BÁO CÁO SƠ KẾT THÁNG 10 KẾ HOẠCH THÁNG 11 NĂM 2016

Thứ sáu - 31/03/2017 08:13
PHÒNG GD - ĐT THẠCH HÀ
TRƯỜNG THCS LÊ HỒNG PHONG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số 04/ BC-THCSLHP Thạch Khê, ngày 22 tháng 10 năm  2016
 
BÁO CÁO
Công tác chuyên môn tháng 10 năm 2016
Phương hướng nhiệm vụ tháng 11 năm 2016
Phần thứ nhất
ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 10
I. Kết quả thực hiện hoạt động chuyên môn:
1. Thực hiện chương trình:
1. Thực hiện chương trình:
- Tính đến 22/10/2016 đa só các môn đang thực hiện chương trình tuần 7/ 35 tuần
- Một số môn ngày thứ 7(15/10) và thứ 2( 17/10) chậm chương trình do nghỉ mưa lũ.Văn 6: 1 tiết, Sử 6,7,8,9: 1 tiết, GD 6: 1 tiết; Anh 6,7,8,9: 1 tiêt, Toán 6,7,9: 1 tiết
2. Việc thực hiện nề nếp về chuyên môn, kỷ luật lao động:
a. Ưu điểm:
Đại đa số GV chấp hành tốt kỷ luật CM: Lên lớp đúng giờ, thực hiện đầy đủ các khâu cho tiết dạy, chấp hành tốt nội quy, quy định đề ra. Các GVCN lớp SH đầy đủ nhiều giáo viên không có giờ dạy hoặc không có tiết 1 vẫn đến SH cùng lớp như cô T.Hằng, cô T Nhung, cô Thương, cô P Hằng… Giáo viên trực tuần chu đáo.
b. Tồn tại cần khắc phục:
Một số GVCN cọn chậm sinh hoạt 15 phút. + GV nghỉ dạy có phép: 1 ngày (Đc Diêp, đc Nhu, Đc Hảo, Đc Ái).
3. Tổ chức thao giảng, dự giờ thăm lớp:
 a.  Ưu điểm:
Các tổ đã tiến hành thao giảng, kết quả:
TT Họ và tên Tổ Môn lớp Xếp loại
1 Phan Thị Hương Văn-Sử-Địa-GD Văn 9C Khá
2 Bùi Thị Trúc Văn-Sử-Địa-GD Văn 6A Giỏi
3 Phạm Viết Hùng Ngoại ngữ Anh 7A Khá
5 Ng Thị Anh Diệp Toán-Lý-Tin-CN Toán 6A Khá
6 Nguyễn Thị Minh Ái Toán-Lý-Tin-CN Tin 6B Giỏi
7 Trần Thị Nhung Toán-Lý-Tin-CN Toán 6 A Giỏi
11 Hoàng Thị Lân Hóa SinhTD,CN,ÂN Hóa 8A Khá
12 Nguyễn Thị Thương Hóa SinhTD,CN,ÂN Hóa 8A Khá
13 Dương Thị Nhung Hóa SinhTD,CN,ÂN Sinh 8B Giỏi
14 Đào Viết Ái Hóa SinhTD,CN,ÂN TD 9A Giỏi
b. Tồn tại cần khắc phục:
Việc dự giờ thăm lớp một số GV còn ít.
4. Triển khai chuyên đề:
Tên chuyên đề Người báo cáo
 
Tổ Xếp loại
Dạy học theo chủ đề : Bài 5- Lịch sử 9 Ng Trung Sơn Văn –Sử-Địa-GD Tốt
Phương pháp áp dụng video ngữ âm cho chương trình dạy anh 6 thí điểm Ng T Kim Oanh Tiếng Anh              Tốt
Dạy học theo chủ đề : Tính chất dãy tỉ số bằng nhau Ng Thị Anh Diệp Toán-Lý  
Tốt
Dạy học theo chủ đề : Biến đổi đơn giản căn thức bậc hai Trần Thị Hằng Toán-Lý  
Tốt
PP dạy bài t/c hóa học của muối Hoàng Thị Lân Sinh-Hóa Tốt
            5. Công tác kiểm tra nội bộ:
TT Họ và tên Tổ Toàn diện Chuyên đề Xếp loại
1 Bùi Thị Trúc Văn-Sử-Địa-GD   X Tốt
2 Ng T. Kim Oanh Ngoại ngữ   x Tốt
3 Ng Thị Kiều Bang Ngoại ngữ x   Tốt
4 Phan Thị Nga Toán-Lý-Tin-CN   x Tốt
5 Đào Viết Ái Hóa SinhTD,MT,ÂN   x Tốt
6. Hồ sơ tổ CM và HS cá nhân:
* Ưu điểm:
  Các tổ CM đã triển khai kiểm tra hồ sơ đầu năm của giáo viên, nhìn chung giáo viên có đầy đủ các loại hồ sơ theo quy định..Lịch báo giảng, KHSDĐDDH lên kịp thời.
Xếp loại như sau:
Tổ Số lượng Xếp loại
Tốt Khá
Toán –Lý-Tin 10 6 4
Văn- Sử-GDCD 7 5 2
Hoá- Sinh-TD 6 4 2
Anh 4 3 1
Tồn tại cần khắc phục:
- Việc làm hồ sơ xin dạy thêm học thêm còn chậm.
7. Soạn bài:
Việc soạn bài đã được tiến hành nghiêm túc. Giáo án soạn đầy đủ các bước, kịp thời, đảm bảo quy trình trước khi lên lớp, có đầu tư nhiều cho bài soạn. Hầu hết giáo viên soạn bài trên máy vi tính đã có những chuyển biến căn bản, đáp ứng yêu cầu bài soạn.
8. Giảng dạy:
Phần lớn giáo viên lên lớp nhiệt tình, bám sát học sinh; có nhiều phương pháp để giúp học sinh nắm vững kiến thức. Trong một số tiết dạy giáo viên đã làm chủ kiến thức, có hệ thống câu hỏi phù hợp với các đối tượng học sinh, tập trung rèn kỹ năng làm bài, hướng dẫn học sinh cách học, ghi nhớ kiến thức một cách cụ thể, rèn cách làm bài; Nhiều giáo viên đã có chú ý trong việc đổi mới phương pháp giảng dạy như các tiết chuyên đề của cô T. Nhung, cô D Nhung, cô V Anh...
Tuy nhiên, ở một số tiết dạy còn dàn trải chưa phù hợp với đối tượng học sinh. Việc rèn luyện kỹ năng cho học sinh, kiểm tra, hướng dẫn học sinh học bài ở nhà chưa chu đáo, trong quá trình giảng dạy chưa khuyến khích được học sinh khi các em trả lời làm bài đúng.
9. Công tác BDHSG, giúp đỡ học sinh yếu, kém:
a. Ưu điểm:
Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi: Giáo viên nhiệt tình chu đáo tuân thủ theo kế hoạch của BGH đã đề ra. 
b. Tồn tại cần khắc phục:
10. Việc sử dụng sổ điểm sổ đầu bài:
a. Ưu điểm:
Bảo quản sổ tốt, ghi  đầy đủ các thông tin về HS và điểm diện kịp thời. Phần lớn các GV phê ký nhận xét cho điểm sổ đầu bài chu đáo.
b. Tồn tại cần khắc phục
Một số ít GV chưa ghi tiết PPCT
11. Sử dụng thiết bị thí nghiệm, thực hành, ĐDDH:
a. Ưu điểm:
+ Đa số giáo viên lên kế hoạch mượn đồ dùng kịp thời như cô Lân, Thương, Dương Nhung, Phan Hằng, Minh Ái, Quốc Anh, Phan Nga, Oanh, Đào Ái, Cảnh, Tình....
+ Tổng hợp đồ dùng mượn trong tháng 10: Tổ Tự nhiên: 106 lượt (GV mượn nhiều: Thầy Anh: 15 lượt, cô Minh Ái: 16 lượt, Thầy Hảo: 15 lượt; GV mượn ít: Cô Trần Nhung: 2 lượt); Tổ Xã hội: 70 lượt (GV mượn nhiều: Cô Phan Hằng: 14 lượt, cô Tình: 15 lượt; GV mượn ít: Cô Hương: 3 lượt); Tổ Hoá- Sinh- Thể- MT-ÂN: 74 lượt (GV mượn nhiều: Cô Thương: 19 lượt, cô Dương Nhung: 17 lượt); Tổ Anh văn: 34 lượt (GV mượn nhiều: cô Oanh: 15 lượt; GV mượn ít: Thầy Hùng: 6 lượt)
b.  Tồn tại cần khắc phục:
- Thiết bị: Một số giáo viên không lên kế hoạch đồ dùng như: Phan Hương, Trần Nhung, Trần Hằng.
12. Công tác thư viện:
  a. Ưu điểm:
+ Tổ chức tốt chương trình lễ Khai mạc Tuần lễ học tập suốt đời năm 2016, được UBND huyện đánh giá cao.
+ GV, HS ủng hộ sách tương đối nhiều.
+ Tình hình mượn, đọc tại Thư viện: Học sinh các lớp mượn đọc sách nhiều như lớp 9A, 7A, 6C....
 b.  Tồn tại cần khắc phục:
- Thư viện: Một số giáo viên và lớp chưa ủng hộ sách cho Thư viện như: Lớp 6C, GV: Cô T. Nhung, Cô Ái, Thầy Hảo, Cô Bang, Cô Diệp, Thầy Việt, Thầy Sơn, Cô Hương, Cô Trúc, Cô Nga...; Các lớp chưa nộp danh sách HS đọc sách tại Thư viện: 6A, 7B, 7C, 8C
13. Công tác chủ nhiệm lớp:
Hầu hết các giáo viên chủ nhiệm luôn bám lớp, chỉ đạo thực hiện nền nếp học tập, lao động vệ sinh phong quang trường lớp. Giáo viên chủ nhiệm đã phối hợp với GV-TPT Đội làm tốt việc ổn định nền nếp, chào cờ, sinh hoạt 15 phút, HĐGDNGLL, sinh hoạt lớp, vệ sinh nhanh, sắp xếp nhà xe chu đáo.
Đóng nộp các khoản theo quy định: có số liệu riêng.
III. Công tác khác:
1.  Hoạt  động Đoàn Đội:
a. Ưu điểm:        
BCH chi đoàn, TPT và các GVCN đã phối hợp tốt với bước đầu ổn định tổ chức tạo ra nề nếp tốt trong nghi thức Đội, nề nếp ra vào lớp, sắp xếp xe đạp vệ sinh nhanh  bồn hoa cây cảnh. Đặc biệt tổ chức tốt lễ khai giảng  chu đáo được cấp trên địa phương và Hội CMHS đánh giá cao.
Đoàn đội đã phối hợp với giáo viên chủ nhiệm làm tốt sắp xếp xe đạp, quy định công tác vệ sinh nhanh, trang trí, lên các biểu mẫu khoa học đẹp.
GVCN các lớp đã mua sắm đầy đủ các đồ dùng cần thiết cho việc dạy học và công tác khác. Đặc biệt lớp 9A phụ huynh đã đầu tư mua sắm thêm quạt đảm bảo cho việc dạy học.
Các đ/c phụ trách và huynh trưởng có sự chuẩn bị chu đáo và tiến hành Đại hội Liên Đội chu đáo với các tham luận bằng kịch nói rất hấp dẫn và mang tính GD cao. Tiêu biểu là tham luận của chi Đội 8A, 6A...
b. Tồn tại:
Ý thức môt số đội viên còn kém trong việc học bài ở nhà. còn thiếu đồ dùng học tập
Công tác chấm cờ đỏ chưa nhắc nhở các tồn tại của các chi đội để khắc phục kịp thời.
 2.  Y tế học đường:
 a) Ưu điểm:
- Quang cảnh trường khang trang, có nhiều cây che bóng mát, có sân chơi sạch sẽ tạo điều kiện cho học sinh vui chơi cũng như rèn luyện sức khỏe;
- Nhìn chung học sinh học tập cũng như sinh hoạt có nề nếp, đi học đúng giờ, đảm bảo vệ sinh cá nhân, vệ sinh trường lớp cũng như các khu vực công cộng.
- Tổ chức và thực hiện nghiêm túc công tác tiêm Vacxin At đợt 2 cho 44 học sinh nữ khôi 9 theo lịch.
- Triển khai công tác thu và nộp bảo hiểm cho học sinh
b) Nhược điểm:
- Có 1 học sinh bị áp xe sau khi tiêm vắc xin.
3) Hoạt động tổ văn phòng:
a) Ưu điểm:
- Phân công công việc lại đảm bảo theo trình độ chuyên môn đào tạo, bên cạnh đó kiêm nhiệm thêm các công việc khác;
- Các đ/c trong tổ HC hoàn thành công việc tương đối tốt, ngày công đảm bảo.
- Triển khai các loại hồ sơ đầu năm, trả học bạ, bằng TN cho HS chu đáo.
- Phục vụ tốt họp cụm và các chuyên đề liên cụm  chu đáo.
b) Tồn tại:
Phần thứ hai
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ THÁNG  11 NĂM 2016
Chủ đề: Thi đua lập thành tích chào mừng ngày NGVN 20-11
1. Các công việc trọng tâm:
- Thực hiện dạy học, thao giảng, kiểm tra nội bộ, triển khai chuyên đề thao giảng theo KH đã đề ra.
- Triển khai chuyên đề dạy học theo chủ đề theo tổ chuyên môn.
- Tiếp tục cũng cố các loại hồ sơ nhà trường, Hồ sơ Quản lý của Ban giám hiệu; Các loại hồ sơ nhà trường do các bộ phận quản lý. Trong đó, quan tâm sắp xếp khoa học các loại văn bản đến (sắp xếp theo từng nội dung, từng cấp quản lý. Riêng các văn bản của Phòng ban hành, cần in ấn, lưu trữ theo từng loại văn bản một cách khoa học); quan tâm đến thể thức, nội dung các các văn bản do nhà trường ban hành theo đúng quy định
- Hoạt động dạy và học hướng về ngày NGVN 20/11.
- Chuẩn bị tốt cho GV dự  thi viết cho giáo viên dự thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện .
- Tăng cường kỷ cương nhất là nề nếp chuyên môn, vệ sinh môi trường, nề nếp các hoạt động.
2. Thực hiện chương trình:
 Thực hiện tốt chương trình, KH bồi dưỡng HSG và ôn tập có lịch riêng.
3. Thực hiện quy chế chuyên môn:
 - Ổn định nề nếp chuyên môn, dạy đúng phân phối chương trình đã xây dựng từ đầu năm.
- Dạy bù các môn còn chậm chương trình như đã liệt kê ở trên.
- Rà soát việc phân công nhiệm vụ cho CBGV, đảm bảo khoa học, hợp lý.
- Tích cực kiểm tra việc soạn bài, sử dụng thiết bị dạy học, giờ giấc lên lớp, phát huy tối đa hiệu quả phòng học bộ môn.
- Nâng cao chất lượng dạy học. Vận dụng linh hoạt các tiết có thể  thể áp dụng linh hoạt thành quả của mô hình trường học mới.
4. Công tác BDHSG:
Bồi dưỡng theo lịch của nhà trường:
Khối 9: Văn Sử, Hóa,Sinh, Khối 8: 1 buổi/ môn/ tuần/khối lớp (3 Môn Văn, Toán, Anh; ).
Họp PH học sinh đội dự tuyển lướp 9 các môn còn lại.
5. Công tác dạy thêm học thêm:
Dạy theo kế hoạch đã được  phòng GD duyệt và cấp phép.
6. Về công tác phổ cập, nông thôn mới: 
Tiếp tục cập nhật dữ liệu theo các nội dung quy định. Xây dựng hồ sơ phổ cập giáo dục khoa học theo hướng dẫn của Sở, của Phòng, đảm bảo yêu cầu hồ sơ Tiêu chí 14 của chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới ở địa phương nhất là xã Thạch Khê (đăng ký về đích NTM 2016).
7. Công tác thao giảng  kiểm tra nội bộ trường học:
a)Thao giảng:   
Dương Vân Anh- Văn;  Nguyễn Bích Hoài- Văn; Nguyễn Trung Sơn – Sử; Đinh Thị Cảnh – Toán, Phạm Chí  Hảo - CN, Trần Ánh Tuyết – Toán, Hoàng Thị  Lân – Hoá.
          b) Kiểm tra Chuyên đề:              
 
Họ và tên Giáo viên Nội dung kiểm tra Bố trí người   kiểm tra
Nguyễn Quốc Anh Công tác chủ nhiệm lớp Đc Việt, Đc Nga, Đc Nhu
Phan Thị Hương Giờ dạy  
             c). Kiểm tra toàn diện:
Người được kiểm tra Tổ Thành phần kiểm tra
Nguyễn Thị Thương Hoá- Sinh-TD-ÂN-MT BGH, cô Lân, cô Nhung
Phan Thị Thuý Hằng Văn-Sử-Địa-GDCD BGH, TT
  2.2 Sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn:
  a) Triển khai chuyên đề :
Người báo cáo Tên chuyên đề Điều kiện tổ chức chuyên đề
Trần Thị Ánh Tuyết Dạy học theo chủ đề: Lũy thừa. BGH, TT
    b) Triển khai chuyên đề :
Người báo cáo Tên chuyên đề Điều kiện
tổ chức chuyên đề
Dương Thị Nhung  PP dạy bài thực hành sinh 9  
Phan Thị Hương Dạy học theo chủ đề  
  Trong công tác kiểm tra KK áp dụng mô hình trường học mới cho kiểm tra tiết dạy.
Chú trọng tập trung kiểm tra việc thực hiện quy chế, kiểm tra hồ sơ chuyên môn, việc xây dựng kế hoạch các hoạt động cụ thế, họạt  động dạy học..
9. Kế hoạch thi GV dạy giỏi làm ĐDDH và SKKN:
- Nội dung: Bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, phương pháp dạy học, theo nhóm môn, thành lập tổ tư vấn hướng dẫn cho giáo viên ôn luyện.
- Các giáo viên đăng ký thi GV dạy giỏi ôn tập tốt để tham gia, tiến hành nghiên cứu kỹ công văn số 444 /PGDĐT-THCS ngày 6-10 -2016 của phòng GD.
10. Công tác Đội:
- Tiếp tục tu sửa bồn hoa cây cảnh tạo môi trường xanh và sạch sẽ đặc biệt chú ý tu sửa và bảo quản sử dụng khu vực vệ sinh. Các trường có khu vực xử lý rác thải, hệ thống thoát nước đảm bảo vệ sinh.
- BCH chi đoàn, TPT và các GVCN tiến hành các hoạt động theo nghị quyết đại hội liên đội đã đề ra.
- Tăng cường công tác kiểm tra nề nếp học sinh, chú trọng là việc học bài làm bài ở nhà.
- Tổ chức các câu lạc bộ như: câu lạc bộ Võ thuật, câu lạc bộ khi mẹ vắng nhà 
- Cuối các tuần báo cáo số liệụ về BGH, GVTT để tập hợp chú trọng tuyên dương các HS học tập và rèn luyện tốt, nhác nhở những học sinh còn vi phạm nội quy nhà trường, chây lười trong học tập nếu cần phải có các hình phạt để răn đe.
11. Công tác tổ văn phòng:
* Tài chính, csvc:
- Hoàn thiện hồ sơ, chứng từ thu chi,  thu các khoản đóng góp tự nguyện của phụ huynh để nộp vào kho bạc huyện.
- Quyết toán các công trình đã hoàn thành
- Tiếp tục mua sắm CSVC, làm thêm nhà để xe đạp cho học sinh.
- Đôn đốc UBND xã đền bù cấp đất để làm sân thể dục.
* Y tế:
- Thu tiền và làm thẻ BHYT cho học sinh
- Thực hiện tốt phong trào thi đua “ xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” theo kế hoạch của trường đề ra.
- Tiêm vacxin AT lần 2 cho học sinh nữ khối 9
* Thư viện:
- Tiếp tục thu sách ủng hộ Thư viện của GV và học sinh
- Cho giáo viên, học sinh mượn sách theo kế hoạch;
- Liên kết với Thư viện Tỉnh mượn sách cho học sinh về học.
- Hoàn thiện hồ sơ Thư viện, sắp xếp lại giá sách trong thư viện…;
* Thiết bị:
- Sắp xếp đồ dùng dạy học khoa học: Dễ nhìn, dễ thấy, dễ lấy;
- Giáo viên lên kế hoạch kịp thời để cán bộ thiết bị lấy đúng, đủ, chính xác.
12. Công tác khác:
- Tổ chức các hoạt động hướng về ngày NGVN 20/11.
- Tuyên truyền công tác BHYT học sinh, đảm bảo thực hiện đúng luật bảo hiểm.
- Phổ biến và tuyên truyền nghị quyết đại hội Đảng các cấp.
Trên đây là báo cáo hoạt động chuyên môn tháng 10 và kế hoạch tháng 11 của nhà trường. Yêu cầu giáo viên theo dõi và thực hiện nghiêm túc.
Nơi nhận:
- Phòng GD-ĐT (Để BC);
- TTCM, GV để thực hiện;
- Lưu: VP.
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
Nguyễn Văn Kỳ
 

Tác giả bài viết: Nguyễn Văn Kỳ (Hiệu trưởng)

Nguồn tin: Ban giám hiệu

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây