BÁO CÁO SƠ KẾT THÁNG 3- KẾ HOẠCH THÁNG 4 NĂM 2017

Thứ sáu - 31/03/2017 08:24
PHÒNG GD - ĐT THẠCH HÀ
TRƯỜNG THCS LÊ HỒNG PHONG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
Số:  09/ BC- CM THCSLHP Thạch Khê, ngày 27 tháng 3 năm 2017
 
BÁO CÁO
Sơ kết công tác  tháng 3 năm 2017
Phương hướng nhiệm vụ tháng 4 năm 2017
–––––––––––––––
Phần thứ nhất
ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 3
I. Kết quả thực hiện hoạt động chuyên môn:
1. Thực hiện chương trình:
a. Ưu điểm:
- Tính đến 25/3/2016 đã thực hiện xong chương trình tuần 27/ 35 tuần, thực hiện theo đúng quy định đề ra.
b. Tồn tại cần khắc phục:
2. Việc thực hiện nề nếp về chuyên môn, kỷ luật lao động:
a. Ưu điểm:
Đại đa số GV chấp hành tốt kỷ luật CM: Lên lớp đúng giờ, thực hiện đầy đủ các khâu cho tiết dạy, chấp hành tốt nội quy, quy định đề ra. Công tác trực tuần của GV không chủ nhiệm khá chu đáo.
 Công tác soạn giảng dự giờ góp ý cho giáo viên dạy GVG hiệu quả cao
b. Tồn tại cần khắc phục:
Việc phân công dạy thay cho GV ốm hoặc đi thi, đi công tác chưa khoa học còn có tình trạng bỏ giờ. Nề nếp kỷ cương dạy học đôi lúc chưa nghiêm túc nhất là các tiết thực hành và môn TD
3. Tổ chức thao giảng, dự giờ thăm lớp, thi GVG:
          a.  Ưu điểm:
GV thi GVG chuẩn bị bài chu đáo, thi đạt kết quả cao( cô V Anh, cô Cảnh, cô P Hằng, cô Thương, cô Ái, cô D Nhung...
b. Tồn tại cần khắc phục:
           4. Công tác kiểm tra nội bộ:
5. Triển khai chuyên đề:
6. Hồ sơ tổ CM và HS cá nhân:
a. Ưu điểm:
Các tổ CM đã triển khai kiểm tra hồ sơ đầu năm của giáo viên, nhìn chung giáo viên đảm bảo về số lượng, nội dung giáo án có chất lượng, giáo án đẹp về thể thức.
Xếp loại như sau:
Hồ sơ tổ chuyên môn: Bốn tổ đều xếp loại Khá
Hồ sơ cá nhân:
Tốt:  Q Anh, Nga, Cảnh, M Ái, T Nhung, Hương, Thanh Hà, P Hằng, V Anh
Khá:   Nhu, Tuyết, Hằng, Hảo, Thúy, Trúc, Hoài, Tình.
b.Tồn tại cần khắc phục:
- TTCM sau khi kiểm tra chưa nhận xét cụ thể vào GA hay hồ sơ của tổ để tư vấn cho giáo viên. 
- Sổ dự giờ đa số còn chưa đủ tiết theo qui định, nhận xét đánh giá chưa thật sự chu đáo, xếp loại Tốt nhiều.
7. Soạn bài:
a) Ưu điểm:
GV đủ số lượng hồ sơ theo quy định., soạn bài kịp thời, bám chương trình. Một số đồng chí đã xây dựng bộ hồ sơ khá tốt, một số giáo án đã có câu hỏi tích hợp liên môn. Một số đồng chí đã xây dựng bộ hồ sơ khá tốt, đẹp: Phan Hằng,  Vân Anh...
b) Tồn tại:
 Bài soạn của nhiều GV chưa xác định được trọng tâm cần truyền đạt, GV chưa dành nhiều thời gian để kiểm tra việc học bài ở nhà, chưa có  hướng dẫn cụ thể cho học sinh, hoặc hướng dẫn còn chiếu lệ (chỉ dặn dò làm các bài tập hoặc theo vở ghi hoặc SGK)
8. Giảng dạy:
          a.Ưu điểm:
Phần lớn giáo viên lên lớp nhiệt tình, bám sát học sinh; có nhiều phương pháp để giúp học sinh nắm vững kiến thức. Các tiết dạy thao giảng chuẩn bị chu đáo, có hiệu quả, .
b.Tồn tại
 Tuy nhiên, ở một số tiết dạy chuẩn bị chưa chu đáo GV nói viết quá nhiều, HS chưa hiểu bài, chưa thoát ly được giáo án. Câu hỏi còn vụn vặt, hệ thống bài tập chưa phù hợp với đối tượng học sinh dẫn đến học sinh chưa hiểu bài, nói leo...
Việc sử dụng thiết bị dạy học chưa nhiều chưa đáp ứng yêu cầu của tiết dạy.
 9. Công tác kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh:
a.Ưu điểm:
Hiện tại đa số các giáo viên đã kiểm tra và vào điểm kịp thời theo quy định.
b. Tồn tại:
Một số ít GV vào điểm phần mềm chưa kịp thời.
10. Công tác tự học, tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ.
          a.Ưu điểm:
Tham gia các chuyên đề đổi mới PP dạy học, dự giờ thăm lớp, học hỏi các kiến thức và kinh nghiệm về công tác CN lớp.
b.Tồn tại:
Việc tham giải toán tuổi thơ, sáng tác văn thơ về các chủ đề của giáo viên và học sinh còn hạn chế.
Việc đầu tư cho soạn giảng chưa được giáo viên chú trọng chưa được bàn luận nhiều trong tổ nhóm chuyên môn.
Công tác triển khai dạy học theo chủ đề và soạn GA tích hợp liên môn còn hạn chế.
11. Công tác BDHSG, giúp đỡ học sinh yếu, kém:
 a. Ưu điểm:
Kết quả HSG cấp tỉnh: Đạt 4 giải (2 giải Ba môn Toán, Lý; 2 giải KK môn Lịch sử.
Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi: Tất cả các giáo viên nhiệt tình trong BD,  số buổi BD tháng 3 là:  Ngữ văn, Toán và Tiếng Anh 8 (6 buổi), Toán 7 (2 buổi) . Hiện tại cô Nga, cô Bang, cô V Anh đang bồi dưỡng nước rút chuẩn bị cho kỳ thi cấp huyện sắp tới (dự kiến diễn ra ngày 14-4)
b. Tồn tại cần khắc phục:
Số buổi bồi dưỡng chưa được nhiều nhất là các môn lớp 8. Kinh phí bồi dưỡng thanh toán cho GV phụ trách đội tuyển còn gặp khó khăn.
12. Việc sử dụng sổ điểm sổ đầu bài:
a. Ưu điểm:
Bảo quản sổ tương đối tốt. Các GVCN ghi  đầy đủ các thông tin về HS và điểm diện kịp thời. Phần lớn các GV phê ký nhận xét cho điểm sổ đầu bài chu đáo.
b. Tồn tại cần khắc phục:
( Có văn bản riêng)
13. Sử dụng thiết bị thí nghiệm, thực hành, ĐDDH:
a. Ưu điểm:
+ Công tác chuẩn bị ĐDDH cho giáo viên thi giáo viên giỏi huyện tốt;
+ Đa số giáo viên lên kế hoạch mượn đồ dùng kịp thời, đầy đủ.
+ Tổng hợp đồ dùng mượn trong tháng 3: Tổ Tự nhiên: 117 lượt (GV mượn nhiều: Thầy Anh: 16 lượt); Tổ Xã hội: 62 lượt (GV mượn nhiều: Cô Bông, cô Phan Hằng: 14 lượt); Tổ Hoá- Sinh- Thể- MT-ÂN: 77 lượt (GV mượn nhiều: Cô Thương, cô Dương Nhung: 15 lượt); Tổ Anh văn: 37 lượt (GV mượn nhiều: Cô Oanh: 15 lượt)
b.  Tồn tại cần khắc phục:
Một số giáo viên dạy CN, Vật lí còn mượn ít so với kế hoạch.
14. Công tác chủ nhiệm lớp:
a) Ưu điểm:
Hầu hết các giáo viên chủ nhiệm luôn bám lớp, chỉ đạo thực hiện nền nếp học tập, lao động vệ sinh phong quang trường lớp. Giáo viên chủ nhiệm đã phối hợp với GV-TPT Đội làm tốt việc ổn định nền nếp, chào cờ, sinh hoạt 15 phút, chào cờ đầu tuần theo hình thức mới rất thiết thực, sinh hoạt lớp, vệ sinh nhanh, sắp xếp nhà xe chu đáo. Lao động chăm sóc di tích lịch sử theo phân công của huyện đoàn rất tốt.
 b) Tồn tại:
 GVCN lên lớp sinh hoạt 15 phút đầu buổi với học sinh chưa đảm bảo theo quy định hoặc đến nhưng không lên lớp.
 Học sinh vi phạm kỷ luật nhiều nhưng không có biện pháp xử lý hoặc không báo cáo  với  BGH (xảy ra ở lớp 9C, 8A)
Một số HS đi xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm.
15. Hoạt động thư viện:
+ Tình hình mượn, đọc tại Thư viện: Học sinh các lớp mượn đọc sách nhiều như lớp 7A, 7C, 7B, 6C....
+ Học sinh mượn sách của Thư viện Tỉnh tương đối nhiều.
II. Về công tác quản lý:
1. Xây dựng kế hoạch: 
Các Tổ CM  đã cố gắng trong việc xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết, phù hợp với nhiệm vụ của đơn vị mình, các loại hồ sơ đầy đủ.
Tuy nhiên, kế hoạch còn chung chung, thiếu các giải pháp cụ thể để khắc phục những hạn chế, yếu kém trong tổ mình .
2. Triển khai thực hiện kế hoạch:
Cơ bản các tổ CM thực hiện nghiêm túc kế hoạch của trường, ngành. Tuy nhiên, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn chưa thật chặt chẽ: sau dự giờ, tư vấn cho giáo viên chưa nhiều, hoặc thiếu chỉ đạo, kiểm tra soạn giáo án cụ thể.
III. Công tác khác:
 1. Hoạt  động Đoàn Đội:
          a. Ưu điểm:         
BCH chi đoàn và Đội phối hợp tập văn nghệ, màn đồng diễn tham gia ngày thành lập đoàn . Tổ chức tốt ngày hội thiếu nhi vui khỏe tiến bước lên đoàn.
Trong tháng Đoàn Đội đã tổ chức các hoạt động hưởng ứng tháng thanh niên và đã tổ chức tốt ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe tiến bước lên đoàn với các hoạt động thi thể dục thể thao, thi các trò chơi dân gian như nhảy bao bố, kéo co, đi xe đạp chậm, tổ chức thi văn nghệ, đồng diễn các tiết mục ca múa hát sân trường. Các hoạt động này đã thu hút được học sinh tham gia hào hứng và có sức lan tỏa cao.
BCH chi đoàn, TPT và các GVCN đã phối hợp tốt, tạo ra nề nếp tốt trong nghi thức Đội, nề nếp ra vào lớp, sắp xếp xe đạp vệ sinh nhanh  bồn hoa cây cảnh.
Tổ chức lao động vệ sinh  chu đáo, cả trường trồng đựơc 100 cây xoài bóng mát, nhiều cây thuốc, trồng và chăm sóc hoa tương đối chu đáo.
Đã có sự đổi mới trong tổ chức giờ chào cờ, SHĐ, tạo được không khí vui tươi, phát huy các năng lực học sinh rèn luyện được kỹ năng giao tiếp, thuyết trình trước tập thể…
Tổ chức đưa vào sinh hoạt CLB Võ thuật thu hút được học sinh hào hứng tham gia, nhằm phát triển thể lực, kỹ năng tự vệ cho học sinh.
Các chi đội đã làm tốt công việc sắp xếp nhà xe, chấm cờ đỏ, vệ sinh nhanh.
b. Tồn tại:
Ý thức môt số đội viên còn kém trong việc học bài ở nhà, công tác chăm sóc bồn hoa của các chi đội còn hạn chế (7C, 9C….)
Việc bảo vệ của công của một số học sinh quá kém, học sinh phá hỏng hàng rào khu vực tượng dài, viết vẽ bậy lên tường, đi vệ sinh không đúng nơi quy định.
Còn có tình trạng HS vi phạm  nội quy của nhà trường (vứt rác bừa bài  lấy xe ra ngoài khi đang trong giờ học. Ăn quà vặt trong giờ học trong lớp, sử dụng điện thoại.)
2. Y tế học đường:
        a) Ưu điểm:
+ Việc nâng cao chất lượng dạy và học cũng như chăm lo sức khỏe cho học sinh được Ban giám hiệu nhà trường và nhiều ban ngành quan tâm;
+ Quang cảnh trường khang trang, có nhiều cây che bóng mát, có sân chơi sạch sẽ tạo điều kiện cho học sinh vui chơi cũng như rèn luyện sức khỏe;
+ Nhìn chung học sinh học tập cũng như sinh hoạt có nề nếp, đi học đúng giờ, đảm bảo vệ sinh cá nhân, vệ sinh trường lớp cũng như các khu vực công cộng.
+ Đón đoàn kiểm tra Vệ sinh của huyện: Đạt kết quả Tốt
3. Hoạt động tổ văn phòng:
a) Ưu điểm:
- Công việc hoàn thành chu đáo, nhất là công tác thư viện, hướng đẫn theo dõi HS trực tuần tốt.
          b) Tồn tại:
- Thư viện: Một số học sinh chưa có ý thức khi vào phòng đọc sách.
- Y tế: Vệ sinh cá nhân của một số em học sinh còn kém.
 
Phần thứ hai
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ THÁNG  4 NĂM 2017
Chủ đề: Thi đua lập thành tích chào mừng ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5 
I. Chuyên môn:
1. Các công việc trọng tâm:
1.1. Thực hiện nghiêm túc chương trình, soạn giảng đúng theo chuẩn kiến thức, kỹ năng.
1.2 Tham gia các chuyên đề do phòng tổ chức.
1.3. Phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng 42 năm ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước (30/4/1975- 30/4/2017) và kỷ niệm  ngày QTLĐ 01/5, giỗ tổ Hùng Vương.
1.4. Tiếp tục giáo dục giới tính và kỹ năng sống cho học sinh thông qua các hoạt động ngoài giờ lên lớp, giúp học sinh tránh các tệ nạn xã hội và phòng tránh những sự việc xấu đáng tiếc xảy ra. Tiếp tục tuyên truyền về an toàn giao thông, nhắc nhở học sinh khi tham gia giao thông, phòng các bệnh hay gặp theo mùa.
1.5 Tăng cường công tác ôn tập cho học sinh đặc biệt là học sinh lớp 9 .
1.6 Triển khai BD học sinh giỏi các khối 6,7,8. Tổ chức thi học sinh giỏi cấp trường cho các môn Văn, Toán, Anh lớp 6,7 và Hóa, Lý, Sử, Sinh cho HS lớp 8. Tham gia dự thi HSG lớp 8 (dự kiến lịch phòng là 14/4/2017).
1.7 Hoàn thành công tác KĐCLGD trên phần mềm.
1.8 Thi thử chuyển cấp cho HS lớp 9.
1.9. Tiếp tục sử dụng phần mềm quản lí trường SMAS; triển khai chương trình "Trường học kết nối" đến tận giáo viên và học sinh; triển khai dạy học theo chủ đề và soạn giáo án tích hợp liên môn.
1.10. Tham gia chuyên đề ôn tập thi tuyển sinh và bồi dưỡng cho giáo viên dạy học sinh giỏi lớp 8, lớp 9.
1.11 Tham mưu với các cấp chuẩn bị CSVC đáp ứng công tác dạy học nhất là môn Âm nhạc.
1.12 Sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn theo KH.
1.13. Họp phụ huynh lớp 9.
2. Thực hiện chương trình:
          Thực hiện tuần CT 30-33, KH bồi dưỡng HSG và ôn tập có lịch riêng. Rà soát lại việc thực hiện chương trinh chính khóa, dạy thêm, chủ đề tự chọn và NGLL.
3. Thực hiện quy chế chuyên môn:
 Ổn định nề nếp chuyên môn, dạy đúng phân phối chương trình của Bộ. Cần quan tâm đến việc rà soát chương trình giảm tải, thực hiện đúng hướng dẫn của Sở GD, phòng GD và chương trình đã soạn thảo của nhà trường.
Tích cực kiểm tra việc soạn bài, sử dụng thiết bị dạy học, giờ giấc lên lớp, phát huy tối đa hiệu quả phòng học bộ môn.
Nâng cao chất lượng dạy học: Chú ý đổi mới phương pháp, dạy học theo chuẩn kiến thức kỹ năng. Chấn chỉnh việc soạn bài, giảng dạy, KTĐG đều phải lấy chuẩn KTKN làm cơ sở pháp lý. Chú ý triển khai xây dựng ngân hàng đề KT ĐG. Yêu cầu giáo viên trau dồi kỹ năng soạn bài trên máy vi tính.
Tăng cường nề nếp kỷ cương trong dạy học và các hoạt động GD khác.
4. Công tác BDHSG:
Bồi dưỡng theo lịch của nhà trường:
Bồi dưỡng tin học cho học sinh chuẩn bị dự thi Tin học trẻ. Tuần 30 và 31 các tổ bố trí cho GVBD để tập tung ôn thi cho các em khối 8 (có lịch riêng).
5. Công tác DTHT:
Kiểm tra công tác dạy thêm của GV( KH, CT, bài soạn lên lớp).
6. Công tác thao giảng  kiểm tra nội bộ trường học, thao giảng:
Kiểm tra theo KH đã đề ra: Các TTCM và nhóm trưởng lên KH phối hợp với BGH và GV được kiểm tra để thực hiện chu đáo.
Chú trọng tập trung kiểm tra việc thực hiện quy chế, kiểm tra hồ sơ chuyên môn, việc xây dựng kế hoạch các hoạt động cụ thế, họạt  động dạy học..
Tập trung chỉ đạo thực hiện kế hoạch đã đề ra: kế hoạch BDHSG, phụ đạo HS yếu kém; xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”; công tác KĐCLGD; kiểm tra nội bộ trường học; quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế thi đua, kế hoach thao giảng, chuyên đề theo kế hoạch đã đề ra.
7. Công tác Đội:
Phát động phong trào thi đua học tập trong học sinh, tổ chức và động viên học sinh tham gia các câu lạc bộ Toán học, Văn học và Tiếng Anh của nhà trường, tham gia giải toán trên báo “Toán tuổi thơ”, sáng tác thơ văn...
Tăng cường công tác giáo dục đạo đức học sinh, lồng ghép hoạt động Đội với công tác xây dựng “Trường học xanh sạch đẹp”.
Tăng cường công tác kiểm tra nề nếp học sinh, chú trọng việc học bài làm bài ở nhà.
Lao động chăm sóc bồn hoa cây cảnh
8. Y tế học đường:
          Thường xuyên đôn đốc công tác vệ sinh trường, lớp và khu vực nội trú.
          Thực hiện tốt phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” theo kế hoạch của trường đề ra.
          Phòng chống các bệnh chuyển mùa: Sởi, sốt virut, quai bị.....
II. Công tác khác:
           Rà soát các khoản đóng nộp của học sinh để quyết toán cho các hoạt động GD.
Tiếp tục tham mưu về CSVC: Làm bãi tập, làm điẹn chiếu sáng sân trường, làm phòng học Âm nhạc.
Tiếp tục thực hiện công tác KĐCLGD.
Trên đây là báo cáo hoạt động chuyên môn tháng 3/2017 và kế hoạch tháng 4/2017 của nhà trường. Yêu cầu cán bộ giáo viên theo dõi và thực hiện nghiêm túc.
 
Nơi nhận:
- Phòng GD (Để BC);
- HT,TTCM, GV để thực hiện;
- Lưu: VT, CM.
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
Nguyễn Văn Kỳ
 
 

Tác giả bài viết: Nguyễn Văn Kỳ (Hiệu trưởng)

Nguồn tin: Ban giám hiệu

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây