ nhiệm lớp:
Hầu hết các giáo viên chủ nhiệm luôn bám lớp, chỉ đạo thực hiện nền nếp học tập, lao động vệ sinh phong quang trường lớp. Giáo viên chủ nhiệm đã phối hợp với GV-TPT Đội làm tốt việc ổn định nền nếp, chào cờ, sinh hoạt 15 phút, HĐGDNGLL, sinh hoạt lớp, vệ sinh nhanh, sắp xếp nhà xe chu đáo.
Điều hành họp PH theo lớp đạt kết quả tốt.
Đóng nộp các khoản theo quy định: có số liệu riêng.
12. Chế độ thông tin báo cáo:
 a. Ưu điểm:
 - Tổ HC, tổ Toán-Lý-CN báo cáo kịp thời, nội dung đầy đủ phản ánh hết các hoạt động của tổ.
- Tổ Văn kiểm tra đánh giá hồ sơ khá chi tiết (soạn bài)
b. Tồn tại:
- Các tổ còn lại báo cáo chậm, nội dung sơ sài. Đến nay tổ Sinh-Hoá, tổ Văn-Sử-Địa-GDCD, Liên Đội chưa có KH năm học gửi về BGH.
- Báo cáo tháng của một số tổ quá sơ sài, sai thể thức, xếp loại giờ dạy sai( hiện nay chỉ có loại Giỏi chứ không có loại Tốt)
III. Công tác khác:
1.  Hoạt  động Đoàn Đội:
a. Ưu điểm:
Tổ chức thành công Đại hội Liên Đội năm học 2016-2017 về cả hình thức lẫn nội dung. TPT, các Huynh trưởng và bộ phận liên quan được phân công đã phối hợp rất nhịp nhàng các nội dung trước trong và sau đại hội.
Phối hợp với các bộ phận trong nhà trường tổ chức chu đáo tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời phát triển văn hoá đọc trong kỷ nguyên số.
Phân công và kiểm tra việc chăm sóc bồn hoa cây cảnh, vệ sinh nhanh, an toàn giao thông, sắp xếp nhà xe, trục tuần khá chu đáo.
 2.  Y tế học đường:
 a) Ưu điểm:
- Quang cảnh trường khang trang, có nhiều cây che bóng mát, có sân chơi sạch sẽ tạo điều kiện cho học sinh vui chơi cũng như rèn luyện sức khỏe;
- Nhìn chung học sinh học tập cũng như sinh hoạt có nề nếp, đi học đúng giờ, đảm bảo vệ sinh cá nhân, vệ sinh trường lớp cũng như các khu vực công cộng.
Triển khai công tác thu và nộp bảo hiểm cho học sinh;
b) Nhược điểm:
- Vệ sinh cá nhân của một số em học sinh còn kém, HS đổ rác không đúng nơi quy định.
 
 
Phần thứ hai
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ THÁNG  10 NĂM 2016
Chủ đề: Thi đua lập thành tích chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10
1. Các công việc trọng tâm:
- Thực hiện dạy học, thao giảng, kiểm tra nội bộ, triển khai chuyên đề thao giảng theo KH đã đề ra.
- Chỉ đạo thu BHYT đạt 100% (cả HS đã có thể theo diện ưu tiên)
- Hoạt động dạy và học hướng về ngày phụ nữ Việt Nam.
- Triển khai làm phổ cập .
- Cũng cố hồ sơ kiểm định, hồ sơ chuyên môn.
- Tăng cường kỷ cương nhất là nề nếp chuyên môn, vệ sinh môi trường, nề nếp các hoạt động.
- Chuyên đê theo KH của phòng
2. Thực hiện chương trình:
 Thực hiện tuần CT từ tuần 5- tuần 10, KH bồi dưỡng HSG và ôn tập có lịch riêng.
3. Thực hiện quy chế chuyên môn:
 - Ổn định nề nếp chuyên môn, dạy đúng phân phối chương trình của Bộ. Cần quan tâm đến việc rà soát chương trình giảm tải, thực hiện đúng hướng dẫn của Sở GD.
- Dạy bù các môn còn chậm chương trình.
- Phân công lại chuyên môn sau khi thi xong HSG lớp9 (Toán, Văn, Anh, MTCT). 
 - Thực hiện đánh giá học sinh theo hướng dẫn của Sở, kiểm tra Thực hành theo hướng dẫn của PPCT.
 - Rà soát việc phân công nhiệm vụ cho CBGV, đảm bảo khoa học, hợp lý.
- Tích cực kiểm tra việc soạn bài, sử dụng thiết bị dạy học, giờ giấc lên lớp, phát huy tối đa hiệu quả phòng học bộ môn.
- Nâng cao chất lượng dạy học: Chú ý đổi mới phương pháp, dạy học theo chuẩn kiến thức kỹ năng. Việc soạn bài, giảng dạy, KTĐG đều phải lấy chuẩn KTKN làm cơ sở pháp lý. Chú ý triển khai xây dựng ngân hàng đề KT ĐG. Tích cực tìm giải pháp nâng cao chất lượng đại trà, nhất là chất lượng các môn thi vào lớp 10 (quan tâm đến các môn Toán, Ngữ văn, Anh văn). Yêu cầu giáo viên đăng ký soạn bài trên máy vi tính và có kế hoạch kiểm tra thẩm định, nếu không đáp ứng được yêu cầu thi không cho giáo viên tiếp tục sử dụng.
4. Công tác BDHSG:
Bồi dưỡng theo lịch của nhà trường:
Khối 9: Các môn còn lại( 3 buổi/ tuần),  Khối 8: 1 buổi/ môn/ tuần/khối lớp (3 Môn Văn, Toán, Anh; ).
6. Về công tác phổ cập, nông thôn mới: 
Kiên toàn ban chỉ đạo phô câp đê tiên hành điêù tra và xư lý sô liêụ trên phân mêm. Báo cáo về phòng kết quả 14.1, 14,2.
7. Công tác thao giảng  kiểm tra nội bộ trường học:
- Kiểm tra theo KH đã đề ra: Các TTCM và nhóm trưởng lên KH phối hợp với BGH và GV được kiểm tra để thực hiện chu đáo ( Đã có KH riêng).
Chú trọng tập trung kiểm tra việc thực hiện quy chế, kiểm tra hồ sơ chuyên môn, việc xây dựng kế hoạch các hoạt động cụ thế, họạt  động dạy học..
Thao giảng: 1. Bùi Thị Trúc- Văn
2. Nguyễn Bích Hoài- Văn
3. Nguyên Trung Sơn
4. Nguyễn Kim Oanh
- Kiểm tra nội bộ : a. Kiểm tra toàn diện : Sơn, Đ/c Bang
  b. Kiểm tra chuyên đề : Phan Hương, Bùi Thị Trúc, Đ/c Oanh
Họ và tên Giáo viên Nội dung kiểm tra Bố trí người   kiểm tra
Nguyễn Thị Anh Diệp Sử dụng đồ dùng dạy học Đc Nga, Đc Nhu
Phan Thị Thúy Nga Công tác BDHSG ĐC Việt
c. Triển khai chuyên đề:
Người báo cáo Tên chuyên đề Điều kiện tổ chức chuyên đề
Nguyễn Thị Anh Diệp Đổi mới phương pháp kiểm tra đánh theo hướng phát huy năng lực HS qua chủ đề : Tính chất dãy tỉ số bằng nhau Máy chiếu
Trần Thị Hằng Dạy học theo chủ đề: Biến đổi đơn giản căn thức bậc hai. Máy chiếu
9. KH làm ĐDDH và SKKN:
- Nội dung: Bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, phương pháp dạy học, theo nhóm môn, chú trọng tự học là chủ yếu.
- Đăng ký tên SKKN trước ngày 25/10/2016. Thầy Hảo tiến hành làm ĐDDH theo ý tưởng đã đưa ra. Riêng GV đăng ký thi GVG nộp SKKN trước 15-10 -2016
10. Công tác Đội:
- Triển khai NQ đại hội Đội, tăng cường công tác kiểm tra các hoạt động  nhất là nề nếp, việc học bài làm bài ở nhà…
- Tổ chức HĐNGLL tháng 10 theo chương trình hiện hành.
11. Tài chính, csvc:
- CSVC: Mua bàn ghế học sinh, làm thêm nhà xe HS, sửa khóa ở nhà kho, vòi nước ở nhà vệ sinh, hệ thống điện 2 dãy nhà thực hành.
12. Y tế:
- Thu tiền và làm thẻ BHYT cho học sinh
- Đôn đốc công tác vệ sinh trường, lớp và khu vực nội trú.
- Thực hiện tốt phong trào thi đua “ xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” theo kế hoạch của trường đề ra.
- Tiêm vacxin AT cho học sinh nữ khối 9 lần 2.
13.Thư viện:
- Thu sách ủng hộ Thư viện của GV và học sinh
- Cho giáo viên, học sinh mượn sách theo kế hoạch;
- Hoàn thiện hồ sơ Thư viện, sắp xếp lại giá sách trong thư viện…;
14. Thiết bị:
- Sắp xếp đồ dùng dạy học khoa học: Dễ nhìn, dễ thấy, dễ lấy;
- Giáo viên lên kế hoạch kịp thời để cán bộ thiết bị lấy đúng, đủ, chính xác.
- Mua bổ sung thêm thiết bị như: Cồn, Chổi lông, tranh theo đề xuất của tổ Sinh –Hoá.
15. Công tác khác:
- Tham mưu  làm sân TD cho việc dạy và hoc.
Trên đây là báo cáo hoạt động chuyên môn tháng 9 và kế hoạch tháng 10 của nhà trường. Yêu cầu giáo viên theo dõi và thực hiện nghiêm túc.
Nơi nhận:
- Phòng GD   (để b/c );
- HT. PHT, TTCM,GV,NV (để t/h);
- Lưu.
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
Nguyễn Văn Kỳ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nguồn tin: Ban giám hiệu

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây